logofacebook.jpg
Witaj
3.230.173.188
grafika_zmienna/banery/baner_243_1716917191.gif

Starasz się o mieszkanie z miasta? Złóż dokumenty!

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego co roku weryfikuje osoby czekające na mieszkania komunalne. Dokumenty można składać od 1 września.

1692355902.JPG
Ilość wyświetleń: 1396
 Do 30 września, osoby starające się o przydział mieszkania komunalnego muszą złożyć dokumenty w Biurze Przydziału i Zamiany Mieszkań przy ul. A. Struga 29.


   Stargardzianie, którzy złożą niepełną dokumentację, nie zostaną zweryfikowani - informuje Urząd Miejski w Stargardzie. 

   Przystępując do weryfikacji należy przedłożyć:

  - Deklarację o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego ujętych we wniosku w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji (tj. za maj, czerwiec i lipiec 2023 r.) wraz z zaświadczeniami o osiąganych dochodach, a w przypadku osób niepracujących wraz z zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej lub z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu z pomocy społecznej. Zaświadczenia powinny obejmować dochody brutto pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe.

  - Oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego.

  - Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w Stargardzie lub miejscowości pobliskiej lub zamieszkiwaniu w tzw. sublokatorce. W przypadku zamieszkiwania w charakterze sublokatora fakt ten musi być potwierdzony przede wszystkim dokumentami w postaci umowy najmu lub podnajmu lokalu lub jego części.

  - Zaświadczenia lekarskie o chorobach, jeżeli występują w rodzinie, w tym orzeczenia o niepełnosprawności osób ujętych we wniosku.

  - Prawomocne wyroki sądowe orzekające o rozwodzie lub wysokości alimentów (jeżeli dotyczy).

  - Dowody osobiste (do wglądu) wszystkich osób pełnoletnich ujętych we wniosku.
Zaświadczenia potwierdzające zamieszkiwanie z byłym małżonkiem, tj. potwierdzenie zamieszkiwania i wyrok sądowy (jeżeli dotyczy).

  - Akty urodzenia dzieci (jeśli wcześniej nie zostały złożone).

  - Dokumenty potwierdzające fakt oraz okres zamieszkiwania w Stargardzie, tj. dowód zameldowania lub inny dokument potwierdzający.

  - Potwierdzone dokumenty o zamieszkiwaniu w warunkach uciążliwych ze względu na zakłócanie porządku domowego (potwierdzone wyrokiem sądowym, obdukcją, informacją z policji, wywiadem środowiskowym) lub w lokalu nie nadającym się do zamieszkania potwierdzonym informacją zarządcy lub właściciela budynku, nadzoru budowlanego (jeżeli dotyczy).

  - Informację o opuszczeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej, rodzinnego domu dziecka, rodziny zastępczej, potwierdzoną przez tę placówkę lub Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (jeżeli dotyczy).

  - Inne dokumenty mogące mieć wpływ na kolejność umieszczenia na liście osób oczekujących (np. zaświadczenia o bezdomności, zamieszkiwania w pomieszczeniach nieprzystosowanych do stałego pobytu ludzi itp.).

   Na złożenie dokumentów jest czas od 1.09. (piątek) do 30.09. (sobota). Jeżeli ktoś w tym terminie nie zgłosi się do STBS, nie będzie umieszczony na liście osób uprawnionych do przydziału lokali w 2024 r. Wzory wniosków są do pobrania tutaj lub w wersji papierowej w Biurze Przydziału i Zamiany Mieszkań STBS (ul. A. Struga 29).
STBS - 18-08-2023


Artykuły powiązane:
 • Czym jest układ funkcjonalny mieszkania i jakie ma znaczenie? (30-08-2023)

 • Mieszkania w dawnej świetlicy (10-08-2023)

 • Nowe mieszkania na os. Lotnisko (02-05-2023)

 • Ponad milion na wyższy standard (10-06-2022)

 • Uchodźcy zamieszkali w dawnym sądzie (22-03-2022)

 • Reklama
  Dodanie opinii jest jednoznaczne z zatwierdzeniem regulaminu
  Autor:
  Dodanie wiadomości jest jednoznaczne z zatwierdzeniem regulaminu
  Autor:
     Polecane przez INFO
  baner_5_1570135131.jpgbaner_8_1658156824.jpgbaner_9_1570642654.jpgbaner_10_1570145489.jpgbaner_13_1587714979.jpgbaner_21_1672648553.jpgbaner_28_1677653215.jpgbaner_30_1680645093.jpgbaner_31_1695228839.pngbaner_32_1708625514.jpgbaner_33_1708625553.jpg
  Copyright © Regionalny Informator Internetowy
  info..pl M. Cywka
  Robotnicza 9b
  73-110 Stargard
  tel. +48 609 804 424 / 91 578 42 10
  e-mail: info.wiadomosci@gmail.com