logofacebook.jpg
Witaj
3.238.98.39

Konsultacje społeczne w sprawie lokalizacji PSZOK

Konsultacje potrwają do 15 października.

1662370779.jpg
Ilość wyświetleń: 230
 Gmina Stargard ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących miejsca lokalizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

♻️ Celem konsultacji będzie poznanie opinii mieszkańców Gminy Stargard dotyczącej lokalizacji planowanej budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Stargard.

♻️ Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Stargard.

♻️ Konsultacje przeprowadzone będą̨ w terminie od dnia 15.09.2022 r. do dnia 15.10.2022 r., na terenie całej Gminy Stargard, w trybie zapytań́ ankietowych imiennych w formie papierowej i elektronicznej.

♻️Ankiety konsultacyjne imienne, dostępne są:

1) na stronie internetowej www.gmina.stargard.pl w zakładce: dla mieszkańca, a następnie konsultacje społeczne,

2) w siedzibie Urzędu Gminy Stargard (pok. 304, 310) oraz w sekretariacie(pok. 215),

3) u sołtysa.

♻️Wypełnione i podpisane ankiety uprawnieni mieszkańcy będą mogli składać:

1) do urny umieszczonej przy sekretariacie Urzędu Gminy Stargard – w godzinach pracy tej jednostki,

2) do urny umieszczonej w świetlicy wiejskiej w danej miejscowości na terenie Gminy Stargard – wg ustalonego kalendarza czynności konsultacyjnych zawierający terminy i miejsca przeprowadzenia konsultacji społecznych,

3) za pomocą̨ poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard,

4) za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@gmina.stargard.pl lub poprzez system ePUAP, - za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanej ankiety lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego).

♻️Wyniki konsultacji podane zostaną do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń w sołectwach i w Urzędzie Gminy Stargard. 
Gmina Stargard - 05-09-2022


Artykuły powiązane:
 • W Krąpieli dzieci i dorośli łapią deszczówkę (28-08-2022)

 • Komunikat - zamknięcie drogi obr. Ulikowo (24-11-2021)

 • Zamknięcie dróg gminnych wewnętrznych (03-11-2021)

 • Dni Gminy Kobylanka (17-06-2021)

 • Burza wokół szkół w gminie Stargard (26-02-2021)

 • Reklama
  Dodanie opinii jest jednoznaczne z zatwierdzeniem regulaminu
  Autor:
  Dodanie wiadomości jest jednoznaczne z zatwierdzeniem regulaminu
  Autor:
     Polecane przez INFO
  baner_5_1570135131.jpgbaner_6_1642147810.jpgbaner_8_1658156824.jpgbaner_9_1570642654.jpgbaner_10_1570145489.jpgbaner_12_1570264808.pngbaner_13_1587714979.jpgbaner_15_1570638480.jpgbaner_16_1570645259.jpg
  Copyright © Regionalny Informator Internetowy
  info..pl M. Cywka
  Robotnicza 9b
  73-110 Stargard
  tel. +48 91 578 42 10
  e-mail: info.wiadomosci@gmail.com