www.wiadomosci.rii.pl
logofacebook.jpg
Witaj
3.237.38.244

Komu przeszkadza wierzba?

Komu przeszkadza wierzba?

1512129086.png
Ilość wyświetleń: 6438
   Miasto chce wyciąć wierzbę, która rośnie na os. Zachód między blokiem B14 a blokiem B19. Chcą razem ze Spółdzielnią Mieszkaniową zrobić kolejną ulicę mieszkańcom pod oknami. Ma tam być skrót na dojazd do parkingu na terenie szkoły gim.4/SP11. Drzewo stanowi swoistą zasłonę, która oddziela te dwa bloki i ludzie nie zaglądają sobie przez okna do mieszkań. A przecież kto ma dojechać na parking to dojedzie tą ulicą, która już jest od dawna. Mamy dość asfaltu i betonów do okoła. Zostawcie nam drzewo!
Zofia - 01-12-2017


Reklama
1.
        Ten teren stanowi prywatną własność mieszkańców nieruchomości B-14 i B-19 i s-nia nie ma prawa ustanawiać bez zgody właścicieli służebności dla dojeżdżających do gim.4 i sp 11.Podejrzewam że przejazd ten wykonany będzie kosztem funduszu remontowego wym.wyżej nieruchomości.Sprawdźcie to i o ile się potwierdzi to szybko należy złożyć zawiadomienie do prokuratury za niegospodarność. Zusel przed wyborami samorządowymi chce się komuś podlizać i załapać na odpowiednie miejsce na liście. JAK TO ŁATWO TRWONIĆ CUDZE PIENIĄDZE.
gucio (5.60.44...) 01-12-2017 23:15
2.
        Do mediów z tematem np. Dziennik, wktórym pisza o wycięciu przez miasto lip na ul. Spokojnej.
kornik drukarz (178.235.42...) 02-12-2017 12:57
3.
        Co miasto daje dla os zachód? "0" ( slownie -zero ) Czy na os zachod odbyło się jakieś spotkanie z mieszkańcami w sprawie choćby bezpieczeństwa, zagospodarowania a nawet by wysłuchać mieszkańców o ich problemach. Nawet jeśli chodzi o projektowaną drogę, to wszyscy dojeżdżający będą z niej korzystać ale koszty sprzątania i jej remontu będą ponosić wyłącznie mieszkańcy B-14 i B-19. Na os.zachód nawet place zabaw na.terenie przedszkoli po godz. 16.oo są pozamykane. Myślę że to jest niewątpliwie skandaliczne, tym bardziej że pieniądze na urządzenia zabawowe pochodzą m.in.z podatków od mieszkańców os.zachód.
gucio (5.60.44...) 02-12-2017 19:10
4.
        LUDZIE nie dajcie się oszukiwać odnośnie jakiegoś planu przez miasto,to wszystko planuje zarząd spółdzielni i tym chce się podlizać dla urzędu miejskiego to są tereny nasze spółdzielców i to my żeśmy kiedyś wykupili-zapłacili w czynszu przez cały rok po to aby mieć na własność to było za Zdobylaka.Obecny zarząd nie zwraca uwagi na to że nie może samowolnie decydować o naszym terenie musi mieć zgodę SPÓŁDZIELCÓW nie dajcie się oszukać, to samo chce zrobić z parkingami pod oknami mieszkań i to jeszcze koszty pokryć z funduszu remontowego, a to nie jest fundusz remontowy tylko inwestycja zapomnieli jakie jest prawo nas CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI.Na siłę zbierali podpisy na zgodę parkingu i wciskali ludziom głupoty. Nie dajcie się oszukać!!!!!!!!!!!!
medi (81.190.36...) 02-12-2017 19:48
5.
        media a przy którym budynku chce ten parking wybudować?
figo (5.172.236...) 03-12-2017 08:28
6.
        wierzba i tak zostanie wycięta, to już przesądzone....
ladaco (83.11.65...) 03-12-2017 10:59
7.
        Zwróććie uwagę w Stargardzie w dramatyczny sposób w zastraszającym tempie masowo wycina się drzewostany. To miasto jest obrzydliwe.
gumiś (188.146.36...) 03-12-2017 14:31
8.
        FIGO-parkingi przed każdym blokiem na całym os zachód nawet murki zostały rozwalone żeby mogli zrobić parkingi w środku pomiędzy blokami a drzewa oczywiście wyciąć i to na koszt spółdzielców na siłę bo trzeba!!.
gogo (81.190.36...) 03-12-2017 14:54
9.
        Mam również pytanie? Komu przeszkadzały 2 ponad stu letnie kasztany na ul. Zwycięzców? To były zdrowe drzewa. Zrobić pustynię w mieście?
chłop (37.249.149...) 03-12-2017 15:47
10.
