logofacebook.jpg
Witaj
3.237.34.21

Obchody Dnia Pracownika Socjalnego. Najbardziej zaangażowani otrzymali nagrody

Stargardzka gala połączona z wręczeniem nagród odbyła się 30 listopada na Małej Scenie SCK. Prowadziła ją Aleksandra Zalewska - Stankiewicz.

1701425753.JPG
Ilość wyświetleń: 1031
Podczas Dnia Pracownika Socjalnego wręczono nagrody prezydenta za szczególne osiągnięcia w dziedzinie polityki społecznej.


   Dzień Pracownika Socjalnego, to święto obchodzone każdego roku, 21 listopada. W obchodach stargardzkich, które przesunięto o tydzień, uczestniczyli pracownicy socjalni i przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i organizacji pozarządowych ze Stargardu. 

 - Niezależnie od tego czy w pomaganiu kierujecie się bardziej emocją czy fachowością, wiedzą i profesjonalizmem to za każdym razem ta podana ręka jest kluczem do dobrej drogi, do powrotu na tę drogę właściwą - mówił Rafał Zając, prezydent Stargardu. - Serdecznie dziękuję wam za to podawanie ręki potrzebującym. W imieniu wszystkich ludzi, którym pomagacie serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego z okazji waszego święta, dużo sił i radości!

   Nagrody dla społeczników  

    Nagrodę za szczególne osiągnięcia w dziedzinie polityki społecznej w kategorii indywidualnej otrzymała Elżbieta Drobik, prezes Stowarzyszenia Edukacja – Zdrowie – Aktywność, inicjatorka wielu działań profilaktycznych oraz szkoleń w kierunku schorzeń cywilizacyjnych. Prowadzi kampanię zdrowotno – profilaktyczną obejmującą szereg grup społecznych z terenu Stargardu i powiatu stargardzkiego. (na zdj. niżej trzecia od lewej). 

   Za swoje zaangażowanie i pracę społeczną szefowa stowarzyszenia otrzymała 5 tys. zł.

   - Bardzo się  cieszę  z tego wyróżnienia - komentuje Elżbieta Drobik, utytułowana tytułem Społecznika Roku. - Jestem bardzo wzruszona. Dziękuję szczególnie Ewie, Małgosi, Irenie i tym wszystkim którzy poparli moją kandydaturę.  


   
   Nominowani do tej nagrody byli: Mariola Cabanek, zastępca kierownika w Zakładzie Aktywności Zawodowej Centralna Kuchnia, prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób  z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie, a także Milena Traczyk, wolontariuszka Stowarzyszenia Wiosna i ks. Rusłan Marciszak, proboszcz parafii greckokatolickiej w Stargardzie. 

   Młodzi społecznicy 

  W kategorii młody społecznik nagrodę otrzymała Nel Stachera, uczennica klasy V Zespołu Szkół w Stargardzie, która czynnie działa w Szkolnym Kole Wolontariatu. Jako wolontariuszka uczestniczy w wielu akacjach charytatywnych na rzecz Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych. Aktywnie włącza się w akcje UNICEFu: „Konwencja Praw Dziecka” i „Wszystkie kolory Świata”. Podejmuje działania na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kiczarowie.

   - Bardzo lubię pomagać, szczególnie zwierzętom ze schroniska - mówiła w SCK nagrodzona Nel Stachera. - Wspólnie z innymi wolontariuszami zanosimy zwierzakom karmę, wyprowadzamy je na spacery. 

   Nel Stachera otrzymała nagrodę finansową w wysokości 500 zł. 

   Wyróżnienie otrzymało Szkolne Koło Wolontariatu, prowadzone przez Katarzynę Dudek. Dzięki jej zaangażowaniu członkowie koła czynnie wspierają działania prospołeczne oraz biorą udział w akcjach charytatywnych. Szczególnie dla dzieci i dorosłych z Hospicjum w Szczecinie i dla zwierząt ze schroniska w Kiczarowie. Podejmują działania humanitarne na rzecz dzieci – UNICEF. Prowadzą zbiórki i kiermasze dla najbardziej potrzebujących osób. Od miasta koło otrzymało 1500 zł na drobne wydatki. 

