rii.pl wiadomosci.rii.pl
 
Redakcja
|
Kontakt
|
Oferta
|
Zasady
 
Reklama
Ostatnie 5 wiadomości: 
BRICO
CKZ
ENEA
MDK
PZERiI
Starbag Sp. z o.o.
Korekta rozkładu MPK
Tagi: MPK, autobus, Stargard
Ilość wyświetleń: 1484
 KOMUNIKAT
z dnia 1 marca 2019r.

Uprzejmie Informujemy, że w odpowiedzi na sugestie Naszych Pasażerów od dnia 11 marca 2019r. (poniedziałek) wprowadzamy następujące korekty do rozkładów jazdy linii komunikacyjnych nr 1, 10, 12, 13, 31 i 33 oraz uruchamiamy nową linię komunikacyjną o numerze 14.

W DNIACH OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:

Linia nr 1 wraca na swoją trasę sprzed 1 lutego 2019 roku:
- odjazdy z przystanku Pętla Chopina w kierunku Pętli Spokojna o godzinach: 9:09, 9:39, 10:04, 11:04, 12:04, 13:04, 14:04
- odjazdy z przystanku Pętla Spokojna w kierunku Pętli Chopina o godzinach: 9:34, 10:34, 11:34, 12:34, 13:34, 14:34, 15:09
W okresie od 1 maja do 30 września będą realizowane dodatkowo kolejne kursy, oznaczone w rozkładzie literką A.

Linia nr 14 – nowy numer linii po trasie wykonywanej jak aktualnie linia nr 1:
- odjazdy z przystanku Reymonta w kierunku Pętli Spokojna o godzinach: 10:33, 11:33, 12:33, 13:33, 14:33
- odjazdy z przystanku Pętla Spokojna w kierunku Reymonta o godzinach: 10:09, 11:09, 12:09, 13:09, 14:09

Linia nr 12 – wprowadza się dodatkowe kursy:
- odjazdy z przystanku Pętla Tesco w kierunku Brzozowej o godzinach: 8:28, 9:22 i 11:22
- odjazdy z przystanku Brzozowa w kierunku Pętla TESCO o godzinach: 8:48, 9:42 i 11:42
- przyśpiesza się odjazdy z przystanku Pętla Moniuszki w kierunku Brzozowej z godziny 5:14 na 5:10, z 5:54 na 5:44,
z 6:27 na 6:24, z 7:09 na 7:02 i z 7:54 na 7:44
- przyśpiesza się odjazdy z przystanku Brzozowa w kierunku Moniuszki z godziny 5:30 na 5:26, z 6:10 na 6:00, z 6:46 na 6:40, z 7:26 na 7:19, 8:11 na 8:01
- pozostałe kursy bez zmian.

Linia nr 10 – nie będą realizowane następujące kursy:
- odjazdy z przystanku Pętla Tesco w kierunku Nowowiejskiej o godzinach: 9:21, 11:21, 13:20, 14:20, 15:20 i 16:20
- odjazdy z przystanku Nowowiejska w kierunku Pętla TESCO o godzinach: 9:44, 11:44, 13:44, 14:47, 15:47 i 16:47

Linia nr 10 – na następujących kursach skreśla się oznaczenie E (kursuje tylko w dni nauki w szkołach):
- odjazdy z przystanku Pętla Tesco w kierunku Nowowiejskiej o godzinach: 13:50, 14:50 i 15:50
- odjazdy z przystanku Nowowiejska w kierunku Pętla TESCO o godzinach: 14:17, 15:17 i 16:17
- pozostałe kursy bez zmian

Linia nr 13 – wprowadza się następujące zmiany w kursowaniu:
- przyśpiesza się odjazdy z przystanku al. Żołnierza koszary w kierunku Gdyńskiej z godziny 4:45 na 4:40, z 5:25 na 5:15, z 5:55 na 5:45, z 6:21 na 6:16, z 7:00 na 6:50, z 12:30 na 12:27, z 13:30 na 13:21
- przyśpiesza się odjazdy z przystanku Gdyńska w kierunku al. Żołnierza z godziny 5:23 na 5:08, z 5:58 na 5:48, z 6:23 na 6:13, z 6:48 na 6:38, z 12:58 na 12:54
- opóźnia się odjazdy z przystanku al. Żołnierza koszary w kierunku Gdyńskiej z godziny 14:30 na 14:35, z 15:30 na 15:36,
z 16:30 na 16:36 oraz wydłuża się go do Gdyńskiej, z 17:30 na 17:36, z 18:30 na 18:40, z 19:25 na 19:35, z 20:25 na 20:39
- opóźnia się odjazdy z przystanku Gdyńska w kierunku al. Żołnierza z godziny 13:58 na 14:10, z 15:05 na 15:10, z 15:58 na 16:10 z 17:58 na 18:08, z 18:58 na 19:08, z 19:58 na 20:08, z 20:58 na 21:08,
- wprowadza się dodatkowy kurs z ul. Gdyńskiej o godzinie 17:08
- pozostałe kursy bez zmian

