www.wiadomosci.rii.pl
logofacebook.jpg
Witaj
35.168.110.128
grafika_zmienna/banery/baner_102_1621064677.jpg

Mieszkańcy Żarowa skarżą

Mieszkańcy skarżą brak odwodnienia gminnej drogi Żarowo w kierunku Grzędzic.

1527596839.jpg
Ilość wyświetleń: 3716
   Podczas XL sesji Radny Gminy Stargard, do głosowania została poddana niecodzienna uchwała w sprawie skargi mieszkańców Żarowa. Mieszkańcy skarżą brak odwodnienia gminnej drogi Żarowo w kierunku Grzędzic, przy ulicy Długiej za pomocą rowu przydrożnego oraz odwodnienia terenu, na którym powstało osiedle domów bliźniaczych i jednorodzinnych. Radni uznali, że skarga jest bezzasadna, teraz mieszkańcy muszą dochodzić swoich praw u wojewody.  

Mieszkańcy Żarowa poprosili o usunięcie szkody powstałej w wyniku braku odwodnienia drogi gminnej Żarowo w kierunku Grzędzic, przy ulicy Długiej za pomocą rowu przydrożnego oraz odwodnienie terenu znajdującego się po prawej stronie drogi, na którym powstało osiedle domów bliźniaczych i jednorodzinnych - przy pomocy rowów melioracyjnych. Zdaniem mieszkańców: jeżeli zostały wydane pozwolenia na zabudowę takiego terenu, to Gmina Stargard powinna: zapewnić odpowiednią infrastrukturę (odwodnienie drogi publicznej), a w warunkach zabudowy nakazać inwestorom drenację terenu. Mieszkańcy uważają też, że przydomowe oczyszczalnie ścieków, na które gmina wydala zezwolenia w ich położeniu nie funkcjonują. Domagają się odbudowy drenów o ile były, i uległy uszkodzeniu lub wykonania rowu melioracyjnego odbierającego nadmiar wody z pól i terenu zabudowanego. Skarżący zarzucają Gminie zaniedbanie obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom poprzez brak nakazania inwestorowi podsypania terenu przed wydaniem warunków zabudowy, brak nakazania ponownego badania geologicznego o zwiększonej częstotliwości, brak wyegzekwowania projektu odwodnienia terenu, brak nakazu budowy na płycie fundamentowej, czy brak nakazu podniesienia poziomu zera budynków. 


- Wydanie decyzji o warunkach zabudowy możliwe jest jedynie w przypadku łącznego spełnienia określonych w tym przepisie warunków. Jeżeli warunki są spełnione, odmowa ustalenia warunków zabudów jest niedopuszczalna. Organ - na etapie ustalenia warunków zabudowy - nie ma podstaw prawnych do badania warunków geologicznych (np. związanych ze spływaniem wód opadowych, poziomem wód gruntowych, itp.), warunków czy geotechnicznych nieruchomości. Nie bada też technicznych warunków inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane. Podane wyżej warunki badane są na etapie ubiegania się przez inwestora o pozwolenie na budowę wydawane przez Starostę. Brak też podstaw prawnych, aby w decyzji o warunkach zabudowy zakazać wnioskodawcy możliwości budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, jeżeli jest brak sieci kanalizacyjnej, a w danym terenie nie obowiązują zakazy wynikające z przepisów prawa. Organem właściwym w tym zakresie jest Starosta wykonujący swoje uprawnienia na etapie zgłoszenia inwestycji zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, który może zakwestionować w ciągu 30 dni złożone przez inwestora zgłoszenie. Ukształtowanie terenu również nie może być powodem odmowy ustalenia warunków zabudowy, gdyż o rozwiązaniach technicznych rozstrzyga projekt budowlany oraz decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie. Wobec tego zarzuty mieszkańców odnośnie nieprawidłowości przy ustaleniu warunków są bezpodstawne – czytamy w uzasadnieniu uchwały Rady Gminy Stargard. 


   Odnośnie drogi gminnej Nr490015Z, o przebiegu Lubowo - Żarowo - Grzędzice - Lipnik, ustalono, że Gmina przyjęła ją na swój stan 01.01.2011 r., od Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie. Droga nie była i nie jest wyposażona w pomocnicze urządzenia i systemy odwodnieniowe. Zadaniem Gminy jest zabezpieczenie wód opadowych z pasa drogowego i pasy zieleni usytuowane w obustronnych poboczach jezdni- w normalnych warunkach - stanowiły naturalny system odwodnienia tego pasa drogowego. W wyniku interwencji mieszkańców Żarowa, w dniu 25.01.2018 r. dokonano oględzin terenu osiedla i drogi, a następnie w kwietniu dokonano obustronnego cięcia poboczy w celu polepszenia odpływu wód deszczowych z powierzchni jezdni. W ocenie Gminy działania te są wystarczające do prawidłowego odwodnienia drogi.

