www.wiadomosci.rii.pl
logofacebook.jpg
Witaj
18.208.132.33
grafika_zmienna/banery/baner_72_1589201964.gif

Rozstrzygnięcia dla Bielkowa

Rozstrzygnięcia dla Bielkowa

1542275235.jpg
Ilość wyświetleń: 1069
   Konkurs, którego celem jest wybór najlepszej koncepcji zagospodarowania działki po dawnej jednostce wojskowej w Bielkowie, ogłosiła Starosta Stargardzki, Iwona Wiśniewska. Jego rozstrzygnięcie miało nastąpić 15 listopada. Termin przesunięto jednak do końca miesiąca. Terenem po dawnej jednostce, Starosta włada formalnie od 2011 r. w imieniu Skarbu Państwa. Obszar o powierzchni 40 ha, nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego. W przyjętym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działce tej nadano status  terenu zamkniętego. Organizując konkurs, Starosta poszukuje firm lub inwestorów, zainteresowanych prezentacją swojej koncepcji zagospodarowania powojskowej nieruchomości, bezpośrednio sąsiadującej z jeziorem Miedwie.

   Propozycje konkursowe Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego przyjmował do 10 października. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, 30 listopada komisja konkursowa dokona wyboru zwycięskiej koncepcji, na podstawie której rozpoczęte zostaną formalne działania, zakończone opracowaniem planu zagospodarowania tego terenu. W ogłoszeniu konkursowym Starosta Stargardzki przypomniała, że działka zlokalizowana jest także w granicach obszaru chronionego „Natura 2000”. Teren wyłączony z kompleksu wojskowego, stanowi obecnie przestrzeń dla użytków zielonych,  w sąsiedztwie otaczają go również łąki.

   Firmy, biura projektowe lub osoby biorące udział w konkursie zobowiązano również do uzyskania opinii Wójta Gminy Kobylanka, z jego stanowiskiem odnośnie propozycji dla tego obszaru. Starosta wymagała też, by integralną część projektu stanowiła oferta cenowa dla potencjalnego dzierżawcy terenu.

   Działka o numerze geodezyjnym 401/1 położona jest w odległości 13 km na zachód od Stargardu. W jej obrębie zlokalizowana jest dawna strzelnica wojskowa jednostki w Bielkowie.  Analizując nadesłane propozycje, komisja konkursowa bierze pod uwagę kwestię wykorzystania możliwości turystyczno- rekreacyjnych terenu, z poszanowaniem wszystkich wymogów środowiskowych, wymaganych w obszarze chronionym „Natura 2000”.

   Szczegółowych informacji odnośnie konkursu, zasięgnąć można w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego przy ul. Skarbowej 1, pokój nr 204 i 206 lub mailowo: e.nowicka@powiatstargardzki.eu, a.wilkosz@powiatstargardzki.eu Regulamin konkursu  widnieje również w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Stargardzkiego.
powiatstargardzki.eu - 15-11-2018


Reklama
Dodanie opinii jest jednoznaczne z zatwierdzeniem regulaminu
Autor:
Dodanie wiadomości jest jednoznaczne z zatwierdzeniem regulaminu
Autor:
   Polecane przez INFO
baner_5_1570135131.jpgbaner_6_1570135113.jpgbaner_7_1571160617.jpgbaner_8_1570137912.jpgbaner_9_1570642654.jpgbaner_10_1570145489.jpgbaner_11_1570261466.pngbaner_12_1570264808.pngbaner_13_1587714979.jpgbaner_14_1570275933.pngbaner_15_1570638480.jpgbaner_16_1570645259.jpg
Copyright © Regionalny Informator Internetowy
info..pl M. Cywka
Robotnicza 9b
73-110 Stargard
tel. +48 91 578 42 10
e-mail: info.wiadomosci@gmail.com