www.wiadomosci.rii.pl
logofacebook.jpg
Witaj
3.209.80.87
grafika_zmienna/banery/baner_45_1570263355.gif

Związki Zawodowe przeciwko dymisji

Związki Zawodowe przeciwko dymisji dyrektora

1507112301.png
Ilość wyświetleń: 4429
List otwarty

   Większość Związków Zawodowych działających przy SPWZOZ w Stargardzie wyrażają swoje zaniepokojenie okolicznościami dotyczącymi dymisji Dyrektora Pawła Bakuna. Informacje przekazywane przez przedstawicieli Zarządu Powiatu wskazują na planowane rozwiązanie kontraktu menadżerskiego. Niezrozumiałe dla nas są wskazywane powody tej decyzji a mianowicie nieefektywność i wzrost zadłużenia placówki kierowanej przez Dyrektora.

   Należy przypomnieć, że Dyrektor Bakun został zatrudniony w celu opanowania i naprawy trudnej sytuacji finansowej Szpitala, po wcześniejszym zwolnieniu przez Zarząd Powiatu, poprzedniej Pani Dyrektor, która do tego doprowadziła. 

   Po zleconym i wykonanym w II kwartale 2016 r. audycie, okazało się, że sytuacja Zakładu jest dużo gorsza niż przedstawiały to przekazane wyniki sprawozdania finansowego za 2015 r. Przez lata 2014-2015 ukrywana była rzeczywista skala problemów finansowych. Nie było również obrazu rzeczywistej skali skandalicznych zaniedbań organizacyjnych i technicznych. O wszelkich poczynionych ustaleniach, dyrektor informował na bieżąco: Zarząd Powiatu, Członków Rady Społecznej oraz radnych na poszczególnych komisjach (w szczególności członków Komisji Zdrowia).

    Gdy Dyrektor Paweł Bakun rozpoczynał kierowanie tutejszym Zakładem: Zobowiązania Zakładu w II kwartale 2016 r. osiągnęły kwotę 15 mln zł, a co bardziej istotne, groźne długi bez pokrycia sięgały kwoty: 9 mln. zł. Dług ten został wygenerowany w okresie – od początków roku 2014 – do połowy 2016 r.

   W drugiej połowie 2016 r. udało się powstrzymać narastanie długów (dzięki podjętym intensywnym i kompetentnym działaniom naprawczym nowego dyrektora) – Zakład w drugiej połowie 2016 r. odnotował kasowy zysk na swojej działalności (dla porównania strata kasowa za pierwszą połowę 2016r. – wyniosła ok. 4,6 mln zł).

   Na dzień przejęcia obowiązków przez Dyr. Bakuna (01.04.2016 r.) – Zakład znajdował się zarówno w katastrofalnej sytuacji finansowej, jak również w katastrofalnym stanie technicznym:

- nie spełniał podstawowych norm bezpieczeństwa i zagrażał zdrowiu i życiu pacjentów;
- brak było zasilania awaryjnego (w tym na bloku operacyjnym i trakcie porodowym)
- brak było aktualnych przeglądów technicznych aparatury medycznej (jednocześnie w I kw 2016 r. wydano 100 tys. Złotych na przegląd gniazdek elektr. – co własnymi pracownikami można wykonywać rokrocznie po zakupie sprzętu za kilka tysięcy zł),
- brak było jakichkolwiek zabezpieczeń systemu informatycznego (czy to sprzętowego firewall, czy licencji programów antywirusowych; oznaczało to brak ochrony systemu i danych osobowych (w tym wrażliwych danych pacjentów) – i to pomimo wcześniejszej kradzieży z konta Zakładu ponad 200 tys. zł – nawet nie wiadomo kto mógł mieć w tym czasie dostęp do tych danych;

   Zakład był przez poprzedniego Dyrektora nieracjonalnie zarządzany – zła struktura łóżek (straty ekonomiczne i brak właściwej dostępności), brak ewidentnie niezbędnych urządzeń, jak respirator i tomograf oczny, które dzisiaj leczą i pomagają zarabiać duże pieniądze – brak było elementarnych analiz potrzeb i podejmowanych decyzji. W zamian za to zawierane były i utrzymywane niekorzystne dla zakładu umowy (większość z nich udało się renegocjować lub rozwiązać).

