www.wiadomosci.rii.pl
logofacebook.jpg
Witaj
52.90.49.108
grafika_zmienna/banery/baner_66_1611917234.jpg

Internauta: Dlaczego prezydent Stargardu nie lubi Unii Europejskiej?

1608204128.jpg
Ilość wyświetleń: 3571
Otrzymaliśmy list od internauty. Zamieszczamy jego treść w wersji oryginalnej:


"Ostatnio Prezydent Zając poinformował, że napisał list do Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen w sprawie budżetu Unii. Przykro, że pomylił adresata swojego pisma, którym powinien być Rząd Polski, a przede wszystkim Premier M. Morawiecki. P. Zając mógł równolegle zwrócić się z tym pismem do Zrzeszenia Miast Polskich by razem móc podkreślić i wzmocnić zaistniały problem trudnej sytuacji miast, wywołanej pandemią. Warto przypomnieć, że wieloletni budżet UE na lata 2021-27 i fundusz odbudowy jest kierowany do państw członkowskich a Premierzy Węgier i Polski chcieli go zawetować. Trzeba również podkreślić fakt, że za podział przyznanych środków nie odpowiada UE, tylko Rządy krajów, które tę pomoc otrzymały". 
Edward Kormański - 17-12-2020


Reklama
1.
        Co on chciał zwojować tym listem? chyba tylko o rozgłos chodziło(marketing polityczny)
magnolia (89.151.37...) 17-12-2020 17:20
2.
        Potępiamy działania naszych rządów - oświadczyło 275 samorządowców z Polski i Węgier, m.in. włodarze stolic, w liście do szefowej KE. Zaproponowali w nim, aby w razie porozumienia ws. funduszu odbudowy bez Polski i Węgier z pieniędzy przewidzianych dla tych państw postał fundusz dla ich samorządów. Samorządowcy ocinają się od Orbana i Morawieckiego W opublikowanym liście samorządowcy sprzeciwiają się polityce prowadzonej przez rządy ich państw. „Rządy Węgier i Polski po raz kolejny wykazały całkowity brak poszanowania dla podstawowych wartości naszej Unii, odrzucając mechanizm uwarunkowania wypłaty funduszy unijnych od przestrzegania zasady praworządności, w konsekwencji blokując kolejny wieloletni budżet UE, w tym przyznanie tak potrzebnej pomocy na odbudowę po kryzysie COVID-19. Pod pretekstem ideologii” Zarzucają, że polskie i węgierskie władze chronią system polityczny „oparty na nieograniczonej władzy, kumoterstwie i zmanipulowanej sferze publicznej”. „My, przedstawiciele polskich i węgierskich samorządów, potępiamy działania pana Orbana i pana Morawieckiego. Reprezentując miliony Węgrów i Polaków, wyrażamy poparcie dla ochrony zasady praworządności i dokładnego nadzoru nad funduszami unijnymi, aby nasze wspólne środki służyły dobru publicznemu, a nie antydemokratycznym i nieuczciwym interesom” – dodano w liście.
PiS=ZAMORDYZM (31.11.131...) 18-12-2020 20:32
3.
        Budżet powiązany z praworządnością ";W środę 16 grudnia Parlament Europejski przyjął rozporządzenie, które wiąże otrzymanie funduszy z unijnego budżetu z przestrzeganiem praworządności przez dany kraj Wspólnoty. Dokument wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku.Parlament Europejski opisał również zasady nowego mechanizmu. Po stwierdzeniu ewentualnego naruszenia praworządności przez kraj UE, Komisja zaproponuje uruchomienie mechanizmu warunkowości, a następnie obcięcie lub zamrożenie płatności dla tego państwa członkowskiego z budżetu UE.";
He-he-he!! (31.11.131...) 18-12-2020 20:42
4.
        Edward Kormański ";Co on chciał zwojować tym listem?"; CHCIAŁ POWSTRZYMAĆ DYKTATORSKIE ZAPĘDY JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO: ";W Polsce funkcja prezesa PiS została przekształcona w najważniejsze stanowisko w państwie. Jego wola ma moc prawa. Zatarta jest granica między wolą prezesa PiS a wolą państwa. Prezes uzyskał pełnię władzy niczym nieograniczonej. Dla Konstytucji nie czuje respektu, faktycznie bowiem usadowił się ponad nią. Nie jest Konstytucją związany. Arbitralnie przesądza o tym, co stanowi polską rację stanu. Prezes buduje nowy ustrój ograniczając lub znosząc ukształtowane już instytucje demokratycznego państwa i zastępuje je instytucjami bezpośrednio podporządkowanymi sobie. Utrwalanie ogromu realnej władzy dokonuje się z równoczesnym kształtowaniem i rozwijaniem kultu „nowego naczelnika państwa”. Prezesowi towarzyszy powszechna i wszechobecna w partii PiS adoracja. Ma potwierdzać społeczeństwu przejaw jego potęgi i wszechmocy. Powstaje nie tylko system rządzenia, ale również system myślenia, a władza w państwie złożona jest w ręce jednego człowieka. Utrwala się przy tym moda na polityczne błazeństwo i służalczość.";
PiS=ZAMORDYZM (31.11.131...) 18-12-2020 20:50
5.
