www.wiadomosci.rii.pl
logofacebook.jpg
Witaj
18.204.48.199
grafika_zmienna/banery/baner_45_1570263355.gif

Przetarg na roboty remontowe - SM Nadzieja

Przetarg na roboty remontowe - Spółdzielnia Mieszkaniowa Nadzieja

foto_noname.jpg
Ilość wyświetleń: 352
Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa Nadzieja w Stargardzie ogłasza przetarg na roboty remontowe.

1.    Przedmiotem zamówienia jest malowanie klatek schodowych w budynkach znajdujących się w zasobach Spółdzielni – 8 klatek w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10-20b, 5 klatek w budynku przy ul. Piłsudskiego 95-98b, 2 klatki w budynku przy ul. Limanowskiego 12a-b

2.    Termin wykonania zamówienia: 31 maja 2020 r.

3.    Warunki udziału wykonawcy w postępowaniu przetargowym – złożenie pisemnej oferty wraz z kosztorysem;

4.    Wadium nie jest wymagane

5.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 70% oceny, rodzaj materiałów uwzględnionych w kalkulacji – 20%, doświadczenie wykonawcy – 10%;

6.    Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem Konkurs na wybór wykonawcy lub dostawcy, w siedzibie Spółdzielni w terminie 30 września 2019 r.

7.    Odpieczętowanie kopert i wybór wykonawcy nastąpi w dniu 10 października 2019 r. w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Nadzieja przy ul. Piłsudskiego 98d w Stargardzie.

8.    Z dokumentacją przetargową można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni tj. w budynku przy ul. Piłsudskiego 98d w Stargardzie w godzinach 8.00-16.00 (pn.) oraz 7.00-15.00 (wt.-pt.).

9.    Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zmiany warunków lub odwołania przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny, jak również prawo zakończenia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty.

SMN - 27-08-2019


Reklama
Dodanie opinii jest jednoznaczne z zatwierdzeniem regulaminu
Autor:
Dodanie wiadomości jest jednoznaczne z zatwierdzeniem regulaminu
Autor:
   Polecane przez INFO
baner_5_1570135131.jpgbaner_6_1570135113.jpgbaner_7_1571160617.jpgbaner_8_1570137912.jpgbaner_9_1570642654.jpgbaner_10_1570145489.jpgbaner_11_1570261466.pngbaner_12_1570264808.pngbaner_13_1572958277.jpgbaner_14_1570275933.pngbaner_15_1570638480.jpgbaner_16_1570645259.jpg
Copyright © Regionalny Informator Internetowy
info..pl M. Cywka
Robotnicza 9b
73-110 Stargard
tel. +48 91 578 42 10
e-mail: info.wiadomosci@gmail.com