        Zgadzam sie z Gumisiem. A drzewa które będą zasadzać na ul. Żołnierza to dąb szypułkowy fastigiata który wygląda jak przerośnięta tuja. Sprawdźcie sami.
a (178.235.40...) 03-12-2017 18:25
11.
        Serio chcą posadzić takie paskudztwo? To miasto jest coraz brzydsze. Wyciąć piękne i zdrowe drzewa aby posadzić krzyżówkę tui i topoli. Zieleń w tym mieście to jakaś tragedia.
Elf81 (87.205.64...) 03-12-2017 21:05
12.
        Trzeba wyciąć kogoś już nie długo w wyborach:))
kornik (178.235.42...) 03-12-2017 22:27
13.
        nikogo nie będziesz wycinał, nie twoje doczekanie
rabon (83.11.73...) 04-12-2017 12:48
14.
        Moje nie ale wyborców:))) Wycinanie drzew w całym miescie np. spkojna i inne:)
kasia (178.235.42...) 10-12-2017 12:53
15.
        WYBORCY W KWIETNIU WYBRALI! Następne zdanie wyborców poznamy już za rok ale ty już wiesz kasiu korniku co wyborcy chcą, moze zapisz się na Nostradamusa, sprawdź czy kornik czegoś nie wyżarł
hahahaha (83.11.147...) 16-12-2017 11:13
16.
        A co wspólnego mają wybory z beznadziejną i arogancką polityką gospodarczą obecnego zarządu i rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej?! Aaa! byłbym zapomniała! Spółdzielcy zwracajcie się pisemnie do spółdzielni o natychmiastowy zwrot udziałów, bo taki obowiązek na spółdzielnie nałożyła nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Spółdzielnia Nadzieja tak jak i Zachód obecnie milczy bo liczą na przedawnienie roszczeń! NIE DAJCIE SIĘ WYKIWAĆ I WYDYMAĆ!!!
edzia (5.172.236...) 17-12-2017 10:39
17.
        Czy tylko mi się wydaje, że posty piszą osoby które mają udział w "lodziarni" w miejscu gdzie będzie parking?
true (89.229.105...) 24-12-2017 20:10
18.
        nie interesuj się, klamka zapadła a od lodów to z daleka ok? niech każdy pilnuje swojej roboty
Darko (79.186.64...) 28-12-2017 08:20
19.
        edzia - co to znaczy "Spółdzielcy zwracajcie się pisemnie do spółdzielni o natychmiastowy zwrot udziałów, bo taki obowiązek na spółdzielnie nałożyła nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych." o jakich udziałach piszesz, możesz podać konkretny przypis, podstawę prawną.
AJ (89.229.105...) 28-12-2017 20:44
20.
        oj tego Ci Edzia nie powie bo nie wie
kal (83.11.149...) 29-12-2017 11:17
21.
        kal - jak wiesz to proszę powiedz. Z góry dziękuję.
AJ (89.229.103...) 30-12-2017 22:25
22.
        Zwrot udziałów członkowskich W spółdzielni mieszkaniowej ustawa ma prymat nad ustawą Prawo spółdzielcze, a zatem ustawa Prawo spółdzielcze ma charakter tylko pomocniczy i zastosowanie jedynie wówczas, gdy przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nie regulują danego zagadnienia. W związku z tym, że w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych nawet po nowelizacji nie uregulowano zasad zwrotu wpłat dokonanych na udziały, można by wywnioskować, iż zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo spółdzielcze. Zgodnie z art. 21 Prawa spółdzielczego członek spółdzielni nie może przed ustaniem członkostwa żądać zwrotu wpłat dokonanych na udziały (nie dotyczy to jednak wpłat przekraczających ilość udziałów, których zadeklarowania wymaga statut obowiązujący w chwili żądania zwrotu). Zwrot tych wpłat nie może nastąpić przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok, w którym członek wystąpił z żądaniem, oraz w wypadku, gdy jego udziały zostały przeznaczone na pokrycie strat spółdzielni. Sposób i termin zwrotu określa statut. Jednak art. 21 ustawy Prawo spółdzielcze po nowelizacji nie może być stosowany w spółdzielniach mieszkaniowych. Wyraźnie wynika to z treści art. 1 ust. 9 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, który stanowi, że nie stosuje się przepisów ustawy Prawo spółdzielcze dotyczących udziałów i wpisowego. Zatem znowelizowany przepis art. 1 ust. 9 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowi, że od dnia wejścia w życie nowelizacji żaden przepis ustawy Prawo spółdzielcze dotyczący materii udziałów i wpisowego nie ma zastosowania do spółdzielni mieszkaniowych, a zatem także art. 21 ustawy Prawo spółdzielcze mówiący o zwrocie. Ponadto, zgodnie z art. 8 ust 2 ustawy nowelizującej, w razie sprzeczności między postanowieniami statutów spółdzielni a przepisami niniejszej ustawy stosuje się przepisy tej ustawy. Zatem przy zwrocie nie można też oprzeć się na przepisach statutu dotyczących zwrotu. W związku z takimi rozwiązaniami, a w zasadzie ich brakiem, od dnia wejścia w życie nowelizacji, czyli 9 września 2017 roku, w spółdzielniach mieszkaniowych likwidacji ulega fundusz udziałowy, spółdzielnia mieszkaniowa bowiem od tego dnia nie ma prawa go prowadzić, środki na nim zgromadzone to świadczenia nienależne, które w związku z brakiem regulacji podlegają bezzwłocznemu zwrotowi. Instytucja nienależnego świadczenia została uregulowana w art. 410 § 2 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia. Jest to szczególny rodzaj bezpodstawnego wzbogacenia, a cechą wspólną jest tu uzyskanie korzyści cudzym kosztem, w tym wypadku wskutek wykonania zobowiązania. Z przywołanego przepisu wynika, że z nienależnym świadczeniem mamy do czynienia między innymi w przypadku odpadnięcia podstawy prawnej, która istniała w chwili spełnienia świadczenia, a odpadnięcie nastąpiło później. Zatem w przypadku spółdzielni, która nie będzie chciała na żądanie niezwłocznie zwrócić środków wniesionych tytułem wkładu, podstawą wniesienia powództwa o zwrot będą przepisy dotyczące bezpodstawnego wzbogacenia.