        ";Kaczyński buduje „nowy porządek prawny” (Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa, sądownictwo powszechne, Sąd Najwyższy, prokuratura) ma funkcjonować odpowiednio do nadrzędnych celów politycznych wskazanych przez prezesa PiS. Z dnia na dzień dokonuje się czystki w wymiarze sprawiedliwości. Władza kształtuje w sądownictwie mechanizm zniewolenia i karierowiczostwa. Sędziowska społeczność ma zostać rozbita. Ma też dokonać się rozwarstwienie jej postaw. Nastaje czas szczodrze rozdawanych funkcji i stanowisk i trwa intensywny trening ideologiczny. Wśród nowych sędziów będą tacy, którzy uczciwie wierzą w konieczność i zasadność „opcji zerowej”. Także i cynicy, którzy z figlarnym przymrużeniem oka chcą zrobić błyskawiczną karierę w sposób mniej lub bardziej nieprzyzwoity. Pozostanie liczna rzesza pragmatyków, przekonanych, że trzeba zaniechać wszelkich, także symbolicznych gestów protestu i po prostu robić to, co się da zrobić w danej sytuacji.";
PiS=ZAMORDYZM (31.11.131...) 18-12-2020 21:07
6.
        Czytając ten list przypominają mi się słowa Św. Pamięci Władysława Bartoszewskiego o niekompetentnych członkach rządu, niekompetentnych dyplomatołkach! P. Edwardzie Kormański przeczytaj ze zrozumieniem to zmienisz zdanie: Preferencje polityczne jako kryterium? ";Jak wskazywali samorządowcy podczas posiedzenia Komisji Wspólnej, 89 proc. środków zostało przekazane do województw współrządzonych przez PiS. - Co pokazuje, jak polityczny był to podział i jak ukarani zostali mieszkańcy samorządów gdzie PiS nie rządzi. Korporacje samorządowe sporządziły zestawienie, z którego wynika, że samorządy, które nie preferują opcji politycznej rządu, nie otrzymały dofinansowania. Według samorządowców podział środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych był nieobiektywny, a pieniądze zostały przekazane bez zachowania transparentności. Zarzucają też, że rząd kierował się kryterium przynależności politycznej samorządowców. Okazuje się, że nie wszystkie samorządy otrzymały rządową pomoc, w większości pieniądze popłynęły na konta miast, gmin i powiatów, które są rządzone przez polityków związanych bezpośrednio lub pośrednio z partią rządzącą. Samorządy kierowane przez włodarzy niezależnych lub działaczy partii opozycyjnych nie dostały ani grosza. Korporacje samorządowe sporządziły zestawienie, z którego wynika, że samorządy, które nie preferują opcji politycznej rządu, nie otrzymały dofinansowania. Marszałek woj. kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki wskazał, że ostatecznie łączna kwota rozdysponowana dla województw to 330 mln zł, przy czym samorządy rządzone przez PiS otrzymały 274 mln zł. Samorządowcy wskazywali, że najpierw „zabiera im się” pieniądze z wpływów z podatków PIT, a potem „daje się je w ramach programu”. Jak podkreślił Jacek Karnowski, strona samorządowa wolałaby, „żeby były to środki ujęte w podatku PIT”. - Po zabraniu nam 1,5 mld z podatku PIT bez rekompensaty nie chcielibyśmy, żeby nasi mieszkańcy byli karani za to, że wybrali „nie tę władzę” – dodał.
PiS=ZAMORDYZM (31.11.131...) 19-12-2020 12:35
7.
        Zając niech się skupi na mieście, a nie zajmuje się wielka polityka w świecie. Krzywe chodniki, dziury w ulicach, syf tym się zajmie.
Babcia z ryneczka (205.201.55...) 19-12-2020 18:42
8.