Linia nr 31 wprowadza się dodatkowy kurs:
- odjazd z przystanku CZARNIECKIEGO w kierunku Pętli Kossaka o godzinie 7:35
- odjazd z przystanku Pętla Kossaka w kierunku CENTRUM PRZESIADKOWEGO o godzinie 7:45
- przyśpiesza się odjazd z ŻAROWA w kierunku CENTRUM PRZESIADKOWEGO z godziny 7:04 na 7:02,

Linia nr 33 – wprowadza się następujące zmiany w kursowaniu:
- kurs z Pętli Moniuszki o godzinie 14:28 do Sułkowa będzie wykonywany tylko do Świętego.
- kurs z Grzędzic o godzinie 15:08 do Świętego zastaje wydłużony do Sułkowa.
- przyśpiesza się odjazd z CENTRUM PRZESIADKOWEGO do Grzędzic z godziny 7:05 na 6:55
- przyśpiesza się odjazd z Grzędzic do przystanku Czarnieckiego kościół z godziny 7:22 na 7:12

W SOBOTY:

Linia nr 1 wraca na swoją trasę sprzed 1 lutego 2019 roku:
- odjazdy z przystanku Pętla Chopina w kierunku Pętli Spokojna o godzinach: 7:34, 8:43, 9:43, 11:43 i 13:43
- odjazdy z przystanku Pętla Spokojna w kierunku Pętli Chopina o godzinach: 8:16, 9:16, 11:16, 13:16 i 15:16
W okresie od 1 maja do 30 września będą realizowane dodatkowo kolejne kursy, oznaczone w rozkładzie literką A.

Linia nr 14 – nowy numer linii po trasie wykonywanej jak aktualnie linia nr 1:
- odjazdy z przystanku Reymonta w kierunku Pętli Spokojna o godzinach: 10:38, 12:38, 14:38
- odjazdy z przystanku Pętla Spokojna w kierunku Reymonta o godzinach: 10:16, 12:16, 14:16
W okresie od 1 maja do 30 września będzie realizowany dodatkowy kurs, oznaczony w rozkładzie literką A, odjazd z przystanku Reymonta w kierunku Pętli Spokojna o 16:38, odjazd z przystanku Pętla Spokojna w kierunku Reymonta o 16:16

Linia nr 12 – wprowadza się dodatkowe kursy:
- odjazdy z przystanku Pętla Tesco w kierunku Brzozowej o godzinach: 9:28, 11:28, 13:28 i 15:28
- odjazdy z przystanku Brzozowa w kierunku Pętla TESCO o godzinach: 9:49, 11:49, 13:49 i 15:49
- przyśpiesza się odjazd z przystanku Pętla Moniuszki w kierunku Brzozowej z godziny 17:44 na 17:31 oraz będzie on wykonywany z pętli Tesco o 17:28
- przyśpiesza się odjazd z przystanku Brzozowa w kierunku Moniuszki z godziny 18:01 na 17:49 i będzie on wykonywany do pętli Tesco
- pozostałe kursy bez zmian

Linia nr 10 – nie będą realizowane następujące kursy:
- odjazdy z przystanku Pętla Tesco w kierunku Nowowiejskiej o godzinach: 9:17, 11:17, 13:17, 15:17 i 17:17
- odjazdy z przystanku Nowowiejska w kierunku Pętla TESCO o godzinach: 9:40, 11:40, 13:40, 15:40 i 17:40
- pozostałe kursy bez zmian

Linia nr 13 – wprowadza się nowy rozkład jazdy.

Linia nr 36
- przyśpiesza się odjazdy z ZCP w kierunku Witkowa z godziny 5:55 na 5:30, z 7:25 na 6:25 oraz z 12:55 na 12:40
- przyśpiesza się odjazdy z Witkowa w kierunku ZCP z godziny 6:26 na 5:57, z 7:56 na 7:20 oraz z 13:26 na 13:11

W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:
Linia nr 1 wraca na swoją trasę sprzed 1 lutego 2019 roku:
- odjazdy z przystanku Pętla Chopina w kierunku Pętli Spokojna o godzinach: 8:43, 9:43, 11:43, 13:43
- odjazdy z przystanku Pętla Spokojna w kierunku Pętli Chopina o godzinach: 9:16, 11:16, 13:16, 15:16
W okresie od 1 maja do 30 września będą realizowane dodatkowo kolejne kursy, oznaczone w rozkładzie literką A.