   Działają w zespołach 

   W kategorii zespołowej nagrodę otrzymały dwie organizacje:

   - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie, z Agnieszką Kłodowską – Keller na czele,  
- Koło Wolontariatu w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP pod kierownictwem Norberta Śliwy (na zdj. niżej). 
 


 
   - Będąc w komisji, przyznającej nagrody dla społeczników i czytając o waszej działalności i poświęceniu byłam bardzo wzruszona - mówiła Ewa Sowa, zastępca prezydenta Stargardu. - Robicie dla innych bardzo wiele dobrego. Dziękujemy!

   Podczas uroczystości czas umiliły gościom Hanna Cielecka, Maja Piekarska, Jagoda Żak i Małgorzata Nowak, podopieczne z Grupy De Facto, prowadzonej przez Celinę Gładysz z SCK. 
 
 
   Nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 

   Podczas obchodów Dnia Pracownika Socjalnego nagrody za szczególne zaangażowanie w wykonywaną pracę otrzymali: 

   Renata Skorupa - specjalista pracy socjalnej w Dziale ds. Seniorów i Osób Niepełnosprawnych, wieloletni pracownik MOPS w Stargardzie. 

   „W swojej pracy kieruje się empatią i zrozumieniem dla drugiego człowieka. Swoje obowiązki wykonuje z dużym zaangażowaniem i rzetelnością. Chętnie dzieli się wiedzą i służy pomocą młodszym stażem pracownikom udzielając trafnych wskazówek. Posiada wysokie kompetencje zawodowe, nie boi się wyzwań. Chętnie podejmuje się nowych zadań, które realizuje z największą starannością. Od 2 lat jest koordynatorem programu „Korpus Wsparcia Seniora”, w ramach którego seniorzy stargardzcy wyposażani są w opaski bezpieczeństwa”.

   Natalia Olejnik-Kudła, starszy pracownik socjalny w Dziale ds. Rodziny i Pomocy Środowiskowej. 

   „Pani Natalia jest doświadczonym i długoletnim pracownikiem MOPS w Stargardzie. Bardzo dobrze realizuje swoje zadania uzyskując bardzo wysokie efekty pracy. Jest osobą empatyczną, cechuje ją postawa nastawiona na konstruktywne rozwiązywanie problemów klientów ośrodka. Posiada szeroką wiedzę specjalistyczną, udziela fachowych informacji i wskazówek nowo zatrudnionym pracownikom socjalnym. Jest bardzo odpowiedzialna, chętnie podejmuje się nowych wyzwań. Koordynowała projektem „Ekonomiczna samodzielność kluczem do sukcesu” skierowanym do młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych". Celem projektu było przygotowanie młodzieży do podejmowania świadomych decyzji i gospodarowania budżetem. W projekcie uczestniczyło 20 młodych osób, które bardzo pozytywnie oceniły udział i zdobytą wiedzę". 

   Renata Kwiatkowska, zastępca kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych. 

   „Pani Renata bardzo sprawnie i z dużym zaangażowaniem realizuje swoje zadania. Posiada znakomitą znajomość skomplikowanych i często zmieniających się przepisów prawa. Cechuje się odpowiedzialnością za podejmowane działania. Sprawnie zarządza podległym zespołem. Jest osobą wymagającą, ale przede wszystkim wspierającą podległych pracowników.

  Bożena Ignatowicz, kasjer - księgowa w Dziale Finansowo-Księgowym. 

   „Pani Bożena od jedenastu lat jest zatrudniona w MOPS w Stargardzie. Wykonuje swoje obowiązki rzetelnie, sumiennie, z dużą starannością i odpowiedzialnością. Chętnie angażuje się przy realizacji innych zadań w swoim dziale. Jest osobą życzliwą, pogodną, zawsze gotową do pomocy”.