        Ad 7. BY STARGARD MÓGŁ SIĘ ROZWIJAĆ I PROWADZIĆ INWESTYCJE, POTRZEBNE SĄ PIENIĄDZE Z UNII EUROPEJSKIEJ, KTÓRE BYŁY ZAGROŻONE UŻYCIEM VETA PRZEZ POLSKI RZĄD. ";;W latach 2014-20 polskie samorządy dostały 98 miliardów złotych bezzwrotnych dotacji z funduszy UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przez ostatnich 7 lat samorządy przeprowadziły 20 tysięcy projektów dofinansowanych z funduszy europejskich, a 80 proc. z nich to inwestycje. W Polsce jest 2808 jednostek samorządu terytorialnego. W latach 2014-20 samorządy przeznaczyły na inwestycje 311 miliardów złotych. Wartość projektów, które zrealizowano dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich, szacuje się na 113 miliardów złotych - 76,9 miliarda pochodziło bezpośrednio z UE, a 36,1 miliarda to wkład własny jednostek samorządu terytorialnego.";
PiS=ZAMORDYZM (31.11.131...) 19-12-2020 21:46
9.
        ";Polska od początku członkostwa w Unii Europejskiej otrzymała ponad 188,8 miliarda euro - wynika z danych Ministerstwa Finansów. W tym czasie nasz kraj wpłacił do unijnego budżetu nieco ponad 60,9 miliarda euro. Oznacza to, że ";na czysto"; otrzymaliśmy z UE prawie 127,8 miliarda euro.";
188,8 MLN EURO (31.11.131...) 20-12-2020 11:42
10.
        ";Nastaje czas szczodrze rozdawanych funkcji i stanowisk"; ";84 osoby związane z obozem rządzącym we władzach 14 giełdowych spółek z udziałem państwa, zarobiło za „dobrej zmiany” łącznie 162,4 mln zł. Przyjaciel rodziny Ziobrów i kolega Morawieckiego - po 10,7 mln, druh Kaczyńskiego - ponad 5,4 mln, żona doradcy Dudy - prawie 5 mln zł, dwoje znajomych Szydłów - po 427 tys. zł. Przedstawiamy ranking zarobków: 2 osoby, którym spółki wypłaciły więcej niż 10 mln zł wynagrodzenia, 6 osób z wynagrodzeniem od 5 do 10 mln zł, 23 z zarobkami od 2 do 5 mln zł, 12 osób, którym wypłacono od 1 do 2 mln zł i 41, które otrzymały mniej niż 1 mln zł. Część z nich ma duże szanse dołączyć do grona milionerów, bo ich niewielkie (jak na to zestawienie) zarobki wynikają z tego, że dopiero niedawno objęli funkcje. Ryszard Wasiłek – wiceprezes PGE. W niespełna 4 lata zarobił 3 mln 508 tys. zł Inżynier. W latach 1990-94 wiceprezydent Stargardu; potem zatrudniony w szczecińskiej spółce KielArt. Od 2003 do 2016 roku pełnił funkcję prezesa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Stargardzie. W 2006 roku kandydował z listy PiS do sejmiku zachodniopomorskiego (bez powodzenia). W 2010 roku był członkiem społecznego komitetu poparcia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach na prezydenta. Od marca 2016 roku jest wiceprezesem PGE.";
KORYTO PiS-u (31.11.131...) 20-12-2020 21:21
11.
        Pis krytykujecie i co przyjdzie znowu Peło, ONI JUZ RZADZILI I PASZOŁ
magnolia (89.151.37...) 21-12-2020 19:09
12.
        Edwardzie Kormański napisz list do ";Ciemnego Ludu"; z wykształceniem podstawowym którzy w 69,4 procentach głosował w ostatnich wyborach Prezydenckich na Pis i Andrzeja Dudę. Człowiek zdrowo myślący wie jak bronić się przed kłamcami, oszustami których pełno w obecnym PiS-owskim Rządzie. „Ślepa wiara” ";ciemnego ludu"; będzie wykorzystywana przez Kaczyńskiego jak taką „dojną krowę”
PiS=ZAMORDYZM (31.11.131...) 24-12-2020 23:21
13.
        Ciemny lud wybrał w wyborach. Wcześniej była tylko ciepła woda w kranie i Amber gold.
Kółko rozancowe (205.201.55...) 25-12-2020 11:21
14.
