logofacebook.jpg
Witaj
34.228.52.21

Internauta: Dlaczego prezydent Stargardu nie lubi Unii Europejskiej?

1608204128.jpg
Ilość wyświetleń: 5489
Otrzymaliśmy list od internauty. Zamieszczamy jego treść w wersji oryginalnej:


"Ostatnio Prezydent Zając poinformował, że napisał list do Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen w sprawie budżetu Unii. Przykro, że pomylił adresata swojego pisma, którym powinien być Rząd Polski, a przede wszystkim Premier M. Morawiecki. P. Zając mógł równolegle zwrócić się z tym pismem do Zrzeszenia Miast Polskich by razem móc podkreślić i wzmocnić zaistniały problem trudnej sytuacji miast, wywołanej pandemią. Warto przypomnieć, że wieloletni budżet UE na lata 2021-27 i fundusz odbudowy jest kierowany do państw członkowskich a Premierzy Węgier i Polski chcieli go zawetować. Trzeba również podkreślić fakt, że za podział przyznanych środków nie odpowiada UE, tylko Rządy krajów, które tę pomoc otrzymały". 
Edward Kormański - 17-12-2020


Artykuły powiązane:
 • Wywiad z Prezydentem Stargardu Rafałem Zającem część V (16-10-2019)

 • Wywiad z Prezydentem Stargardu Rafałem Zającem część IV (07-10-2019)

 • Wywiad z Prezydentem Stargardu Rafałem Zającem część III (08-09-2019)

 • Wywiad z Prezydentem Stargardu Rafałem Zającem część II (30-08-2019)

 • Turniej Tańca Towarzyskiego (22-11-2011)

 • Reklama
  1.
          Co on chciał zwojować tym listem? chyba tylko o rozgłos chodziło(marketing polityczny)
  magnolia (89.151.37...) 17-12-2020 17:20
  2.
          Potępiamy działania naszych rządów - oświadczyło 275 samorządowców z Polski i Węgier, m.in. włodarze stolic, w liście do szefowej KE. Zaproponowali w nim, aby w razie porozumienia ws. funduszu odbudowy bez Polski i Węgier z pieniędzy przewidzianych dla tych państw postał fundusz dla ich samorządów. Samorządowcy ocinają się od Orbana i Morawieckiego W opublikowanym liście samorządowcy sprzeciwiają się polityce prowadzonej przez rządy ich państw. „Rządy Węgier i Polski po raz kolejny wykazały całkowity brak poszanowania dla podstawowych wartości naszej Unii, odrzucając mechanizm uwarunkowania wypłaty funduszy unijnych od przestrzegania zasady praworządności, w konsekwencji blokując kolejny wieloletni budżet UE, w tym przyznanie tak potrzebnej pomocy na odbudowę po kryzysie COVID-19. Pod pretekstem ideologii” Zarzucają, że polskie i węgierskie władze chronią system polityczny „oparty na nieograniczonej władzy, kumoterstwie i zmanipulowanej sferze publicznej”. „My, przedstawiciele polskich i węgierskich samorządów, potępiamy działania pana Orbana i pana Morawieckiego. Reprezentując miliony Węgrów i Polaków, wyrażamy poparcie dla ochrony zasady praworządności i dokładnego nadzoru nad funduszami unijnymi, aby nasze wspólne środki służyły dobru publicznemu, a nie antydemokratycznym i nieuczciwym interesom” – dodano w liście.
  PiS=ZAMORDYZM (31.11.131...) 18-12-2020 20:32
  3.
          Budżet powiązany z praworządnością ";W środę 16 grudnia Parlament Europejski przyjął rozporządzenie, które wiąże otrzymanie funduszy z unijnego budżetu z przestrzeganiem praworządności przez dany kraj Wspólnoty. Dokument wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku.Parlament Europejski opisał również zasady nowego mechanizmu. Po stwierdzeniu ewentualnego naruszenia praworządności przez kraj UE, Komisja zaproponuje uruchomienie mechanizmu warunkowości, a następnie obcięcie lub zamrożenie płatności dla tego państwa członkowskiego z budżetu UE.";
  He-he-he!! (31.11.131...) 18-12-2020 20:42
  4.
          Edward Kormański ";Co on chciał zwojować tym listem?"; CHCIAŁ POWSTRZYMAĆ DYKTATORSKIE ZAPĘDY JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO: ";W Polsce funkcja prezesa PiS została przekształcona w najważniejsze stanowisko w państwie. Jego wola ma moc prawa. Zatarta jest granica między wolą prezesa PiS a wolą państwa. Prezes uzyskał pełnię władzy niczym nieograniczonej. Dla Konstytucji nie czuje respektu, faktycznie bowiem usadowił się ponad nią. Nie jest Konstytucją związany. Arbitralnie przesądza o tym, co stanowi polską rację stanu. Prezes buduje nowy ustrój ograniczając lub znosząc ukształtowane już instytucje demokratycznego państwa i zastępuje je instytucjami bezpośrednio podporządkowanymi sobie. Utrwalanie ogromu realnej władzy dokonuje się z równoczesnym kształtowaniem i rozwijaniem kultu „nowego naczelnika państwa”. Prezesowi towarzyszy powszechna i wszechobecna w partii PiS adoracja. Ma potwierdzać społeczeństwu przejaw jego potęgi i wszechmocy. Powstaje nie tylko system rządzenia, ale również system myślenia, a władza w państwie złożona jest w ręce jednego człowieka. Utrwala się przy tym moda na polityczne błazeństwo i służalczość.";
  PiS=ZAMORDYZM (31.11.131...) 18-12-2020 20:50
  5.