   Pomimo konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów: w tym kar i korekt z NFZ (za błędy w latach 2014-2015), odsetek i kosztów zobowiązań sądowych związane z długami zaciągniętymi przez poprzednika; nakłady na naprawę stanu technicznego i informatyzację – od połowy ubiegłego roku i obecnie – nasz Zakład działa z nieporównywalnie lepszym wynikiem finansowym. Pomimo starych obciążeń i trudniejszych w tym roku warunków funkcjonowania gdy większość ZOZ-ów ma gorsze wyniki niż w latach poprzednich, nasz Zakład ma obecnie znaczną (wielokrotną) poprawę wyniku na plus.

   Pomimo przejęcia Zakładu zadłużonego i działającego z bardzo dużą stratą – udało się przez cały rok funkcjonować bez problemów (w istocie bez niezbędnych środków finansowych, których co gorsza powiat nie przekazał w czerwcu). 

   Co więcej w tym czasie nie tylko poprawiono wykorzystanie posiadanego potencjału (w tym zwiększono liczbę łóżek na rehabilitacji i internie – bardzo ważne dla pacjentów i finansów szpitala), ale też rozpoczęto nowe świadczenia – mammografia, urologia, chirurgia naczyniowa i zwiększono potencjał zatrudniając lekarzy deficytowych działalności: radiolog, mikrobiolog, urolog, chirurg naczyniowy, neurolog dziecięcy, cały zespół świetnych internistów (najczęściej z więcej niż jedną specjalizacją – w czasie, gdy wokół sypały się całe oddziały internistyczne. Dokonano dziesiątek innych działań i racjonalizacji w obszarze remontów, zakupów, wzmocnienia potencjału i jego wykorzystania.

   Udało się zmobilizować do jak najlepszego działania w tym trudnym czasie całą załogę – pozwoliło to m. in. znacznie zwiększyć przychody z NFZ i optymistycznie planować przyszłość – i w takiej sytuacji nadzorujący ZOZ, przy każdej okazji, przez kilka miesięcy maksymalnie utrudniali działania Dyrektora, a w konsekwencji całego Zakładu. 
Wbrew faktom i logice atakując obecnego Dyrektora, przeszkadzając w istocie w jego pracy i próbując jak się da przenieść na obecną dyrekcję odpowiedzialność za skutki działań poprzedniej dyrekcji.

   W okresie zarządzania Poprzednia Dyrektor spowodowała utratę przez Zakład ok. 10 mln zł, a zadłużenie za jej kadencji ogólne zadłużenie Zakładu wzrosło z ok. 5,5 mln. (w styczniu 2014) do prawie 15 mln (w pierwszej połowie 2016 r.). Gdy obejmowała stanowisko nadwyżka finansowa wynosiła ok. 1,863 mln zł, gdy odchodziła brakowało już 7,235 zł, a skutki decyzji zabrały jeszcze więcej pieniędzy (na koniec czerwca 2016, co było nie do powstrzymania było to już ponad 8 mln). Z jednej strony długi, brak przeglądów, nie były płacone składki ZUS pracowników, a z drugiej strony realizowane umowy wybitnie dla zakładu niekorzystne, na których przez lata ZOZ stracił miliony zł.

   Nieprzyzwoite, a wręcz skandaliczne jest insynuowanie przez niektórych członków Zarządu Powiatu, że obecny dyrektor zadłuża w jakikolwiek sposób szpital. Jednostka jest obecnie prowadzona z dużo lepszym wynikiem niż w latach poprzednich, a nawet pomimo zastanych wielkich długów, ich poziom udaje się utrzymać bez wzrostów, a nawet nieco obniżać. Pomimo, że Podmiot tworzący ciągle nie pokrywa pełnej straty, która powstała zanim Dyrektor Bakun objął stanowisko. Pieniądze – 2.7 mln, które miały być przekazane w czerwcu (takie były ustalenia z Zarządem Powiatu z końca 2016 r.) do Szpitala trafiły dopiero we wrześniu. Sam ten fakt bardzo pogorszyło sytuację finansową jednostki, przez to upadło porozumienie z Firmą Impel – a w konsekwencji Zakład stracił ponad 100 tys. zł odsetek, które miały być umorzone i wymagalne stały się wielomilionowe kwoty, rodzące problemy i kolejne koszty.