        Ad 13. AMBERT GOLD TO ";PIKUŚ"; W PORÓWNANIU DO AFER PiS-OWSKICH! ";Grzegorz Bierecki senator PiS współtworzył SKOK-i, które nie były objęte nadzorem KNF (według dziennikarzy dzięki głosowaniom i zabiegom polityków PiS). Następnie, według doniesień, otworzył w Luksemburgu SKOK Holding, gdzie z czasem przeniesiono na własność spółki świadczące różne usługi SKOK-om. Jak podają dziennikarze, z oświadczeń majątkowych Biereckiego wynika, że w dobrym roku jego wynagrodzenie, pochodzące z różnych podmiotów powiązanych z systemem SKOK, przekraczało nawet 5 mln zł. Politycy i ludzie związani z PiS oraz SKOK, według dziennikarzy, brali w nich pożyczki, których nie spłacali. W 2013 r. SKOK-i zostały objęte nadzorem KNF. Media donoszą, że od 2014 r. upadło 13 kas SKOK, w których poszkodowanych było ok. 250 tys. osób. Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłacił deponentom 13 upadłych od 2014 r. kas blisko 4 mld 336 mln zł. (Dane na grudzień 2018)."; ";GetBack S.A. finansował polityczne wykłady, które wygłaszali ministrowie Gowin, Morawiecki i Naimski. Poza tym, jak donoszą dziennikarze, GetBack jako jedna z nielicznych prywatnych spółek zamieszczała reklamy w mediach wspierających PiS. Media informują, że upadająca firma zarządzająca zobowiązaniami finansowymi tworzyła wrażenie, że jest nad nią parasol ochronny władzy. Dopiero w 2018 roku KNF zawiesiła obrót akcjami Getback na GPW. Wcześniej, jak wskazywali dziennikarze - ani ABW, ani CBA nie wykazały żadnej aktywności w tej sprawie. Dodatkowo media wskazywały, że ojciec premiera, Kornel Morawiecki, miał ubiegać się u syna o pomoc dla firmy Kąkolewskiego. Afera upadłego GetBack S.A., według doniesień medialnych, kosztowała Polaków ponad 2,5 miliarda złotych.";
SKOK NA KASĘ (31.11.131...) 26-12-2020 09:56
15.
        Ad 13. AMBERT GOLD TO ";PIKUŚ"; W PORÓWNANIU DO AFER PiS-OWSKICH! "; przewodniczący KNF Marek Chrzanowski spotkał się w cztery oczy z biznesmenem Leszkiem Czarneckim, który jest właścicielem m.in. Getin Noble Banku i Idea Banku. Podczas tej rozmowy, jak podały media, szef KNF sugerował Leszkowi Czarneckiemu, by ten zatrudnił znajomego prawnika. Przyjęcie do pracy tej osoby miało według szefa KNF pomóc w rozwiązaniu kłopotów banków należących do Czarneckiego. Jednocześnie miało sprawić, że inny członek KNF, nominat prezydenta Andrzeja Dudy, czyli Zdzisław Sokal, nie doprowadzi do przejęcia należącego do Czarneckiego, prywatnego Getin Noble Banku - za złotówkę przez (w domyśle) bank państwowy. Czarnecki twierdzi, że przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski zaoferował mu przychylność w zamian za blisko 40 mln zł. Tyle pensji miał dostawać prawnik Grzegorz Kowalczyk, którego Czarneckiemu polecił Chrzanowski."; ";z Centralnego Biura Antykorupcyjnego zniknąć miało nawet 10 milionów złotych. Według mediów, pieniądze z instytucji wynosić miała jedna z pracownic. Z doniesień medialnych wiemy, że ówczesny szef CBA Ernest Bejda, miał złożyć na ręce Mariusza Kamińskiego dymisję, która nie została jednak przyjęta.";
AFERY PiS-u (31.11.131...) 26-12-2020 10:03
16.
         Ad 13. AMBERT GOLD TO ";;PIKUŚ";; W PORÓWNANIU DO AFER PiS-OWSKICH! ";68 milionów złotych - tyle, jak donoszą media, wynosić miał koszt przygotowania wyborów, które nie odbyły się 10 maja. Media informowały, że Jacek Sasin zlecał zarówno druk kart, jak i składanie pakietów wyborczych poprzez państwowe spółki: Pocztę Polską i Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych, mimo iż nie miał do tego żadnej podstawy prawnej. W rezultacie te 68 milionów zł wyrzucono w błoto."; ";Pomimo apeli Obywateli i opozycji, aby 2 miliardy złotych przeznaczyć na onkologię, posłowie Prawa i Sprawiedliwości przegłosowali ustawę, która przekazała 2 miliardy złotych rocznie na media publiczne. Po burzliwej debacie w Sejmie i przegłosowaniu ustawy, posłanka PiS Joanna Lichocka pokazała posłom opozycji środkowy palec. 2 tygodnie później Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę.";
AFERY PiS-u (31.11.131...) 26-12-2020 10:08
17.