          ";Kaczyński buduje „nowy porządek prawny” (Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa, sądownictwo powszechne, Sąd Najwyższy, prokuratura) ma funkcjonować odpowiednio do nadrzędnych celów politycznych wskazanych przez prezesa PiS. Z dnia na dzień dokonuje się czystki w wymiarze sprawiedliwości. Władza kształtuje w sądownictwie mechanizm zniewolenia i karierowiczostwa. Sędziowska społeczność ma zostać rozbita. Ma też dokonać się rozwarstwienie jej postaw. Nastaje czas szczodrze rozdawanych funkcji i stanowisk i trwa intensywny trening ideologiczny. Wśród nowych sędziów będą tacy, którzy uczciwie wierzą w konieczność i zasadność „opcji zerowej”. Także i cynicy, którzy z figlarnym przymrużeniem oka chcą zrobić błyskawiczną karierę w sposób mniej lub bardziej nieprzyzwoity. Pozostanie liczna rzesza pragmatyków, przekonanych, że trzeba zaniechać wszelkich, także symbolicznych gestów protestu i po prostu robić to, co się da zrobić w danej sytuacji.";
  PiS=ZAMORDYZM (31.11.131...) 18-12-2020 21:07
  6.
          Czytając ten list przypominają mi się słowa Św. Pamięci Władysława Bartoszewskiego o niekompetentnych członkach rządu, niekompetentnych dyplomatołkach! P. Edwardzie Kormański przeczytaj ze zrozumieniem to zmienisz zdanie: Preferencje polityczne jako kryterium? ";Jak wskazywali samorządowcy podczas posiedzenia Komisji Wspólnej, 89 proc. środków zostało przekazane do województw współrządzonych przez PiS. - Co pokazuje, jak polityczny był to podział i jak ukarani zostali mieszkańcy samorządów gdzie PiS nie rządzi. Korporacje samorządowe sporządziły zestawienie, z którego wynika, że samorządy, które nie preferują opcji politycznej rządu, nie otrzymały dofinansowania. Według samorządowców podział środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych był nieobiektywny, a pieniądze zostały przekazane bez zachowania transparentności. Zarzucają też, że rząd kierował się kryterium przynależności politycznej samorządowców. Okazuje się, że nie wszystkie samorządy otrzymały rządową pomoc, w większości pieniądze popłynęły na konta miast, gmin i powiatów, które są rządzone przez polityków związanych bezpośrednio lub pośrednio z partią rządzącą. Samorządy kierowane przez włodarzy niezależnych lub działaczy partii opozycyjnych nie dostały ani grosza. Korporacje samorządowe sporządziły zestawienie, z którego wynika, że samorządy, które nie preferują opcji politycznej rządu, nie otrzymały dofinansowania. Marszałek woj. kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki wskazał, że ostatecznie łączna kwota rozdysponowana dla województw to 330 mln zł, przy czym samorządy rządzone przez PiS otrzymały 274 mln zł. Samorządowcy wskazywali, że najpierw „zabiera im się” pieniądze z wpływów z podatków PIT, a potem „daje się je w ramach programu”. Jak podkreślił Jacek Karnowski, strona samorządowa wolałaby, „żeby były to środki ujęte w podatku PIT”. - Po zabraniu nam 1,5 mld z podatku PIT bez rekompensaty nie chcielibyśmy, żeby nasi mieszkańcy byli karani za to, że wybrali „nie tę władzę” – dodał.
  PiS=ZAMORDYZM (31.11.131...) 19-12-2020 12:35
  7.
          Zając niech się skupi na mieście, a nie zajmuje się wielka polityka w świecie. Krzywe chodniki, dziury w ulicach, syf tym się zajmie.
  Babcia z ryneczka (205.201.55...) 19-12-2020 18:42
  8.
          Ad 7. BY STARGARD MÓGŁ SIĘ ROZWIJAĆ I PROWADZIĆ INWESTYCJE, POTRZEBNE SĄ PIENIĄDZE Z UNII EUROPEJSKIEJ, KTÓRE BYŁY ZAGROŻONE UŻYCIEM VETA PRZEZ POLSKI RZĄD. ";;W latach 2014-20 polskie samorządy dostały 98 miliardów złotych bezzwrotnych dotacji z funduszy UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przez ostatnich 7 lat samorządy przeprowadziły 20 tysięcy projektów dofinansowanych z funduszy europejskich, a 80 proc. z nich to inwestycje. W Polsce jest 2808 jednostek samorządu terytorialnego. W latach 2014-20 samorządy przeznaczyły na inwestycje 311 miliardów złotych. Wartość projektów, które zrealizowano dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich, szacuje się na 113 miliardów złotych - 76,9 miliarda pochodziło bezpośrednio z UE, a 36,1 miliarda to wkład własny jednostek samorządu terytorialnego.";
  PiS=ZAMORDYZM (31.11.131...) 19-12-2020 21:46
  9.
