www.wiadomosci.rii.pl
logofacebook.jpg
Witaj
3.235.75.174

Komunikat informacyjny - Cargotec

Komunikat informacyjny - Cargotec

1556105820.png
Ilość wyświetleń: 1608
KOMUNIKAT INFORMACYJNY
dotyczący przetwarzania danych osobowych 
w CARGOTEC POLAND SP. Z O.O.

Realizując przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),

niniejszym informujemy byłych Pracowników, Zleceniobiorców, Wykonawców Dzieła współpracujących w przeszłości z Cargotec Poland Sp. z o.o. (dalej „Byłych Współpracowników”) o zasadach przetwarzania danych osobowych w naszej firmie oraz przysługujących im prawach z tym związanych

1. Administratorem danych osobowych jest Cargotec Poland Sp. z o.o.  z siedzibą Stargardzie (73-102), ul. Metalowa 2 (dalej: „Administrator”)

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się na adres e-mail ochrona.danych@kalmarglobal.com

3. Dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z:

-  podjęciem niezbędnych działań przed zawarciem umowy, wykonywaniem postanowień umowy, obowiązujących także po jej zakończeniu oraz (art. 6 ust 1 lit b) RODO);
- realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust 1 lit c) RODO); 
- ustaleniem i dochodzeniem roszczeń (art. 6 ust 1 lit b)-c) i lit f) RODO);
- wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust 1 lit a) RODO).

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Byłym Współpracownikom następujące prawa:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych zgodnie z art. 16 RODO;
prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO;
prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO;
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w sytuacji gdy Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:  

- przez czas niezbędny do realizacji umowy, 
- po rozwiązaniu umowy niektóre dane podlegają archiwizacji i będą przechowywane przez czas niezbędny wynikający z  powszechnie obowiązujących przepisów prawa,  
- jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Cargotec Poland Sp. z o.o. danych osobowych Byłego Współpracownika, przysługuje Byłemu Współpracownikowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
inf.pras. - 24-04-2019


Reklama
Dodanie opinii jest jednoznaczne z zatwierdzeniem regulaminu
Autor:
Dodanie wiadomości jest jednoznaczne z zatwierdzeniem regulaminu
Autor:
   Polecane przez INFO
baner_5_1570135131.jpgbaner_6_1570135113.jpgbaner_7_1571160617.jpgbaner_8_1570137912.jpgbaner_9_1570642654.jpgbaner_10_1570145489.jpgbaner_11_1570261466.pngbaner_12_1570264808.pngbaner_13_1587714979.jpgbaner_14_1570275933.pngbaner_15_1570638480.jpgbaner_16_1570645259.jpg
Copyright © Regionalny Informator Internetowy
info..pl M. Cywka
Robotnicza 9b
73-110 Stargard
tel. +48 91 578 42 10
e-mail: info.wiadomosci@gmail.com