        Ad 13. AMBERT GOLD TO ";;;PIKUŚ";;; W PORÓWNANIU DO AFER PiS-OWSKICH! ";Afera ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego składa się z kilku afer pachnących korupcją: Bezużyteczne maseczki od instruktora narciarskiego Instruktor narciarski ministra otrzymał kontrakty rządowe na kwotę ok. 5 milionów zł na sprzedaż masek filtrujących oraz chirurgicznych. Jak się okazało dostarczył towar nienadający się do użytku, z fałszywym certyfikatem. Sprawą tego wyłudzenia zajmuje się CBA. 100 mln zł za respiratory widma dla handlarza bronią Resort Szumowskiego kupuje ponad 1200 respiratorów od firmy handlarza bronią, która nigdy wcześniej nie działała na rynku medycznym. W czerwcu do Polski trafiło jedynie 50 urządzeń, chociaż zgodnie z umową dostawy powinny być realizowane od kwietnia. Ponadto okazało się, że za respiratory widmo ministerstwo zapłaciło 100 mln zł. Kupno testów po zawyżonych cenach od firmy związanej z PiS Ministerstwo zapłaciło blisko 47 mln zł za 365 tys. testów na obecność koronawirusa od poznańskiej firmy związanej z PiS. Jeden test kosztował aż 128 zł. Z doniesień medialnych wynika, że testy pochodziły z Turcji, gdzie poznańska firma kupowała je za ok. 34 zł za sztukę. Przepłacone przyłbice od żony instruktora narciarstwa Żona instruktora narciarstwa zarobiła kilkadziesiąt tysięcy złotych na sprzedaży przyłbic do bazy rezerw ministerstwa. Chodzi o sprzęt, który ministerstwo mogło kupować prosto z magazynów, a nie korzystać z pośredników. Dotacja dla brata Z doniesień medialnych wynika również, że Łukasz Szumowski, będąc w ewidentnym konflikcie interesów, przyjął stanowisko wiceministra w MNiSW mimo rodzinnych powiązań z firmami, które otrzymały i wciąż starały się o dotacje z podległego MNiSW Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Chodzi nawet o 200 milionów zł. W czerwcu 2017 roku, a więc tuż po tym jak został wiceministrem nauki, Łukasz Szumowski przepisał swoje udziały w spółkach medycznych na żonę, Annę, z którą ma rozdzielność majątkową. Dzięki temu nie musiał zawierać tych informacji w dostępnych publicznie oświadczeniach majątkowych.";
AFERY PiS-u (31.11.131...) 26-12-2020 10:11
18.
         Ad 13. AMBERT GOLD TO ";PIKUŚ"; W PORÓWNANIU DO AFER PiS-OWSKICH! ";W Warszawie wylądował Antonow An-225 Mrija - największy transportowy samolot świata. Sprzęt medyczny, który przyleciał do Polski, odbierali premier Mateusz Morawiecki i Jacek Sasin. Jak donosiły media maseczki, które przyleciały do Polski z Chin, nie spełniają norm bezpieczeństwa i nie nadają się do użytku. Potwierdziło to badanie, zlecone przez Ministerstwo Zdrowia."; ";Marszałek Kuchciński za pieniądze podatników woził samolotem dla VIPów rodzinę i znajomych. Radio ZET podaje, że chodzi o trzy loty z Warszawy do Rzeszowa, dwa powroty z Rzeszowa do Warszawy i jeden kurs na trasie Warszawa - Kraków. Za każdym razem Markowi Kuchcińskiemu towarzyszyli członkowie rodziny – w różnym zestawieniu. Na pokładzie była albo córka, albo synowie, albo żona.";
AFERY PiS-u (31.11.131...) 26-12-2020 10:18
19.
         Ad 13. AMBERT GOLD TO ";;PIKUŚ";; W PORÓWNANIU DO AFER PiS-OWSKICH! ";;Państwowe pieniądze płyną szerokimi strumieniami do biznesmena Tadeusza Rydzyka i jego instytucji. Doniesienia sugerują, że z różnych źródeł ministerstw i rządowych agencji płyną miliony w tajemnicy przed opinią publiczną. Tadeusz Rydzyk, według mediów, otrzymał łącznie ponad 165 milionów zł.";; ";;Ministrowie rządu PiS sami sobie przyznawali nagrody, które tak naprawdę były systematycznie wypłacane jako drugie pensje. Media podają informację, że w ciągu 2,5 roku rządów PiS na nagrody z publicznych pieniędzy wydano ponad 2 mln zł.";;
AFERY PiS-u (31.11.131...) 26-12-2020 10:24
20.