Robert (5.172.236...) 10-01-2018 17:31
23.
        wynajmą najlepszych prawników w kraju i ani grosz nie wróci do zwykłego mieszkańca
niuc (79.186.64...) 17-01-2018 08:21
24.
        To co wyprawia spółdzielnia nie miesci się w głowie. Wierzba została juz tak przycięta (niby pielęgnacja), że sterczy tylko sam kikut. Idac dalej chodnikiem między blokiem B19 a płotem szkoły SP 11 (dawne gim4) zobaczymy miejsce po ściętym drzewie, które nikomu nie przeszkadzało, bo rosło na trawniku. Wystarczyło tylko przyciąć gałęzie od strony chodnika. To jest jakaś masakra, wytną nam wszystkie drzewa a osiedlu, jak nikt tej bandy "zarządu" nie pogoni. MIESZKAŃCY NIE DAJMY SIĘ ZWARIOWAĆ!!!
mieszkańcy osiedla (81.190.34...) 17-01-2018 08:52
25.
        uspokój się chłopie , nie twój to zakichany interes jakieś chorowite drzewka, zajmij się swoim życiem a nie przeszkadzasz
niuc (79.186.64...) 17-01-2018 12:44
26.
        niuc (79.186.64...) zachowujesz się jak gbur albo nim jesteś. Nie twój teren nie twoja własność a ubliżasz współwłaścicielowi działki który protestuje przeciwko samowoli zarządu który z niewiadomych powodów podlizuje się władzom miasta.
figo (5.172.237...) 18-01-2018 10:47
27.
        Przed naszym blokiem B19 na os. Zachód rosło na trawniku piękne rozłożyste drzewko owocowe. Nikomu nie przeszkadzało a jednak zniknęło, po prostu przyszli panowie z piłami i je wycięli. Komu ono perzeszkadzało??? na pewno nie nam mieszkańcom!!!!!!!!!
Jola (81.190.35...) 22-01-2018 12:04
28.
        Pewnie przydało się jakiemuś osiłkowi do wędzarni.
obiektywny (81.190.38...) 27-02-2018 18:44
29.
        Jest okazja wyciąć przy najbliższych wyborach zająca i jego świtę to nic nie kosztuje.
obiektywny (81.190.38...) 27-02-2018 18:54
30.
        Czy w mieście funkcjonują jakieś organizacje proekologiczne ? Nie wiem dlaczego wykonywane są obecnie prace na budynku ul. Pileckiego 1 / przekładanie dach etc./ a przy tym niszczone są gniazda lęgowe jaskółek i jerzyków dlaczego nie zrobiono tego wcześniej ekolodzy tak walczą o przyrodę a tu cisza co to ma być !!!!!
waldek (80.53.133...) 28-05-2020 12:19
31.
        http://ponlinecialisk.com/ - buy cialis online
Mippreada (5.188.48...) 23-03-2021 18:28
Dodanie opinii jest jednoznaczne z zatwierdzeniem regulaminu
Autor:
Dodanie wiadomości jest jednoznaczne z zatwierdzeniem regulaminu
Autor:
   Polecane przez INFO
baner_5_1570135131.jpgbaner_6_1570135113.jpgbaner_8_1570137912.jpgbaner_9_1570642654.jpgbaner_10_1570145489.jpgbaner_12_1570264808.pngbaner_13_1587714979.jpgbaner_15_1570638480.jpgbaner_16_1570645259.jpg
Copyright © Regionalny Informator Internetowy
info..pl M. Cywka
Robotnicza 9b
73-110 Stargard
tel. +48 91 578 42 10
e-mail: info.wiadomosci@gmail.com