www.wiadomosci.rii.pl
logofacebook.jpg
Witaj
3.232.96.22
grafika_zmienna/banery/baner_89_1609318775.png

Były zastępca wójta nie popełnił przestępstwa

Rada Gminy Stargard nie będzie składać zażalenia na postanowienie prokuratury.

1610277097.JPG
Ilość wyświetleń: 845
Prokuratura Rejonowa w Stargardzie odmówiła wszczęcia postępowania przeciwko byłemu zastępcy wójta gminy Stargard. Jej zdaniem, jego zachowanie było nieumyślne. 

   Prokuratura w Stargardzie postanowiła nie wszczynać postępowania przeciwko Markowi Gardygajle, byłemu zastępcy wójta gm. Stargard. W ocenie prokuratury, jego zachowaniu nie można przypisać umyślności. 


- Tego typu postępowanie zastępcy wójta może być oceniane w kategorii odpowiedzialności służbowej lub dyscyplinarnej na podstawie innych przepisów prawa - uzasadnia prokuratura.  

   O wszczęcie postępowania wobec byłego zastępcy wójta, wniosła Rada Gminy Stargard. Chciała wiedzieć czy jego zachowanie nosiło znamiona przestępstwa. Był to z kolei efekt skargi złożonej przez 36 mieszkańców, którą radni uznali za zasadną. Chodziło o, że Marek Gardygajło nie poinformował w odpowiednim czasie wójta i rady o uchwale, podjętej przez Związek Gmin Dolnej Odry, którego gmina była członkiem. Uchwała dotyczyła podwyżek za zagospodarowanie odpadami.

Przez to mógł doprowadzić do niekorzystnego dla gminy rozstrzygnięcia w skutkach budżetowych na szkodę blisko 500 tys. zł - czytamy w uzasadnieniu uchwały gminnych rajców. - To zaniechanie uniemożliwiło wójtowi wniesienie sprzeciwu  wstrzymania uchwały i zobligowania ZGDO do ponownego jej rozpatrzenia. 

   Marek Gardygajło w swoich oświadczeniach zapewniał, że zawsze i kilkukrotnie głosował przeciwko podwyżkom składek członkowskich w Związku Gmin Dolnej Odry. 

- Za każdym razem byłem przegłosowywany - napisał w oświadczeniu. - Można mi zarzucić jedynie, że o podwyżce poinformowałem wójta i rady z opóźnieniem, co w rzeczywistości niczego nie zmieniło i nie zmienia. 

   Marek Gardygajło nie jest pracownikiem Urzędu Gminy Stargard od listopada 2019 r.  Na stanowisku zastępcy wójta, zastąpiła go Dorota Mazur. 

- Rada nie będzie składać zażalenia na postanowienie prokuratury do sądu, tym samym uznaje sprawę skargową grupy mieszkańców za zamkniętą - komentuje Sebastian Janiak, przewodniczący Rady Gminy Stargard.  -
 Mieszkańcy, którzy  składali skargę na zastępcę wójta, niezadowoleni z rozstrzygnięcia mogą wystąpić na drogę sądową i już indywidualnie dochodzić swoich racji,  jeśli czują się pokrzywdzeni przez byłego już zastępcę wójta. 

  Poniżej komentarz Marka Gardygajło:

Od samego początku sprawa była bardzo dziwna i zaskakująca dla mnie. Nie zataiłem ani też nie ukrywałem żadnych informacji odnośnie podwyższenia składki członkowskiej w ZGDO, tak jak to została sformułowana i przedstawiona uchwała na sesję Rady Gminy i skierowanie sprawy do prokuratury. Zatajenie informacji jest tylko wtedy, kiedy w sposób świadomy i umyślny nie przekazuje się treści informacji. Sformułowana uchwała brzmiała jak swoisty akt oskarżenia, i prawdę mówiąc byłem nią przerażony.

W tym wypadku, byłem przekonany i nadal jestem, że zarówno wójt, skarbnik jak i ówczesna Pani kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, wiedzieli i byli świadomi tego, że składka członkowska gminy ulegnie podwyższeniu. Bez względu na to, czy powiem o tym, czy nie powiem. Nie miało to żadnego znaczenia. 

Ubolewam tylko nad tym, że zarówno wójt jak i Rada Gminy, czy Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie dopominała, i nie dociekała w żaden sposób, abym wyjaśnił albo złożył stosowne wyjaśnienia, np. na komisjach, czy w innych okolicznościach. Pomimo, że nie byłem już pracownikiem Gminy, bardzo chętnie bym się stawił i starał się wyjaśnić zaistniałą sytuację. 
Podsumowując, należy stwierdzić, że było to celowe i przemyślane działanie, aby zdyskredytować i oczernić moją osobę.WM - 10-01-2021


Reklama
Dodanie opinii jest jednoznaczne z zatwierdzeniem regulaminu
Autor:
Dodanie wiadomości jest jednoznaczne z zatwierdzeniem regulaminu
Autor:
   Polecane przez INFO
baner_5_1570135131.jpgbaner_6_1570135113.jpgbaner_7_1571160617.jpgbaner_8_1570137912.jpgbaner_9_1570642654.jpgbaner_10_1570145489.jpgbaner_12_1570264808.pngbaner_13_1587714979.jpgbaner_14_1570275933.pngbaner_15_1570638480.jpgbaner_16_1570645259.jpg
Copyright © Regionalny Informator Internetowy
info..pl M. Cywka
Robotnicza 9b
73-110 Stargard
tel. +48 91 578 42 10
e-mail: info.wiadomosci@gmail.com