          ";Polska od początku członkostwa w Unii Europejskiej otrzymała ponad 188,8 miliarda euro - wynika z danych Ministerstwa Finansów. W tym czasie nasz kraj wpłacił do unijnego budżetu nieco ponad 60,9 miliarda euro. Oznacza to, że ";na czysto"; otrzymaliśmy z UE prawie 127,8 miliarda euro.";
  188,8 MLN EURO (31.11.131...) 20-12-2020 11:42
  10.
          ";Nastaje czas szczodrze rozdawanych funkcji i stanowisk"; ";84 osoby związane z obozem rządzącym we władzach 14 giełdowych spółek z udziałem państwa, zarobiło za „dobrej zmiany” łącznie 162,4 mln zł. Przyjaciel rodziny Ziobrów i kolega Morawieckiego - po 10,7 mln, druh Kaczyńskiego - ponad 5,4 mln, żona doradcy Dudy - prawie 5 mln zł, dwoje znajomych Szydłów - po 427 tys. zł. Przedstawiamy ranking zarobków: 2 osoby, którym spółki wypłaciły więcej niż 10 mln zł wynagrodzenia, 6 osób z wynagrodzeniem od 5 do 10 mln zł, 23 z zarobkami od 2 do 5 mln zł, 12 osób, którym wypłacono od 1 do 2 mln zł i 41, które otrzymały mniej niż 1 mln zł. Część z nich ma duże szanse dołączyć do grona milionerów, bo ich niewielkie (jak na to zestawienie) zarobki wynikają z tego, że dopiero niedawno objęli funkcje. Ryszard Wasiłek – wiceprezes PGE. W niespełna 4 lata zarobił 3 mln 508 tys. zł Inżynier. W latach 1990-94 wiceprezydent Stargardu; potem zatrudniony w szczecińskiej spółce KielArt. Od 2003 do 2016 roku pełnił funkcję prezesa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Stargardzie. W 2006 roku kandydował z listy PiS do sejmiku zachodniopomorskiego (bez powodzenia). W 2010 roku był członkiem społecznego komitetu poparcia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach na prezydenta. Od marca 2016 roku jest wiceprezesem PGE.";
  KORYTO PiS-u (31.11.131...) 20-12-2020 21:21
  11.
          Pis krytykujecie i co przyjdzie znowu Peło, ONI JUZ RZADZILI I PASZOŁ
  magnolia (89.151.37...) 21-12-2020 19:09
  12.
          Edwardzie Kormański napisz list do ";Ciemnego Ludu"; z wykształceniem podstawowym którzy w 69,4 procentach głosował w ostatnich wyborach Prezydenckich na Pis i Andrzeja Dudę. Człowiek zdrowo myślący wie jak bronić się przed kłamcami, oszustami których pełno w obecnym PiS-owskim Rządzie. „Ślepa wiara” ";ciemnego ludu"; będzie wykorzystywana przez Kaczyńskiego jak taką „dojną krowę”
  PiS=ZAMORDYZM (31.11.131...) 24-12-2020 23:21
  13.
          Ciemny lud wybrał w wyborach. Wcześniej była tylko ciepła woda w kranie i Amber gold.
  Kółko rozancowe (205.201.55...) 25-12-2020 11:21
  14.
          Ad 13. AMBERT GOLD TO ";PIKUŚ"; W PORÓWNANIU DO AFER PiS-OWSKICH! ";Grzegorz Bierecki senator PiS współtworzył SKOK-i, które nie były objęte nadzorem KNF (według dziennikarzy dzięki głosowaniom i zabiegom polityków PiS). Następnie, według doniesień, otworzył w Luksemburgu SKOK Holding, gdzie z czasem przeniesiono na własność spółki świadczące różne usługi SKOK-om. Jak podają dziennikarze, z oświadczeń majątkowych Biereckiego wynika, że w dobrym roku jego wynagrodzenie, pochodzące z różnych podmiotów powiązanych z systemem SKOK, przekraczało nawet 5 mln zł. Politycy i ludzie związani z PiS oraz SKOK, według dziennikarzy, brali w nich pożyczki, których nie spłacali. W 2013 r. SKOK-i zostały objęte nadzorem KNF. Media donoszą, że od 2014 r. upadło 13 kas SKOK, w których poszkodowanych było ok. 250 tys. osób. Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłacił deponentom 13 upadłych od 2014 r. kas blisko 4 mld 336 mln zł. (Dane na grudzień 2018)."; ";GetBack S.A. finansował polityczne wykłady, które wygłaszali ministrowie Gowin, Morawiecki i Naimski. Poza tym, jak donoszą dziennikarze, GetBack jako jedna z nielicznych prywatnych spółek zamieszczała reklamy w mediach wspierających PiS. Media informują, że upadająca firma zarządzająca zobowiązaniami finansowymi tworzyła wrażenie, że jest nad nią parasol ochronny władzy. Dopiero w 2018 roku KNF zawiesiła obrót akcjami Getback na GPW. Wcześniej, jak wskazywali dziennikarze - ani ABW, ani CBA nie wykazały żadnej aktywności w tej sprawie. Dodatkowo media wskazywały, że ojciec premiera, Kornel Morawiecki, miał ubiegać się u syna o pomoc dla firmy Kąkolewskiego. Afera upadłego GetBack S.A., według doniesień medialnych, kosztowała Polaków ponad 2,5 miliarda złotych.";
  SKOK NA KASĘ (31.11.131...) 26-12-2020 09:56
  15.