 


   W sprawie odwodnienia terenu na którym powstało osiedle domów bliźniaczych i jednorodzinnych - w świetle przepisów Prawo wodne - Gmina ma niewielkie kompetencje. Podjęto czynności zmierzające do inwentaryzacji istniejących systemów drenażowych oraz ewentualnego określenia ich stanu. Zgodnie jednak z art. 199 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 roku (Dz. U. z 2017 r., poz 1566) wykonywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do właścicieli gruntów. Do nich też należy utrzymanie takich urządzeń. Organem właściwym, do którego mieszkańcy mogą się zwrócić o pomoc jest Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie. Gmina w otoczeniu osiedla nie posiada żadnych gruntów. Biorąc jednak pod uwagę, wagę problemu, Wójt Gminy zapewnił o udzieleniu mieszkańcom każdej możliwej zgodnej z prawem pomocy.

   Podczas XL sesji Rady Gminy radni podjęli uchwałę większością głosów, uznając że skarga jest bezsasadna. Relacja z tej część rady, poniżej w filmie:
 
  

 Jako jedyny radny Maciej Lipka wstrzymał się od głosu. Zapytany dlaczego, odpowiedział:  - Skarga na działania Wójta co do zasady była bezzasadna, ale to nie oznacza, że gmina nie jest zupełnie bez winy. Gmina nie jest właściwym adresatem zażalenia mieszkańców oraz nie jedynym. Stąd nie mogę ani poprzeć uchwały ani głosować przeciwko niej. Poparcie uchwały oznacza w pewnym sensie zamknięcie sprawy a stoi to w sprzeczności z racją mieszkańców. Zobowiązując wójta do udzielenia wszelkiej pomocy mieszkańcom zgodnie z sumieniem wstrzymałem się od głosowania, w mojej ocenie dając kredyt zaufania dla dalszych działań wójta – powiedział Maciej Lipka, radny gminy Stargard.
MM - 29-05-2018


grafika_zmienna/banery/baner_79_1644926021.jpg
1.
        A może jeszcze drogę dwujezdniową z chodnikami i ścieżką rowerową?Postawią chałupy w polu i mają do wszystkich pretensje.
Oburzony (83.23.183...) 29-05-2018 19:08
2.
        Chałupy w polu na glinie.Kto badania gruntu tam robił ? Pretensje do tego co budował.Niech robi odwodnienie tego terenu.
Ups (188.146.161...) 29-05-2018 19:50
3.
        Wy naiwni! Jak radni kilku kadencji mieli głosować inaczej skoro sami kiedyś posprzedawali takie ziemie lub ich rodziny. Sami uzgadniali warunki zabudowy, dzielili działki. Gdyby głosowali inaczej narobiliby we własne gniazdo. Podobnie było kilka dni temu w Grzędzicach. Wielka wizja lokalna rowów melioracyjnych Bunt właścicieli niechcących czyścić te rowy. Pytam się więc po co tyle pozwoleń uzgodnień urzędowych, kiedy na koniec inwestor zostaje sam i sam jest winny całej sytuacji. Dajcie ludziom budować gdzie popadnie bez zezwoleń to i gmina i inne urzędy nie będą miały skarg mieszkańców. W grzędzicach na terenach niżej położonych tak jak w żarowie nie powino się wogóle budować domów. Taka opinia padła z ust melioranta z Wód Polskich. Potencjalny inwestor nie wie co się może na takich terenach dziać. Wymaga sie od niego 1500 pozowoleń a na końcu nie ma z kim rozmawiać jak pojawiają się problemy. To gmina w porozumieniu z innymi organami powinna narzucić takie warunki zabudowy aby odechciało się budować. Ten kto się tam buduje powinien byc poddawany permanentnej kontroli czy wywiązuje się z warunków budowy domu. Jak nie to wysokie kary, bo przecież może to szkodzić innym. Czy ktoś w ogóle słyszał aby ktoś ze starostwa kontrolował zakończoną budowę pod kątem spełnienia wszelkich pozwoleń. No i macie odpowiedź
rów bez odpływu (37.248.161...) 01-06-2018 10:18
4.
        do UPS Jak barrranie zrobić odwodnienie kiedy nie ma gdzie wody odprowadzić. To nic nie da kiedy jeden właściciel zrobi studnię chłonną a pozostali oleją sprawę.
jajapokolana (46.215.68...) 03-06-2018 08:01
5.
        jajapokolana, mały ptaszek, rozumu brak...
Ups (89.229.101...) 04-06-2018 14:31
6.
        Wieśniaki z Żarowa dla was to i tak bez znaczenia. Czy w gnoju stoicie po kolana czy po pas w wodzie ;)
Jac (94.254.141...) 05-06-2018 06:20
Dodanie opinii jest jednoznaczne z zatwierdzeniem regulaminu
Autor:
Dodanie wiadomości jest jednoznaczne z zatwierdzeniem regulaminu
Autor:
   Polecane przez INFO
baner_5_1570135131.jpgbaner_6_1642147810.jpgbaner_8_1658156824.jpgbaner_9_1570642654.jpgbaner_10_1570145489.jpgbaner_12_1570264808.pngbaner_13_1587714979.jpgbaner_15_1570638480.jpgbaner_16_1570645259.jpg
Copyright © Regionalny Informator Internetowy
info..pl M. Cywka
Robotnicza 9b
73-110 Stargard
tel. +48 91 578 42 10
e-mail: info.wiadomosci@gmail.com