www.wiadomosci.rii.pl
logofacebook.jpg
Witaj
34.200.218.187

Zrealizowane inwestycje dotyczące dróg w 2019 r.

Zrealizowane inwestycje dotyczące dróg powiatowych w powiecie stargardzkim w 2019 r.

1579089258.jpg
Ilość wyświetleń: 640
1.   Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 5.310.131,70 zł
Dofinansowanie ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych -  3.145.441,75 zł
pomoc finansowa Gminy Dobrzany w wysokości 1.000.000,- zł
zakres robót:
- przebudowa drogi powiatowej na długości 0,999 km;
- przebudowa chodników;
- przebudowa zjazdów do posesji;
- budowa kanalizacji deszczowej;
- przebudowa istniejących sieci kolidujących z przebudowywaną drogą;
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
- rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu pod drogą;
- oczyszczenie w niezbędnym zakresie istniejących rowów,
- wycinka drzew i krzewów kolidujących z przebudowywaną drogą.

2.   Przebudowa i budowa drogi 1716Z na odcinku Stargard – Witkowo – Dolice do granic powiatu. Przejście przez miejscowość Dolice, ul. Wojska Polskiego – część Etapu G
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 4.396.295,33 zł
Dofinansowanie ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych -  2.485.841,10 zł Pomoc finansowa Gminy Dolice w wysokości 944.227,12 zł
zakres robót:
- przebudowa drogi powiatowej na długości 0,845 km;
- przebudowa chodników;
- budowa ciągu pieszo-rowerowego;
- przebudowa zjazdów do posesji;
- budowa kanalizacji deszczowej;
- przebudowę istniejących sieci kolidujących z przebudowywaną droga;
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
- wycinka drzew kolidujących z przebudowywaną drogą.

3.   Przebudowa drogi powiatowej 1704Z. Etap – wykonanie przebudowy ul. Pierwszej Brygady i ul. Marii konopnickiej w Stargardzie

Przebudowa ul. Pierwszej Brygady
Całkowita wartość odcinka 2.998.941,24 zł
zakres robót:
- przebudowa drogi powiatowej na długości 0,600 km;
- przebudowa chodników;
- przebudowa skrzyżowań
- przebudowa zjazdów do posesji;
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
- budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pierwszej Brygady – Towarowa

Przebudowa ul. Marii Konopnickiej (realizacja w 2020 roku)
Przewidywana wartość odcinka 1.260.000,-zł
Planowany termin wykonania 29.05.2020 r.
zakres robót obejmuje:
- przebudowę drogi powiatowej na długości 0,230 km; (od ul. Piłsudskiego do ul. Dworcowej)
- przebudowa chodników;
- przebudowa skrzyżowań
- przebudowa zjazdów do posesji;
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
- budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Marii Konopnickiej - Dworcowa
Dofinansowanie ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych -  80% kosztów kwalifikowalnych tj. 2.880.000,- zł.
Zarząd Dróg Powiatowych - 15-01-2020


Reklama
Dodanie opinii jest jednoznaczne z zatwierdzeniem regulaminu
Autor:
Dodanie wiadomości jest jednoznaczne z zatwierdzeniem regulaminu
Autor:
   Polecane przez INFO
baner_5_1570135131.jpgbaner_6_1570135113.jpgbaner_7_1571160617.jpgbaner_8_1570137912.jpgbaner_9_1570642654.jpgbaner_10_1570145489.jpgbaner_12_1570264808.pngbaner_13_1587714979.jpgbaner_14_1570275933.pngbaner_15_1570638480.jpgbaner_16_1570645259.jpg
Copyright © Regionalny Informator Internetowy
info..pl M. Cywka
Robotnicza 9b
73-110 Stargard
tel. +48 91 578 42 10
e-mail: info.wiadomosci@gmail.com