         Ad 13. AMBERT GOLD TO ";PIKUŚ"; W PORÓWNANIU DO AFER PiS-OWSKICH! ";Odkryto nieprawidłowości wokół kupna kolekcji Fundacji Czartoryskich, w której znajdował się między innymi słynny obraz Leonarda da Vinci ";Dama z gronostajem";. Dziennikarze podają, że pod koniec grudnia 2016 roku polski rząd zapłacił za nią 500 mln zł. Rok późnej fundacja poinformowała, że przekazuje swoje pieniądze nowo założonej fundacji o nazwie Le Jour Viendra, z siedzibą w Lichtensteinie. ";Finansowana przez spółki skarbu państwa Polska Fundacja Narodowa (PFN) prowadziła polityczną kampanię ";Sprawiedliwe sądy"; oczerniającą sądy i sędziów. Dziennikarze sugerują, że w ramach akcji na ulicach wielu miast zawisły billboardy mające przekonać Polaków do potrzeby wprowadzenia zmian w wymiarze sprawiedliwości. Kampania, według doniesień, kosztowała 19 milionów złotych.";
AFERY PiS-u (31.11.131...) 26-12-2020 10:32
21.
        Ad 13. AMBERT GOLD TO ";;PIKUŚ";; W PORÓWNANIU DO AFER PiS-OWSKICH! ";Prezes PiS Jarosław Kaczyński prowadził działalność gospodarczą dla spółki Srebrna, mimo że nie podał tej informacji w oświadczeniach majątkowych. Prasa informowała, że prezes PiS Jarosław Kaczyński zlecał prace na rzecz budowy bliźniaczych wież w centrum Warszawy - do tego celu, jak twierdzą dziennikarze, powołał specjalną spółkę, której nazwa nie wywołuje skojarzeń ze spółką Srebrna. Realizacja przedsięwzięcia, według dziennikarzy, uzależniona była od zwycięstwa wyborczego Patryka Jakiego w wyborach na prezydenta Warszawy. Dodatkowo, według doniesień medialnych, nie płacono za zlecone i wykonane prace austriackiemu biznesmenowi i prywatnie kuzynowi Kaczyńskiego. Ten, jak podają media, w desperacji nagrywał rozmowy, w których Kaczyński potwierdzał, że prace zostały wykonane, ale unikał zapłaty, kierując biznesmena do sądu. Biznesmen zgłosił sprawę na prokuraturę. Do dziś Jarosław Kaczyński nie został przesłuchany."; ";Jak informują media, informacje o wydatkach z użyciem służbowych kart płatniczych przez przedstawicieli władzy wykazały, że najwięcej, bo aż 19 milionów złotych wydali urzędnicy MON, a Antonii Macierewicz – szef resortu, według dziennikarzy, nie kontrolował tych wydatków i unikał pytań w tej sprawie.";
AFERY PiS-u (31.11.131...) 26-12-2020 10:58
22.
        Edward Kormański ";Ostatnio Prezydent Rafał Zając poinformował, że napisał list do Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen w sprawie budżetu Unii.";: ";375 mln zł dofinansowania unijnego stargardzkich inwestycji. Prezydent Stargardu Rafał Zając napisał do Przewodniczącej Komisji Europejskiej... ";Uważam, że w toczącej się dyskusji na temat budżetu Unii Europejskiej głos samorządów też powinien mieć znaczenie - poinformował dziś Rafał Zając, prezydent naszego miasta publikując treść listu, który przekazał przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Jest w nim mowa o znaczeniu funduszy unijnych dla inwestycji w Stargardzie, o bezpieczeństwie gwarantowanym przez UE, o otwartych granicach. Niżej publikujemy cały list Rafał Zająca, prezydent Stargardu. Rafał Zając, prezydent Stargardu do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen: ";Trudno wyobrazić sobie Stargard i Polskę poza Unią Europejską. Takiej myśli nie dopuszcza też wielu mieszkańców. Trudno także wyobrazić sobie Unię bez Polski. Nasze miasto to jedno z wielu w kraju, które doświadczyło dynamicznego rozwoju po wejściu Polski do Unii Europejskiej. W perspektywie 2004 – 2020 w całym Stargardzie zainwestowano imponującą kwotę ponad 663 000 000 zł przy dofinansowaniu z środków unijnych na poziomie przeszło 375 000 000 zł. W naszym mieście ogrom zmian jest konsekwencją przemyślanego inwestowania przy zaangażowaniu środków unijnych, ale również bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wszystko to odbudowało lokalną gospodarkę i wpływa również obecnie na dynamiczny rozwój przedsiębiorstw – także z polskim