Linia nr 14 – nowy numer linii po trasie wykonywanej jak aktualnie linia nr 1:
- odjazdy z przystanku Reymonta w kierunku Pętli Spokojna o godzinach: 10:38, 12:38, 14:38
- odjazdy z przystanku Pętla Spokojna w kierunku Reymonta o godzinach: 10:16, 12:16, 14:16
W okresie od 1 maja do 30 września będzie realizowany dodatkowy kurs, oznaczony w rozkładzie literką A, odjazd z przystanku Reymonta w kierunku Pętli Spokojna o 16:38, odjazd z przystanku Pętla Spokojna w kierunku Reymonta o 16:16

Linia nr 12 – wprowadza się dodatkowe kursy o godzinach:
- odjazdy z przystanku Pętla Tesco w kierunku Brzozowej o godzinach: 9:28, 11:28, 13:28 i 15:28
- odjazdy z przystanku Brzozowa w kierunku Pętla TESCO o godzinach: 9:49, 11:49, 13:49 i 15:49
- opóźnia się odjazd z przystanku Pętla Moniuszki w kierunku Brzozowej z godziny 17:24 na 17:31 oraz będzie on wykonywany z pętli Tesco o 17:28
- opóźnia się odjazd z przystanku Brzozowa w kierunku Moniuszki z godziny 17:41 na 17:49 i będzie on wykonywany do pętli Tesco
- pozostałe kursy bez zmian

Linia nr 10 – nie będą wykonywane następujące kursy o godzinach:
- odjazd z przystanku Pętla Moniuszki w kierunku Nowowiejskiej o godzinie: 9:24
- odjazdy z przystanku Pętla Tesco w kierunku Nowowiejskiej o godzinach: 11:21, 13:21, 15:21 i 17:21
- odjazdy z przystanku Nowowiejska w kierunku Pętla TESCO o godzinach: 9:45, 11:45, 13:45, 15:45 i 17:45
- pozostałe kursy bez zmian

Linia nr 13 – wprowadza się nowy rozkład jazdy.

Rozkład jazdy znajduje się na stronie www.mpkstargard.pl w zakładce komunikaty.
O kolejnych korektach w rozkładach jazdy będziemy informować na bieżąco
MPK - 05.03.2019


R
e
k
l
a
m
a
1.
      ale bajzel:)))
mati (37.8.230...) 05-03-2019 12:57
2.
      A do pracy w niedzielę na 22 z oś. Pyrzyckiego na Skandynawska dalej nie ma czym dojechać tak jak i nie ma powrotu z nocnej zmiany tylko trzeba czekać 30min. Takie rewelacyjne zmiany.
... (5.173.185...) 05-03-2019 13:16
3.
      bajzel to jest mało powiedziane, szkoda, że osoby decyzyjne nie odpowiadają za swoje działania
tak preezesunio (89.229.96...) 05-03-2019 23:53
4.
      Co będzie jak zamkną wiadukty? Chyba odrębne linie na wschodzie i zachodzie miasta!
załamka (80.245.177...) 06-03-2019 14:17
5.
      W grzędzicach autobus nawet nie wjedzie do miejscowości tylko zatrzyma sie przy przejeździe kolejowym, a więc parę kilometrów z kapcia z domu do autobusu. Błoto, brak chodników, dzieci na rowerach dojedżające do szkoły i remont drogi do tego. nic tylko wyczekujmy tragedii.
szmaciasze (193.106.155...) 06-03-2019 19:53
6.
      Takie zmiany,ale na pewno na gorsze.W niedzielę od strony Ale Żołnierza na pyrzyckie się nie dojedzie.Autobus nr 2 z Pyrzyckiego w niedzielę na Moniuszki tylko co 10 kurs.Rewelacja MPK oczywiście słucha klientów
Pasażer (89.67.30...) 26-03-2019 12:58
7.
      Do Storkówka byście dali więcej autobusów z rana i popołudniu w sobotę i niedziele bo nie ma się jak dostać
melkaaaa (193.106.155...) 29-03-2019 15:02
Przed dodaniem opinii konieczne jest zapoznanie się z regulaminem
Autor: 
Hasło: 
Tylko zarejestrowani  
Przepisz KOD: 
 
Najczęściej czytane:
 • Wypadek nad Miedwiem...
 • Spójnia klub PiSu...
 • Śmiertelny wypadek na A...
 • Blokady dla niezdyscypl...
 • Podwyżki w Urzędzie Mie...
 • Strefa Płatnego Parkowa...
 • Uciążliwe prace dla mie...
 • Kolejne utrudnienia dro...
 • Klejący parking przy SC...
 • Stargardzianie nie chcą...
 • gg
  Galeria zdjęć
  Kontakt z redakcją

  przepisz kod: 
  Wykonał: info
  Copyright © 2011 - info-wiadomości - info T. Cywka, Stargard, wiadomości, informacje, aktualności, dziennik