logofacebook.jpg
Witaj
3.222.251.91
grafika_zmienna/banery/baner_153_1675696086.png

Głosowanie osób zza granicy

Głosowanie osób zza granicy.

1592484330.jpg
Ilość wyświetleń: 885
Polacy, którzy na stałe mieszkają za granicą, ale w dniu wyborów Prezydenta RP będą w kraju, mogą zagłosować tutaj. Powinni do wtorku (23.06.) złożyć wniosek o wpisanie do spisu wyborców w gminie właściwej dla miejsca czasowego pobytu. W Stargardzie dokumenty przyjmowane są w Ratuszu przy Rynku Staromiejskim 1.

UWAGA! Wyborcy stale zamieszkali za granicą, wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego w kraju w pierwszym głosowaniu, będą ujęci w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. drugiej tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z urzędu gminy, która sporządziła spis wyborców w miejscu pobytu czasowego, zaświadczenia o prawie do głosowania.

Wyborca stale mieszkający za granicą może także głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez konsula lub gminę, o ile został na swój wniosek wpisany do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym odpowiednio za granicą lub w kraju. Może też wziąć udział w głosowaniu w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, jeżeli w dniu głosowania przedstawi obwodowej komisji wyborczej dokument potwierdzający stałe zamieszkiwanie za granicą wraz z jego tłumaczeniem przysięgłym na język polski oraz ważny polski paszport. Obowiązek przedstawienia ważnego polskiego paszportu dotyczy również wyborców stale zamieszkałych w państwach Unii Europejskiej lub w innych państwach, do których można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego.

Źródło: stargard.pl
AZ - 18-06-2020


Artykuły powiązane:
 • II tura – wyniki ze Stargardu (13-07-2020)

 • Głosowanie z zaświadczeniem (07-07-2020)

 • Głosowanie z zaświadczeniem (24-06-2020)

 • Dopisanie do spisu wyborców (19-06-2020)

 • Głosowanie w wybranym lokalu (18-06-2020)

 • Reklama
  Dodanie opinii jest jednoznaczne z zatwierdzeniem regulaminu
  Autor:
  Dodanie wiadomości jest jednoznaczne z zatwierdzeniem regulaminu
  Autor:
     Polecane przez INFO
  baner_5_1570135131.jpgbaner_6_1642147810.jpgbaner_8_1658156824.jpgbaner_9_1570642654.jpgbaner_10_1570145489.jpgbaner_12_1570264808.pngbaner_13_1587714979.jpgbaner_15_1570638480.jpgbaner_16_1570645259.jpgbaner_21_1672648553.jpgbaner_25_1675066268.jpgbaner_26_1675066314.jpg
  Copyright © Regionalny Informator Internetowy
  info..pl M. Cywka
  Robotnicza 9b
  73-110 Stargard
  tel. +48 91 578 42 10
  e-mail: info.wiadomosci@gmail.com