          Ad 13. AMBERT GOLD TO ";PIKUŚ"; W PORÓWNANIU DO AFER PiS-OWSKICH! "; przewodniczący KNF Marek Chrzanowski spotkał się w cztery oczy z biznesmenem Leszkiem Czarneckim, który jest właścicielem m.in. Getin Noble Banku i Idea Banku. Podczas tej rozmowy, jak podały media, szef KNF sugerował Leszkowi Czarneckiemu, by ten zatrudnił znajomego prawnika. Przyjęcie do pracy tej osoby miało według szefa KNF pomóc w rozwiązaniu kłopotów banków należących do Czarneckiego. Jednocześnie miało sprawić, że inny członek KNF, nominat prezydenta Andrzeja Dudy, czyli Zdzisław Sokal, nie doprowadzi do przejęcia należącego do Czarneckiego, prywatnego Getin Noble Banku - za złotówkę przez (w domyśle) bank państwowy. Czarnecki twierdzi, że przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski zaoferował mu przychylność w zamian za blisko 40 mln zł. Tyle pensji miał dostawać prawnik Grzegorz Kowalczyk, którego Czarneckiemu polecił Chrzanowski."; ";z Centralnego Biura Antykorupcyjnego zniknąć miało nawet 10 milionów złotych. Według mediów, pieniądze z instytucji wynosić miała jedna z pracownic. Z doniesień medialnych wiemy, że ówczesny szef CBA Ernest Bejda, miał złożyć na ręce Mariusza Kamińskiego dymisję, która nie została jednak przyjęta.";
  AFERY PiS-u (31.11.131...) 26-12-2020 10:03
  16.
           Ad 13. AMBERT GOLD TO ";;PIKUŚ";; W PORÓWNANIU DO AFER PiS-OWSKICH! ";68 milionów złotych - tyle, jak donoszą media, wynosić miał koszt przygotowania wyborów, które nie odbyły się 10 maja. Media informowały, że Jacek Sasin zlecał zarówno druk kart, jak i składanie pakietów wyborczych poprzez państwowe spółki: Pocztę Polską i Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych, mimo iż nie miał do tego żadnej podstawy prawnej. W rezultacie te 68 milionów zł wyrzucono w błoto."; ";Pomimo apeli Obywateli i opozycji, aby 2 miliardy złotych przeznaczyć na onkologię, posłowie Prawa i Sprawiedliwości przegłosowali ustawę, która przekazała 2 miliardy złotych rocznie na media publiczne. Po burzliwej debacie w Sejmie i przegłosowaniu ustawy, posłanka PiS Joanna Lichocka pokazała posłom opozycji środkowy palec. 2 tygodnie później Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę.";
  AFERY PiS-u (31.11.131...) 26-12-2020 10:08
  17.
          Ad 13. AMBERT GOLD TO ";;;PIKUŚ";;; W PORÓWNANIU DO AFER PiS-OWSKICH! ";Afera ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego składa się z kilku afer pachnących korupcją: Bezużyteczne maseczki od instruktora narciarskiego Instruktor narciarski ministra otrzymał kontrakty rządowe na kwotę ok. 5 milionów zł na sprzedaż masek filtrujących oraz chirurgicznych. Jak się okazało dostarczył towar nienadający się do użytku, z fałszywym certyfikatem. Sprawą tego wyłudzenia zajmuje się CBA. 100 mln zł za respiratory widma dla handlarza bronią Resort Szumowskiego kupuje ponad 1200 respiratorów od firmy handlarza bronią, która nigdy wcześniej nie działała na rynku medycznym. W czerwcu do Polski trafiło jedynie 50 urządzeń, chociaż zgodnie z umową dostawy powinny być realizowane od kwietnia. Ponadto okazało się, że za respiratory widmo ministerstwo zapłaciło 100 mln zł. Kupno testów po zawyżonych cenach od firmy związanej z PiS Ministerstwo zapłaciło blisko 47 mln zł za 365 tys. testów na obecność koronawirusa od poznańskiej firmy związanej z PiS. Jeden test kosztował aż 128 zł. Z doniesień medialnych wynika, że testy pochodziły z Turcji, gdzie poznańska firma kupowała je za ok. 34 zł za sztukę. Przepłacone przyłbice od żony instruktora narciarstwa Żona instruktora narciarstwa zarobiła kilkadziesiąt tysięcy złotych na sprzedaży przyłbic do bazy rezerw ministerstwa. Chodzi o sprzęt, który ministerstwo mogło kupować prosto z magazynów, a nie korzystać z pośredników. Dotacja dla brata Z doniesień medialnych wynika również, że Łukasz Szumowski, będąc w ewidentnym konflikcie interesów, przyjął stanowisko wiceministra w MNiSW mimo rodzinnych powiązań z firmami, które otrzymały i wciąż starały się o dotacje z podległego MNiSW Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Chodzi nawet o 200 milionów zł. W czerwcu 2017 roku, a więc tuż po tym jak został wiceministrem nauki, Łukasz Szumowski przepisał swoje udziały w spółkach medycznych na żonę, Annę, z którą ma rozdzielność majątkową. Dzięki temu nie musiał zawierać tych informacji w dostępnych publicznie oświadczeniach majątkowych.";
  AFERY PiS-u (31.11.131...) 26-12-2020 10:11
  18.