kapitałem. Właśnie dlatego zależy mi, aby w obecnie toczącej się dyskusji na temat przyszłej perspektywy budżetowej UE i Funduszu Odbudowy, prowadzonej w kontekście wartości demokratycznych i granic suwerenności, usłyszany został także głos samorządowca ze średniej wielkości miasta. Głęboko wierzę, że odpowiedzialność rządów krajowych i zarządzających strukturą unijną pozwoli na zażegnanie tego kryzysu tak groźnego dla naszych losów. Wielu Polaków, w tym i ja, na Unię Europejską patrzy nie tylko z pespektywy korzyści ekonomicznych. Podstawową wartością wynikającą ze związku zbudowanego przez dużą część europejskich narodów jest bezpieczeństwo. W czasie pokoju zbyt szybko zapominamy o okrucieństwie i bezsensowności konfliktów zbrojnych. Pamięć o zniszczeniach II wojny światowej obecnemu pokoleniu nie jest już przekazywana przez ich dziadków – czytają o niej w podręcznikach. Stabilna współpraca krajów tworzących Unię i poszanowanie każdego człowieka w oparciu o demokratyczne systemy rządzenia dają realną szansę na to, żeby ta wiedza pozostała już tylko podręcznikową.";
375 000 000 zł. (31.11.131...) 26-12-2020 13:05
23.
        Edward Kormański ";Ostatnio Prezydent Rafał Zając poinformował, że napisał list do Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen w sprawie budżetu Unii.";: ";375 mln zł dofinansowania unijnego stargardzkich inwestycji. Prezydent Stargardu Rafał Zając napisał do Przewodniczącej Komisji Europejskiej... ";Uważam, że w toczącej się dyskusji na temat budżetu Unii Europejskiej głos samorządów też powinien mieć znaczenie - poinformował dziś Rafał Zając, prezydent naszego miasta publikując treść listu, który przekazał przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Jest w nim mowa o znaczeniu funduszy unijnych dla inwestycji w Stargardzie, o bezpieczeństwie gwarantowanym przez UE, o otwartych granicach. Niżej publikujemy cały list Rafał Zająca, prezydent Stargardu. Rafał Zając, prezydent Stargardu do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen: ";Trudno wyobrazić sobie Stargard i Polskę poza Unią Europejską. Takiej myśli nie dopuszcza też wielu mieszkańców. Trudno także wyobrazić sobie Unię bez Polski. Nasze miasto to jedno z wielu w kraju, które doświadczyło dynamicznego rozwoju po wejściu Polski do Unii Europejskiej. W perspektywie 2004 – 2020 w całym Stargardzie zainwestowano imponującą kwotę ponad 663 000 000 zł przy dofinansowaniu z środków unijnych na poziomie przeszło 375 000 000 zł. W naszym mieście ogrom zmian jest konsekwencją przemyślanego inwestowania przy zaangażowaniu środków unijnych, ale również bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wszystko to odbudowało lokalną gospodarkę i wpływa również obecnie na dynamiczny rozwój przedsiębiorstw – także z polskim kapitałem. Właśnie dlatego zależy mi, aby w obecnie toczącej się dyskusji na temat przyszłej perspektywy budżetowej UE i Funduszu Odbudowy, prowadzonej w kontekście wartości demokratycznych i granic suwerenności, usłyszany został także głos samorządowca ze średniej wielkości miasta. Głęboko wierzę, że odpowiedzialność rządów krajowych i zarządzających strukturą unijną pozwoli na zażegnanie tego kryzysu tak groźnego dla naszych losów. Wielu Polaków, w tym i ja, na Unię Europejską patrzy nie tylko z pespektywy korzyści ekonomicznych. Podstawową wartością wynikającą ze związku zbudowanego przez dużą część europejskich narodów jest bezpieczeństwo. W czasie pokoju zbyt szybko zapominamy o okrucieństwie i bezsensowności konfliktów zbrojnych. Pamięć o zniszczeniach II wojny światowej obecnemu pokoleniu nie jest już przekazywana przez ich dziadków – czytają o niej w podręcznikach. Stabilna współpraca krajów tworzących Unię i poszanowanie każdego człowieka w oparciu o demokratyczne systemy rządzenia dają realną szansę na to, żeby ta wiedza pozostała już tylko podręcznikową.";
375 000 000 zł. (31.11.131...) 26-12-2020 13:14
24.
