logofacebook.jpg
Witaj
100.28.0.143

Nowe stawki za egzaminy na prawo jazdy

1678446019.peg
Ilość wyświetleń: 854
 Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przyjął uchwałę, w której określono wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminów państwowych na prawo jazdy. 

 Egzamin teoretyczny będzie kosztował 50 złotych, praktyczny np. w kat. B 200 złotych, a na autobusy i ciężarówki 250.  Takie same regulacje wprowadzają samorządy w całej Polsce. Opłaty za egzaminy na prawo jazdy nie zmieniały się od ponad 10 lat i konieczne było - jak tłumaczą przedstawiciele branży - urealnienie przychodów.

   Opłaty za egzaminy państwowe dla ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami dotychczas regulowało rozporządzenia Ministra Transportu. W znowelizowanych pod koniec 2022 r. przepisach zmieniających ustawę Prawo o ruchu drogowym oraz ustawę o kierujących pojazdami – kompetencje ministra scedowano na sejmiki województw. Na wprowadzenie nowych przepisów samorządy mają czas do 30 czerwca br.

   W województwie zachodniopomorskim, podobnie jak w innych regionach, przed skierowaniem uchwały pod obrady sejmiku przygotowano projekt przepisów, który do końca lutego podlegał konsultacjom społecznym. Uczestniczyły w nich m.in. Zachodniopomorska Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego, Województwa Rada Dialogu Społecznego w Województwie Zachodniopomorskim, organizacje pracodawców, organizacje związkowe. Do projektu uchwały nie wniesiono zastrzeżeń i negatywnych uwag.

   Na posiedzeniu XLI sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (8 marca) projekt uchwały był dyskutowany. W wyniku głosowania radni przyjęli uchwałę w zaproponowanym brzmieniu.

   Opłata za przeprowadzenie na obszarze województwa zachodniopomorskiego egzaminu państwowego na prawo jazdy albo egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania pozwolenia na kierowanie tramwajem wynosi:

1) za przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu – 50 zł;

2) za przeprowadzenie części praktycznej egzaminu, w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii:

a) AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T albo uprawnienia do kierowania tramwajem – 200 zł,

b) B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E – 250 zł;

   Dyrektorzy Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w województwie zachodniopomorskim zgodnie podkreślają, że pozostawienie opłat na dotychczasowy poziomie (za egzamin praktyczny na najpopularniejszą kategorię B płaci się 140 zł, za teoretyczny 30 zł) nie zapewni stabilności finansowej ośrodków. Eksperci z branży przypominają, że wysokość opłat obowiązujących obecnie ustalono ponad 10 lat temu. a w tym okresie koszty funkcjonowania WORD-ów, jak i koszty przeprowadzania egzaminów dla kierowców znacząco wzrosły. Droższe jest paliwo, więcej trzeba płacić za zakup i naprawę pojazdów, rosną koszty utrzymania infrastruktury ośrodków i wysokość wynagrodzeń pracowników.

   W sprawę określenia opłat egzaminacyjnych zaangażował się również Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, rekomendując przyjęcie jednakowych opłat we wszystkich województwach. Regulacje w tym zakresie pod koniec stycznia br, przyjęły samorządy województwa śląskiego i podkarpackiego. W lutym uchwały zostały podjęte przez sejmiki w kolejnych dziewięciu województwach. Pięć regionów chce przyjąć nowe przepisy w marcu, najpóźniej w kwietniu.

Samorządowcy, jak i przedstawiciele ośrodków egzaminowania od lat informowali administrację rządową o pogarszającej się sytuacji finansowej w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Powodem problemów jest m.in. brak waloryzacji opłat egzaminacyjnych stanowiących ok. 90 procent przychodów WORD.

Przedstawiciele branży zwracają uwagę, że przez dekadę ceny kursów na prawo jazdy wzrosły nawet trzykrotnie. Np. w Szczecinie obecnie kosztują ok. 3500 zł, podczas gdy w 2013 roku (kiedy ustalano stawki obowiązujących do dziś opłat egzaminacyjnych) cena kursu nie przekraczała 1300 zł.

Dodatkowa godzina jazdy w ośrodku szkolenia kierowców to wydatek 110-140 zł, a więc jest zbliżona do ceny egzaminu praktycznego! Dziesięć lat temu kursanci płacili 40-50 zł za godzinę szkolenia, więc opłata za egzamin stanowiła trzykrotność opłaty za jedną godzinę nauki jazdy.

Od kiedy będą obowiązywać nowe stawki opłat? Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Do tego czasu obowiązują „stare” opłaty.
 
Warto zwrócić uwagę, że opłaty za egzaminy na niektóre kategorie zmienią się bardzo nieznacznie. Np. ubiegający się o prawo jazdy kat. A1, A2 lub A za część praktyczną egzaminu teraz płacą 180 zł, a po zmianach 200 zł.. Egzamin praktyczny na kategorie C+E, D+E kosztuje 245 zł, po wprowadzeniu nowych regulacji będzie to 250 zł. pomimo że rzeczywisty koszt takiego egzaminu przewyższa obecnie przyjętą opłatę maksymalną za przeprowadzenie egzaminu w tym zakresie. 
Biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego - 10-03-2023


Artykuły powiązane:
 • Ósmoklasiści zaczęli dziś egzaminy (23-05-2023)

 • Maturzyści są dobrej myśli (05-05-2023)

 • Maturzyści z powiatu poprawiali maturę (15-09-2021)

 • Reklama
  Dodanie opinii jest jednoznaczne z zatwierdzeniem regulaminu
  Autor:
  Dodanie wiadomości jest jednoznaczne z zatwierdzeniem regulaminu
  Autor:
     Polecane przez INFO
  baner_5_1570135131.jpgbaner_8_1658156824.jpgbaner_9_1570642654.jpgbaner_10_1570145489.jpgbaner_13_1587714979.jpgbaner_21_1672648553.jpgbaner_28_1677653215.jpgbaner_30_1680645093.jpgbaner_31_1695228839.pngbaner_32_1708625514.jpgbaner_33_1708625553.jpg
  Copyright © Regionalny Informator Internetowy
  info..pl M. Cywka
  Robotnicza 9b
  73-110 Stargard
  tel. +48 609 804 424 / 91 578 42 10
  e-mail: info.wiadomosci@gmail.com