www.wiadomosci.rii.pl
logofacebook.jpg
Witaj
3.228.21.186

ZS 2 kształci umiejętności niezbędne na rynku pracy

ZS 2 kształci umiejętności niezbędne na rynku pracy

1547538211.png
Ilość wyświetleń: 503
   Od września 2017 roku Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie realizuje projekt „Dostosowanie kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Celem tego przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego przez dostosowanie form  i warunków jego prowadzenia do wymagań rynku pracy oraz wzrost aktywności uczniów w zakresie budowania ścieżki kariery zawodowej.

   Uczestnikami projektu są uczniowie Zespołu Szkół nr 2 kształcący się w zawodach: technik ekonomista, technik logistyk, technik spedytor, technik informatyk i technik hotelarz. Każdy uczestnik ma zagwarantowany udział w:

   W pierwszym semestrze roku szkolnego 2018/2019 zostały zrealizowane kolejne kursy adresowane przede wszystkim do uczniów klas trzecich. W trakcie tych kursów uczniowie zdobyli uprawnienia niezbędne na rynku pracy.

   Grupa ekonomistów z klasy 3E ukończyła z powodzeniem kurs ECDL i uzyskała międzynarodowy certyfikat wystawiony przez Fundację Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. Certyfikat ten potwierdza umiejętności z zakresu podstawowych technik i usług informatycznych: B1 - podstawy pracy z komputerem, B2 – podstawy pracy w sieci, B3 – przetwarzania tekstów oraz B4 – arkusza kalkulacyjnego.

   Grupa hotelarzy z klasy 3H ukończyła zewnętrzne certyfikowane szkolenie z zakresu barmana I stopnia. Wszyscy uczestnicy szkolenia zdali egzamin i uzyskali certyfikaty poświadczające nabycie umiejętności z zakresu obsługi barmańskiej. 

   Logistycy z klasy 3L1 i 3L2 oraz spedytorzy z klasy 3S pozytywnie zaliczyli kurs obsługi programu „SUBIEKT GT”.  Do końca marca 2019 r. grupy te zakończą kurs z zakresu świadomości ochrony lotnictwa cywilnego obejmujący osoby inne niż pasażerowie, wymagające dostępu bez eskorty do zastrzeżonych stref  lotniska i przystąpią do egzaminu zewnętrznego. Program szkolenia został zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zgodnie z postanowieniami Krajowego Programu Szkolenia.

   W lipcu i sierpniu 2019 r. uczestnicy projektu będą odbywali płatne staże w przedsiębiorstwach. Dzięki temu zastosują w praktyce wiedzę i umiejętności zdobyte w szkole, w ramach kształcenia zawodowego.

   Realizacja tak ważnego projektu przy wsparciu organu prowadzącego – Starostwa Powiatowego 
w Stargardzie – jest dowodem na to, że na terenie powiatu stargardzkiego podejmowane są wartościowe inwestycje w edukację młodzieży.
inf.pras. - 15-01-2019


Reklama
1.
        Co mówi absolwent szkoły średniej, który nie ma pracy do absolwenta szkoły średniej, który ma pracę?
xxx (83.8.111...) 15-01-2019 09:14
Dodanie opinii jest jednoznaczne z zatwierdzeniem regulaminu
Autor:
Dodanie wiadomości jest jednoznaczne z zatwierdzeniem regulaminu
Autor:
   Polecane przez INFO
baner_5_1570135131.jpgbaner_6_1570135113.jpgbaner_7_1571160617.jpgbaner_8_1570137912.jpgbaner_9_1570642654.jpgbaner_10_1570145489.jpgbaner_11_1570261466.pngbaner_12_1570264808.pngbaner_13_1570266893.pngbaner_14_1570275933.pngbaner_15_1570638480.jpgbaner_16_1570645259.jpg
Copyright © Regionalny Informator Internetowy
info..pl M. Cywka
Robotnicza 9b
73-110 Stargard
tel. +48 91 578 42 10
e-mail: info.wiadomosci@gmail.com