           Ad 13. AMBERT GOLD TO ";PIKUŚ"; W PORÓWNANIU DO AFER PiS-OWSKICH! ";W Warszawie wylądował Antonow An-225 Mrija - największy transportowy samolot świata. Sprzęt medyczny, który przyleciał do Polski, odbierali premier Mateusz Morawiecki i Jacek Sasin. Jak donosiły media maseczki, które przyleciały do Polski z Chin, nie spełniają norm bezpieczeństwa i nie nadają się do użytku. Potwierdziło to badanie, zlecone przez Ministerstwo Zdrowia."; ";Marszałek Kuchciński za pieniądze podatników woził samolotem dla VIPów rodzinę i znajomych. Radio ZET podaje, że chodzi o trzy loty z Warszawy do Rzeszowa, dwa powroty z Rzeszowa do Warszawy i jeden kurs na trasie Warszawa - Kraków. Za każdym razem Markowi Kuchcińskiemu towarzyszyli członkowie rodziny – w różnym zestawieniu. Na pokładzie była albo córka, albo synowie, albo żona.";
  AFERY PiS-u (31.11.131...) 26-12-2020 10:18
  19.
           Ad 13. AMBERT GOLD TO ";;PIKUŚ";; W PORÓWNANIU DO AFER PiS-OWSKICH! ";;Państwowe pieniądze płyną szerokimi strumieniami do biznesmena Tadeusza Rydzyka i jego instytucji. Doniesienia sugerują, że z różnych źródeł ministerstw i rządowych agencji płyną miliony w tajemnicy przed opinią publiczną. Tadeusz Rydzyk, według mediów, otrzymał łącznie ponad 165 milionów zł.";; ";;Ministrowie rządu PiS sami sobie przyznawali nagrody, które tak naprawdę były systematycznie wypłacane jako drugie pensje. Media podają informację, że w ciągu 2,5 roku rządów PiS na nagrody z publicznych pieniędzy wydano ponad 2 mln zł.";;
  AFERY PiS-u (31.11.131...) 26-12-2020 10:24
  20.
           Ad 13. AMBERT GOLD TO ";PIKUŚ"; W PORÓWNANIU DO AFER PiS-OWSKICH! ";Odkryto nieprawidłowości wokół kupna kolekcji Fundacji Czartoryskich, w której znajdował się między innymi słynny obraz Leonarda da Vinci ";Dama z gronostajem";. Dziennikarze podają, że pod koniec grudnia 2016 roku polski rząd zapłacił za nią 500 mln zł. Rok późnej fundacja poinformowała, że przekazuje swoje pieniądze nowo założonej fundacji o nazwie Le Jour Viendra, z siedzibą w Lichtensteinie. ";Finansowana przez spółki skarbu państwa Polska Fundacja Narodowa (PFN) prowadziła polityczną kampanię ";Sprawiedliwe sądy"; oczerniającą sądy i sędziów. Dziennikarze sugerują, że w ramach akcji na ulicach wielu miast zawisły billboardy mające przekonać Polaków do potrzeby wprowadzenia zmian w wymiarze sprawiedliwości. Kampania, według doniesień, kosztowała 19 milionów złotych.";
  AFERY PiS-u (31.11.131...) 26-12-2020 10:32
  21.
          Ad 13. AMBERT GOLD TO ";;PIKUŚ";; W PORÓWNANIU DO AFER PiS-OWSKICH! ";Prezes PiS Jarosław Kaczyński prowadził działalność gospodarczą dla spółki Srebrna, mimo że nie podał tej informacji w oświadczeniach majątkowych. Prasa informowała, że prezes PiS Jarosław Kaczyński zlecał prace na rzecz budowy bliźniaczych wież w centrum Warszawy - do tego celu, jak twierdzą dziennikarze, powołał specjalną spółkę, której nazwa nie wywołuje skojarzeń ze spółką Srebrna. Realizacja przedsięwzięcia, według dziennikarzy, uzależniona była od zwycięstwa wyborczego Patryka Jakiego w wyborach na prezydenta Warszawy. Dodatkowo, według doniesień medialnych, nie płacono za zlecone i wykonane prace austriackiemu biznesmenowi i prywatnie kuzynowi Kaczyńskiego. Ten, jak podają media, w desperacji nagrywał rozmowy, w których Kaczyński potwierdzał, że prace zostały wykonane, ale unikał zapłaty, kierując biznesmena do sądu. Biznesmen zgłosił sprawę na prokuraturę. Do dziś Jarosław Kaczyński nie został przesłuchany."; ";Jak informują media, informacje o wydatkach z użyciem służbowych kart płatniczych przez przedstawicieli władzy wykazały, że najwięcej, bo aż 19 milionów złotych wydali urzędnicy MON, a Antonii Macierewicz – szef resortu, według dziennikarzy, nie kontrolował tych wydatków i unikał pytań w tej sprawie.";
  AFERY PiS-u (31.11.131...) 26-12-2020 10:58
  22.
