www.wiadomosci.rii.pl
logofacebook.jpg
Witaj
35.175.113.29

Etykę w biznesie warto stosować na co dzień

Polskie firmy mają szansę zaprezentować się w programie promującym etykę w biznesie.

1452689475.jpg
Ilość wyświetleń: 1207
   Po raz 19. polskie firmy mają szansę zaprezentować się w najstarszym ogólnopolskim programie  promującym etykę w biznesie. Właśnie ruszyła XIX edycja programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, a  przyjmowanie zgłoszeń potrwa do końca maja. W 2015 r. z sukcesem uczestniczyły w tej inicjatywie  2 firmy z woj. zachodniopomorskiego – Troton z Ząbrowa i WZ Eurocopert ze Szczecinka.
 
   Postrzeganie etyki w biznesie i społecznej odpowiedzialności w Polsce zmienia się z roku na rok, a CSR  staje się jednym ze stałych zadań przedsiębiorstwa – wynika z obserwacji Fundacji „Instytut Badań  nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”.* Realizacja społecznie odpowiedzialnych inicjatyw  przypisywana jest przede wszystkim do zadań osób lub działów odpowiadających za marketing, PR i  politykę personalną. W tworzenie ich koncepcji osobiście angażują się właściciele i zarządy firm,  dlatego podejmowane działania wynikają z wartości wyznawanych przez najważniejsze osoby w  firmie i są często zbieżne z ich zainteresowaniami czy hobby. Rodzaj inicjatyw wynika również ze  specyfiki branży, w której działa firma, ale nie jest to regułą. Na pierwsze miejsce wybijają się pomoc  potrzebującym, warsztaty dla dzieci, sport i ekologia. Społecznie odpowiedzialny biznes to jednak  przede wszystkim etyczne postępowanie na co dzień w relacjach z pracownikami, klientami i  kontrahentami. Takie wartości już od 19 lat promuje Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i  Przedsiębiorstwem Prywatnym” w ramach programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.
 
Cele programu
 
   Celem programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest ocenienie wszystkich aspektów działalności firmy,  w tym sposobu i stylu jej prowadzenia, a nie tylko wyników ekonomicznych czy jakości wyrobów.  Kryterium oceny są zasady wpisujące się w ideę etyki w biznesie i społecznej odpowiedzialności  biznesu. 
 
Firmy dają dobry przykład 
 
   Program wspiera kreowanie dobrego wizerunku polskich przedsiębiorstw. Certyfikat Jakości Biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, poparty wieloaspektową weryfikacją, pomaga budować silną markę  pracodawcy i godnego zaufania partnera w biznesie. Laureaci programu, ich osiągnięcia i przykłady  dobrych praktyk są źródłem wiedzy o polskich praktykach z zakresu CSR i jako takie są prezentowane  przez organizatorów na konferencjach branżowych, forach, spotkaniach w regionach, a także podczas  zagranicznych misji gospodarczych i w kontaktach z placówkami dyplomatycznymi w Polsce i za  granicą. Poprzez pokazanie praktycznego wymiaru etycznego postępowania w biznesie organizatorzy  programu pomagają wzmocnić pozycję rynkową polskich firm. 
 
Zasady
 
   Weryfikacja firm zgłoszonych do programu przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie uczestnicy  wypełniają ankietę nt. działalności przedsiębiorstwa. Ankiety są oceniane przez Komisje Regionalne.  Firmy, które zdobędą wymaganą regulaminem liczbę punktów, przechodzą do II etapu i odbywa się w  nich audyt. Celem audytu jest sprawdzenie zgodności informacji zawartych w ankiecie ze stanem  firmy odpowiedzialnymi za poszczególne aspekty oraz z właścicielami lub przedstawicielami zarządu,  a także zapoznają się z dokumentacją firmy. Dodatkowym elementem weryfikacji jest sondaż  przeprowadzany wśród losowo wybranych klientów i kontrahentów firm. Suma przyznanych przez  audytorów, klientów i kontrahentów ocen decyduje o rekomendacji przedsiębiorstwa do tytułu i certyfikatu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Ostateczną decyzję podejmuje Kapituła programu, w skład  której co roku wchodzą m.in. przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, władz państwowych i  samorządowych oraz mediów.
 
Organizatorzy
 
   Fundacja „Instytut Badań nad Demokracja i Przedsiębiorstwem Prywatnym” KIG utworzona w 1993 r. jest  jednym z pierwszych w Polsce niezależnych instytutów badawczych i należy do czołowych polskich think tank.  Instytut, poprzez realizowane projekty, obiektywne badania i analizy, edukację i opracowywane rekomendacje  dla polityki gospodarczej, wspiera reformy rynkowe, rozwój instytucji demokratycznych i tworzenie przyjaznego  klimatu dla działalności gospodarczej.
 
   Krajowa Izba Gospodarcza powstała w 1990 r. i jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce.  Reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc ponad 150 organizacji biznesowych. KIG promuje  społeczną wrażliwość biznesu, dba o interesy polskich przedsiębiorców na arenie międzynarodowej i działa na  rzecz poprawy wizerunku Polski na świecie.
Krajowa Izba Gospodarcza - 13-01-2016


grafika_zmienna/banery/baner_61_1573130893.jpg
Dodanie opinii jest jednoznaczne z zatwierdzeniem regulaminu
Autor:
Dodanie wiadomości jest jednoznaczne z zatwierdzeniem regulaminu
Autor:
   Polecane przez INFO
baner_5_1570135131.jpgbaner_6_1570135113.jpgbaner_7_1571160617.jpgbaner_8_1570137912.jpgbaner_9_1570642654.jpgbaner_10_1570145489.jpgbaner_11_1570261466.pngbaner_12_1570264808.pngbaner_13_1572958277.jpgbaner_14_1570275933.pngbaner_15_1570638480.jpgbaner_16_1570645259.jpg
Copyright © Regionalny Informator Internetowy
info..pl M. Cywka
Robotnicza 9b
73-110 Stargard
tel. +48 91 578 42 10
e-mail: info.wiadomosci@gmail.com