www.wiadomosci.rii.pl
logofacebook.jpg
Witaj
35.175.180.108

Krypta Petera Gröninga w Stargardzie

Badania archeologiczno-architektoniczne krypty Petera Gröninga (1561-1631).

1561550980.jpg
Ilość wyświetleń: 949
Kim był Peter Gröning?

    Peter Gröning urodził w Stargardzie, 30 września 1561 r. Jego rodzicami byli Peter Gröning,  stelmach i starszy cechu oraz Gertruda Bellin. Uczęszczał do Szkoły Miejskiej, a następnie był pisarzem w służbie książęcej, dowódcy zamku bytowskiego. Podróżował po Prusach, Polsce i Rosji. W 1580 r. został powołany do kancelarii księcia wołogoskiego Ernesta Ludwika, gdzie pracował w kilku domenach książęcych. W 1588 r. odszedł ze służby książęcej i wrócił do Stargardu. Ożenił się z Margaretą Friedrichs wdową po rajcy stargardzkim Peterze Naumburgu. Zajmował się przede wszystkim handlem płodami rolnymi, wełną, solą oraz udzielał pożyczek. W 1590 r. został rajcą, następnie skarbnikiem stargardzkim, a w 1616 r. burmistrzem. 

    W 1625 r. w obliczu zarazy sporządził z małżonką testament, gdzie wskazał jako miejsce pochówku jedną z kaplic kościoła Mariackiego. Ponadto przekazał 7000 guldenów na różne fundacje, w tym 4100 guldenów na stypendia dla uczniów Szkoły Miejskiej. Małżonkowie szczęśliwie przetrwali czas morowego powietrza. Margareta zmarła 23 listopada 1628 r. W dniu 3 października 1630 r. ożenił się powtórnie, z Barbarą Marią von Suckow z Dłuska. 28 stycznia 1631 r. Peter Gröning sporządził drugi testament, gdzie wśród innych zapisów przekazał 20.000 guldenów (ok. 12.500 mln PLN!) na ufundowanie Collegium „dla dobrych, biednych uczących się chłopców i czeladników”. Dwa tygodnie później zmarł i został pochowany w kościele Mariackim. Książę Bogusław XIV potwierdził 5 maja 1631 r. fundację i przeznaczył drewno na budowę auli szkolnej. Uczelnię otwarto w 1633 r., a w 1812 r. przekształcono w Gimnazjum, które funkcjonowało do 1945 r. Obecnie w jego murach znajduje się I Liceum Ogólnokształcące.
 

Jaki jest cel badań?


    Kolegiata Najświętszej Marii Panny w Stargardzie otrzymała w 2019 r. dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt „Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko-restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie” (nr POIS.08.02.00-00-002/18), złożony w ramach procedury pozakonkursowej do VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” POIiŚ na lata 2014-2020. W trakcie planowanych prac m.in. na całej powierzchni zostanie wyremontowana posadzka. Wszystkie odkryte krypty, relikty architektoniczne i pochówki zostaną zinwentaryzowane bądź przebadane. Miejsce ostatniego spoczynku Petera Gröninga zostało wytypowane do przeprowadzenia pełnych badań. Ich celem jest ocena zachowania krypty, szczątków pochowanych osób oraz badania specjalistyczne m.in. z zakresu archeologii, antropologii i genetyki.
 

Kto prowadzi badania?


    Prace prowadzi Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie i Katedra Archeologii Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego.
MAH - 26-06-2019


Reklama
Dodanie opinii jest jednoznaczne z zatwierdzeniem regulaminu
Autor:
Dodanie wiadomości jest jednoznaczne z zatwierdzeniem regulaminu
Autor:
   Polecane przez INFO
baner_5_1570135131.jpgbaner_6_1570135113.jpgbaner_7_1571160617.jpgbaner_8_1570137912.jpgbaner_9_1570642654.jpgbaner_10_1570145489.jpgbaner_11_1570261466.pngbaner_12_1570264808.pngbaner_13_1572958277.jpgbaner_14_1570275933.pngbaner_15_1570638480.jpgbaner_16_1570645259.jpg
Copyright © Regionalny Informator Internetowy
info..pl M. Cywka
Robotnicza 9b
73-110 Stargard
tel. +48 91 578 42 10
e-mail: info.wiadomosci@gmail.com