        CD. ";Sens unijnego budżetu sprowadza się w polskiej perspektywie przede wszystkim do równania różnic gospodarczych poprzez zdynamizowanie tempa rozwoju naszego kraju. Dla Polaków to też możliwość zbliżania poziomu życia do obywateli innych państw. Otwarte granice są dla mieszkańców krajów Unii nie tylko turystyką, ale też przepływem naszych aktywności, budowaniem więzi i relacji, również gospodarczych. W tym zakresie zachodzą naprawdę duże zmiany. Tak wielu Stargardzian patrzy dziś z otwartością, bez historycznych uprzedzeń, na mieszkańców Stralsundu, Elmshorn, Berlina, Bernau, Eberswalde, Greiswaldu i wielu innych, nie tylko niemieckich miast. To jeden z ważniejszych sukcesów Unii i budulec dla pokoju. Apeluję więc, proszę i oczekuję, że poczucie odpowiedzialności demokratycznie wybranych władz w Polsce i w innych krajach tworzących naszą Unię Europejską, nie dopuści do zaprzepaszczenia tej ważnej idei.";
375 000 000 zł. (31.11.131...) 26-12-2020 13:17
25.
        Po ile kaszanka w Witkowskim?
Kółko rozancowe (205.201.55...) 03-01-2021 11:52
26.
        ";Po ile kaszanka w Witkowskim?"; ZAPYTAJ KACZYŃSKIEGO!
He-he-he!! (31.11.131...) 03-01-2021 14:42
27.
        NAJNOWŻSZE DANE Z MINISTERSTWA FINANSÓW ";Polska od początku członkostwa w Unii Europejskiej otrzymała ponad 190,8 miliarda euro - wynika z danych Ministerstwa Finansów. W tym czasie nasz kraj wpłacił do unijnego budżetu niecałe 61,4 miliarda euro. ";Na czysto"; otrzymaliśmy z UE dokładnie 129 317 825 658 euro. Z informacji dostępnych na rządowej stronie wynika, że od momentu wejścia do UE w Polsce zrealizowano bądź nadal realizuje się w polskich województwach 282 020 projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. Łączna wartość projektów przekracza 1,2 biliona złotych, z czego 701 miliardów złotych to dofinansowanie z Unii Europejskiej.";
1,2 biliona zł. (31.11.131...) 26-01-2021 16:14
28.
        Słonina potaniała.
Helena (46.187.247...) 31-01-2021 22:19
29.
        a cebula droższa
Vitalij (83.20.77...) 02-02-2021 10:03
30.
        Dlaczego Edward Kormański zaniemówił?
He-he-he!! (89.151.33...) 04-02-2021 08:10
31.
        Unia to nowotwór a te jak wiemy trzeba usuwać by nie dopuścić do zgonu.
Mike (81.190.34...) 22-10-2021 16:15
32.
        Witam, Potrzebujesz środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej? kupić samochód lub dom? Potrzebujesz pomocy finansowej z powodów osobistych? Radzę skontaktować się z „NOVELTY FINANCE INC”, aby pomóc Ci w uzyskaniu wymaganych środków. Są elastyczne: oferują różne opcje pożyczek, w tym pożyczki zabezpieczone i niezabezpieczone, pożyczki długoterminowe i krótkoterminowe, które można dostosować do własnych potrzeb finansowych i okoliczności przy dotowanym oprocentowaniu w wysokości 3%. Jeśli potrzebujesz pożyczki w ciągu 24 godzin, skontaktuj się z „NOVELTY FINANCE INC” za pośrednictwem tego adresu e-mail: (noveltyfinances@gmail.com) LUB skontaktuj się z Daviną Claire przez WhatsApp/Telegram pod numerem: (+447915601531), aby uzyskać więcej informacji i uzyskać informacje ustne.
Zuzanna (138.199.59...) 26-11-2021 00:24
Dodanie opinii jest jednoznaczne z zatwierdzeniem regulaminu
Autor:
Dodanie wiadomości jest jednoznaczne z zatwierdzeniem regulaminu
Autor:
   Polecane przez INFO
baner_5_1570135131.jpgbaner_6_1570135113.jpgbaner_8_1570137912.jpgbaner_9_1570642654.jpgbaner_10_1570145489.jpgbaner_12_1570264808.pngbaner_13_1587714979.jpgbaner_15_1570638480.jpgbaner_16_1570645259.jpgbaner_18_1631704254.png
Copyright © Regionalny Informator Internetowy
info..pl M. Cywka
Robotnicza 9b
73-110 Stargard
tel. +48 91 578 42 10
e-mail: info.wiadomosci@gmail.com