          Edward Kormański ";Ostatnio Prezydent Rafał Zając poinformował, że napisał list do Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen w sprawie budżetu Unii.";: ";375 mln zł dofinansowania unijnego stargardzkich inwestycji. Prezydent Stargardu Rafał Zając napisał do Przewodniczącej Komisji Europejskiej... ";Uważam, że w toczącej się dyskusji na temat budżetu Unii Europejskiej głos samorządów też powinien mieć znaczenie - poinformował dziś Rafał Zając, prezydent naszego miasta publikując treść listu, który przekazał przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Jest w nim mowa o znaczeniu funduszy unijnych dla inwestycji w Stargardzie, o bezpieczeństwie gwarantowanym przez UE, o otwartych granicach. Niżej publikujemy cały list Rafał Zająca, prezydent Stargardu. Rafał Zając, prezydent Stargardu do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen: ";Trudno wyobrazić sobie Stargard i Polskę poza Unią Europejską. Takiej myśli nie dopuszcza też wielu mieszkańców. Trudno także wyobrazić sobie Unię bez Polski. Nasze miasto to jedno z wielu w kraju, które doświadczyło dynamicznego rozwoju po wejściu Polski do Unii Europejskiej. W perspektywie 2004 – 2020 w całym Stargardzie zainwestowano imponującą kwotę ponad 663 000 000 zł przy dofinansowaniu z środków unijnych na poziomie przeszło 375 000 000 zł. W naszym mieście ogrom zmian jest konsekwencją przemyślanego inwestowania przy zaangażowaniu środków unijnych, ale również bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wszystko to odbudowało lokalną gospodarkę i wpływa również obecnie na dynamiczny rozwój przedsiębiorstw – także z polskim kapitałem. Właśnie dlatego zależy mi, aby w obecnie toczącej się dyskusji na temat przyszłej perspektywy budżetowej UE i Funduszu Odbudowy, prowadzonej w kontekście wartości demokratycznych i granic suwerenności, usłyszany został także głos samorządowca ze średniej wielkości miasta. Głęboko wierzę, że odpowiedzialność rządów krajowych i zarządzających strukturą unijną pozwoli na zażegnanie tego kryzysu tak groźnego dla naszych losów. Wielu Polaków, w tym i ja, na Unię Europejską patrzy nie tylko z pespektywy korzyści ekonomicznych. Podstawową wartością wynikającą ze związku zbudowanego przez dużą część europejskich narodów jest bezpieczeństwo. W czasie pokoju zbyt szybko zapominamy o okrucieństwie i bezsensowności konfliktów zbrojnych. Pamięć o zniszczeniach II wojny światowej obecnemu pokoleniu nie jest już przekazywana przez ich dziadków – czytają o niej w podręcznikach. Stabilna współpraca krajów tworzących Unię i poszanowanie każdego człowieka w oparciu o demokratyczne systemy rządzenia dają realną szansę na to, żeby ta wiedza pozostała już tylko podręcznikową.";
  375 000 000 zł. (31.11.131...) 26-12-2020 13:05
  23.
          CD. ";Sens unijnego budżetu sprowadza się w polskiej perspektywie przede wszystkim do równania różnic gospodarczych poprzez zdynamizowanie tempa rozwoju naszego kraju. Dla Polaków to też możliwość zbliżania poziomu życia do obywateli innych państw. Otwarte granice są dla mieszkańców krajów Unii nie tylko turystyką, ale też przepływem naszych aktywności, budowaniem więzi i relacji, również gospodarczych. W tym zakresie zachodzą naprawdę duże zmiany. Tak wielu Stargardzian patrzy dziś z otwartością, bez historycznych uprzedzeń, na mieszkańców Stralsundu, Elmshorn, Berlina, Bernau, Eberswalde, Greiswaldu i wielu innych, nie tylko niemieckich miast. To jeden z ważniejszych sukcesów Unii i budulec dla pokoju. Apeluję więc, proszę i oczekuję, że poczucie odpowiedzialności demokratycznie wybranych władz w Polsce i w innych krajach tworzących naszą Unię Europejską, nie dopuści do zaprzepaszczenia tej ważnej idei.";
  375 000 000 zł. (31.11.131...) 26-12-2020 13:17
  24.
          Po ile kaszanka w Witkowskim?