   Stanisław Ogonowski, pomoc administracyjna w Dziale Kadr i Administracji. 

   „Pan Stanisław skrupulatnie, terminowo i rzetelnie realizuje swoje obowiązki. Wykazuje duże zaangażowanie w realizację licznych zadań wykraczających poza zakres obowiązków. Z własnej inicjatywy podejmuje się działań zmierzających do sprawnej pracy działu. Jest osobą bardzo odpowiedzialną za wykonywane zadania i zawsze dąży do jak najlepszych efektów pracy. Jest osobą bardzo otwartą i koleżeńską. Chętnie służy pomocą wszystkim pracownikom ośrodka”.

   Katarzyna Falbogowska, główny specjalista ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i kontroli.

   „Pani Katarzyna jest odpowiedzialna za poszukiwanie możliwości pozyskania środków spoza budżetu miasta, na realizację projektów i programów społecznych skierowanych do mieszkańców miasta. Skutecznie przygotowuje wnioski dzięki czemu MOPS rokrocznie uzyskuje finansowanie z rządowych programów takich jak: Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, Opieka Wytchnieniowa, Wspieraj Seniora, Ekonomiczna Samodzielność Kluczem do Sukcesu czy programy ogłaszane w ramach środków PFRON. Dzięki jej zaangażowaniu, wiedzy, umiejętnościom i skrupulatności w ostatnich latach ośrodek uzyskał finansowanie na realizację istotnych z punktu widzenia mieszkańców miasta programów wspierających".


   
   W czwartek podziękowano też pracownikom jednostek zajmujących się pomocą społeczną. Trafiły one na ręce: Małgorzaty Olejnik, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie, Joanny Łaskarzewskiej, dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie, który na zlecenia miasta Stargard - prowadzi Dzienny Dom Senior + oraz Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, a także  Agnieszki Kłodowskiej – Keller, przewodniczącej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie. Podziękowania otrzymał też ks. Maciej Szmuc, dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.
WM - 01-12-2023


Zapraszamy do galerii zdjęć:
1701414688.jpg 1701414689.jpg 1701414690.jpg 1701414691.jpg 1701414692.jpg 1701414693.jpg
Artykuły powiązane:
 • Dzień Niepodległości w Stargardzie - szczegółowy program, organizacja ruchu (10-11-2023)

 • Uczcili poległych w II wojnie światowej (01-09-2023)

 • Wojewódzkie obchody 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej - program, autobusy (29-08-2023)

 • Stargard oddał cześć powstańcom (02-08-2023)

 • Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego - program (29-07-2023)

 • Reklama
  1.
          Świetnie tylko jednorazową nagrodą budżetu domowego nie poprawi, a uczciwym wynagrodzeniem za trudną pracę już tak. Pracownicy starostwa Stargard są źle opłacani.
  Grabarz (37.47.161...) 03-12-2023 09:05
  Dodanie opinii jest jednoznaczne z zatwierdzeniem regulaminu
  Autor:
  Dodanie wiadomości jest jednoznaczne z zatwierdzeniem regulaminu
  Autor:
     Polecane przez INFO
  baner_5_1570135131.jpgbaner_6_1642147810.jpgbaner_8_1658156824.jpgbaner_9_1570642654.jpgbaner_10_1570145489.jpgbaner_12_1570264808.pngbaner_13_1587714979.jpgbaner_16_1570645259.jpgbaner_21_1672648553.jpgbaner_28_1677653215.jpgbaner_29_1677653242.jpgbaner_30_1680645093.jpgbaner_31_1695228839.pngbaner_32_1708625514.jpgbaner_33_1708625553.jpg
  Copyright © Regionalny Informator Internetowy
  info..pl M. Cywka
  Robotnicza 9b
  73-110 Stargard
  tel. +48 609 804 424 / 91 578 42 10
  e-mail: info.wiadomosci@gmail.com