   Na marginesie należy zwrócić uwagę na jeden aspekt jeżeli chodzi o zarządzanie tutejszym Zakładem. Okres sprawowania funkcji przez Dyrektorów w okresie ostatnich 10 lat jest bardzo krótki i jedynie nastawiony na ciągłe zmiany polityczne, Zarządzanie takim Zakładem powinno się opierać na możliwości realizacji zakładanych celów w okresie co najmniej 3-4 lat przy współpracy wszelkich stron odpowiedzialnych za szpital poczynając od podmiotu tworzącego, radę społeczną poprzez Dyrektora, pracowników, związki zawodowe.

   Mając na uwadze, iż Dyrektor Bakun zarządzał tutejszym Zakładem jedynie ponad rok, de facto nie mogąc w pełni realizować założonych przez siebie celów jesteśmy mocno zaniepokojeni obecnym stanem rzeczy, gdyż po raz kolejny w trybie konkursowym zostanie wybrany Dyrektor, który przez co najmniej kilka miesięcy będzie się wdrażał w nowego obowiązki podczas, gdy już za rok kolejne wybory samorządowe i niewykluczone, iż po nich układ sił politycznych w powiecie ulegnie zmianie co po raz kolejny może spowodować zmiany na stanowisku Dyrektora,Wobec powyższego jako przedstawiciele pracowników przede wszystkim dbając o dobro Zakładu pracy, jak i troszcząc się w ogóle o byt tutejszego szpitala, który służy społeczności powiatu wskazujemy, iż sytuacja jest mocno niepokojąca i należy podjąć wszelkie kroki, aby ponownie szpital nie stał się kartą przetargową w walce politycznej kosztem ludności potrzebującej sprawnie funkcjonującego szpitala powiatowego
Związki Zawodowe - 04-10-2017


grafika_zmienna/banery/baner_46_1570265627.png
1.
        Brawo! Ludzie, zaczynacie myśleć. Nareszcie. Z posiedzeń sesji Rady Powiatu W Y R A Ź N I E wynika, że pieniądze miały zostać wpłacone na konto przed wakacjami. Wiadomo kto to powstrzymał. Zastanówcie się, dlaczego to zrobił. Niech P.Bakun uważa na papiery!
bez znieczulenia (5.174.67...) 04-10-2017 13:03
2.
        Bakun już pokazał:))))
heheh (178.235.42...) 04-10-2017 15:19
3.
        ***
prawy (89.229.99...) 04-10-2017 23:42
4.
        Bakun to taki specjalista od reform jak ta co rozwaliła cały doświadczony personel na oddziale noworodkowym bo chciała żeby pracowały tam położne,tylko zapomniała że potrzebna jest tam wysoka specjalizacja, doświadczenie , trzeba tyrać 12h i jeszcze być lekarzem,powodzenia.
piguła (89.229.103...) 05-10-2017 09:07
5.
        Szpital to jest dobro wspólne, a nie teren rozgrywek. Piguła, przypomnij sobie, co było wcześniej i kto ten szpital doprowadził do upadku. Tak to jest, jak rzemieślnik bierze się za rządzenie!
oburzony (46.169.195...) 05-10-2017 09:31
6.
        Niech miasto weźmie szpital zobaczymy co zrobi:)))
dolo (178.235.42...) 20-10-2017 10:33
Dodanie opinii jest jednoznaczne z zatwierdzeniem regulaminu
Autor:
Dodanie wiadomości jest jednoznaczne z zatwierdzeniem regulaminu
Autor:
   Polecane przez INFO
baner_5_1570135131.jpgbaner_6_1570135113.jpgbaner_7_1571160617.jpgbaner_8_1570137912.jpgbaner_9_1570642654.jpgbaner_10_1570145489.jpgbaner_11_1570261466.pngbaner_12_1570264808.pngbaner_13_1570266893.pngbaner_14_1570275933.pngbaner_15_1570638480.jpgbaner_16_1570645259.jpg
Copyright © Regionalny Informator Internetowy
info..pl M. Cywka
Robotnicza 9b
73-110 Stargard
tel. +48 91 578 42 10
e-mail: info.wiadomosci@gmail.com