  Kółko rozancowe (205.201.55...) 03-01-2021 11:52
  25.
          ";Po ile kaszanka w Witkowskim?"; ZAPYTAJ KACZYŃSKIEGO!
  He-he-he!! (31.11.131...) 03-01-2021 14:42
  26.
          NAJNOWŻSZE DANE Z MINISTERSTWA FINANSÓW ";Polska od początku członkostwa w Unii Europejskiej otrzymała ponad 190,8 miliarda euro - wynika z danych Ministerstwa Finansów. W tym czasie nasz kraj wpłacił do unijnego budżetu niecałe 61,4 miliarda euro. ";Na czysto"; otrzymaliśmy z UE dokładnie 129 317 825 658 euro. Z informacji dostępnych na rządowej stronie wynika, że od momentu wejścia do UE w Polsce zrealizowano bądź nadal realizuje się w polskich województwach 282 020 projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. Łączna wartość projektów przekracza 1,2 biliona złotych, z czego 701 miliardów złotych to dofinansowanie z Unii Europejskiej.";
  1,2 biliona zł. (31.11.131...) 26-01-2021 16:14
  27.
          Słonina potaniała.
  Helena (46.187.247...) 31-01-2021 22:19
  28.
          a cebula droższa
  Vitalij (83.20.77...) 02-02-2021 10:03
  29.
          Dlaczego Edward Kormański zaniemówił?
  He-he-he!! (89.151.33...) 04-02-2021 08:10
  30.
          Unia to nowotwór a te jak wiemy trzeba usuwać by nie dopuścić do zgonu.
  Mike (81.190.34...) 22-10-2021 16:15
  31.
          ";Nepotyzm trawi polską demokrację. Przestańmy udawać, że nic się nie dzieje... Prezesem kolejnej spółki córki - Enea Serwis jest zaprawiony w bojach działacz PiS Ireneusz Rogowski, m.in. były starosta stargardzki (woj. zachodniopomorskie)";
  KORYTO PiS W SP (89.151.33...) 20-12-2021 22:16
  32.
          ";Tłuste koty"; w PiS. ";1. Tomasz Hinc - działacz PiS - Grupa Azoty 2. Mariusz Grab - działacz PiS - Grupa Azoty 3. Grzegorz Kądzielawski - działacz PiS - Grupa Azoty 4. Bartłomiej Litwińczuk - Grupa Azoty 5. Tomasz Hryniewicz - Grupa Azoty 6. Zbigniew Paprocki - były radny PiS - Grupa Azoty 7. Michał Maziarka - radny PiS - Grupa Azoty 8. Wojciech Krysztofik - Min. Aktywów Państwowych - Grupa Azoty 9. Mieczysław Niedźwiedź - radny PiS - Grupa Azoty Prorem 10. Jacek Łabno - były radny PiS - Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o. o. 11. Justyna Wójtowicz-Woda - radna PiS - Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne 12. Paweł Janka - kandydat na radnego PiS - Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk Sp. z o. o. 13. Krzysztof Podkański - były radny PiS - Grupa Azoty (STO-ZAP) 14. Marcin Matias - były radny PiS - Grupa Azoty Police Serwis 15. Jerzy Amonowicz - kandydat na radnego PiS - Grupa Azoty Police Serwis 16. Andrzej Łuc - kandydat na radnego PiS - Port Morski Police 17. Janusz Jagielski - były radny PiS - Port Morski Police 18. Dariusz Słaboszewski - Port Morski Police REKLAMA 19. Tomasz Pyfel - kandydat na radnego PiS - Port Morski Police 20. Tadeusz Gancarz - były radny PiS - Grupa Azoty Koltar 21. Piotr Toczek - działacz PiS - Grupa Azoty Koltar 22. Paweł Stańczyk - z-ca prezydenta Ostrołęki z PiS - Grupa Azoty Kędzierzyn 23. Artur Kamiński - były radny PiS - Grupa Azoty Kędzierzyn 24. Bogdan Tomaszek - radny PiS - Grupa Azoty Kędzierzyn 25. Beata Zatoń-Kowalczyk - kandydatka na radną PiS - Grupa Azoty Kędzierzyn 26. Adam Lesiński - działacz PiS - Grupa Azoty Puławy 27. Piotr Regulski - działacz PiS - Grupa Azoty Puławy 28. Krzysztof Majcher - działacz PiS - Grupa Azoty Puławy 29. Jacek Nieścior - Team J. Sasin - Grupa Azoty Puławy 30. Krzysztof Kozłowski - były wojewoda z PiS/MSWiA - Grupa Azoty Police 31. Paweł Bakun - działacz PiS - Grupa Azoty Police 32. Jacek Goliński - brat posłanki PiS - Energa 33. Marek Kasicki - Energa 34. Maciej Żołtkiewicz - kandydat na radnego PiS - Energa 35. Paweł Nogalski - Były radny/działacz młodzieżówki PiS - Energa Kogeneracja 36. Alicja Klimiuk - działaczka PiS - Energa Operator 37. Wiesław Jasiński - Energa Operator 38. Piotr Niewiadomski - w-ce prezydent Siedlec za PiS - Energa Elektrownia Ostrołęka 39. Andrzej Denis - były radny PiS - Energa OZE 40. Danuta Makowska - Energa Operator 41. Łukasz Kowalski - działacz PiS - Energa Operator 42. Adam Niedziałek - radny PiS - Energa Operator 43. Grzegorz Kierozalski - radny PiS - Energa Obrót 44. Sylwia Kobyłkiewicz - Energa 45. Tomasz Wiatrak - Energa OZE 46. Piotr Dorawa - współpracownik PiS - Energa Obrót 47. Artur Czarnecki - Energa Obrót 48. Elżbieta Bugaj - Energa Obrót 49. Janusz Szurski - Energa Operator 50. Patryk Felmet - były radny PiS - Energa OZE 51. Michał Stróżyk - radny PiS - Energa Obrót 52. Zbigniew Kulewicz - współpracownik PiS - Energa OZE 53. Krzysztof Kurt - współpracownik PiS - Energa OZE 54. Robert Harasimiuk - Energa OZE 55. Leszek Szymczak - radny PiS - Energa OZE 56. Ewa Rzymkowska - radna PiS - Energa Obrót 57. Stanisława Kasprzycka - kandydatka na posła PiS - Energa Obrót 58. Wojciech Żebrowski - kandydat na radnego PiS - Energa Elektrownie Ostrołęka 59. Piotr Meler - kandydat PiS na prezydenta Sopotu - Energa Elektrownia Ostrołęka 60. Jerzy Barzowski - radny PiS - Energa OZE
  TŁUSTE KOTY (89.151.33...) 20-12-2021 22:29
  33.
          TŁUSTE KOTY CD. 61. Szymon Szlósarczyk - współpracownik PiS - Energa Oświetlenie 62. Andrzej Stepnowski - kandydat PiS do Senatu - Energa Operator 63. Michał Wawryn - były działacz/współpracownik PiS - Energa Kogeneracja 64. Andrzej Kojro - były radny PiS - Energa Operator 65. Wojciech Drożdż - współpracownik PiS - Energa Operator 66. Zbigniew Piętka - działacz PiS - Energa Operator 67. Ireneusz Maślany - były radny PiS - Energa Operator 68. Paweł Szczeszek - współpracownik PiS - Enea 69. Rafał Mucha - brat Pawła Muchy - Enea 70. Renata Stefaniuk - żona posła PiS - Enea Połaniec 71. Cezary Ołdakowski - kandydat na radnego PiS - Enea Ciepło 72. Sławomir Hinc - były radny PiS - Enea Logistyka 73. Ireneusz Rogowski - radny PiS - Enea Serwis 74. Sławomir Szczot - działacz PiS - Enea Serwis REKLAMA 75. Dariusz Szymczak - radny PiS - Enea Centrum 76. Krzysztof Adamkiewicz - współpracownik PiS - Enea Centrum 77. Krzysztof Dembiński - radny PiS - Enea Centrum 78. Marzena Małek - była radna PiS - Enea Centrum 79. Łukasz Cicholski - syn posłanki PiS - Enea Centrum 80. Mirosław Jamroży - były radny PiS - Enea Pomiary 81. Rafał Gietka - działacz PiS - Enea Oświetlenie 82. Tomasz Szczegielniak - radny PiS - Enea 83. Marcin Pawlicki - radny PiS - Enea 84. Jan Mazurkiewicz - działacz PiS - Enea Wytwarzanie 85. Antoni Józwowicz - współpracownik PiS - Enea Wytwarzanie 86. Marcin Łukasiewicz - kandydat na posła PiS - Enea Wytwarzanie 87. Agnieszka Kruk - byłą wiceprezydent Chełma - Enea Wytwarzanie 88. Mariusz Kądziołka - były wiceprezydent Szczecina - Enea Oświetlenie 89. Zofia Paryła - Lotos 90. Cezary Godziuk - Lotos Asfalt 91. Krzysztof Rodzik - Lotos Asfalt 92. Honorata Krysiewicz - Lotos Asfalt 93. Paweł Przychodzeń - Lotos Asfalt 94. Piotr Chylicki - Lotos Asfalt 95. Mateusz Siepielski - Lotos Upstream REKLAMA 96. Jakub Kowaleczko - były radny PiS - Lotos Kolej 97. Dariusz Figura - radny PiS - Lotos 98. Jaromir Falandysz - radny PiS - Lotos Kolej 99. Grzegorz Strzelczyk - radny PiS - Lotos Petrobaltic 100. Grzegorz Ksepko - współpracownik PiS - Lotos Petrobaltic 101. Michał Bełbot - były radny PiS - Lotos Petrobaltic 102. Beata Iżyłowska - Lotos Petrobaltic 103. Piotr Karczewski - radny PiS - Lotos Petrobaltic 104. Sebastian Bojemski - Lotos Paliwa 105. Adam Sekściński - były radny PiS - Lotos Oil 106. Aleksandra Jankowska - była radna PiS - Lotos Oil 107. Paulina Sala - lotos Oil 108. Mirosław Wicki - współpracownik PiS - Lotos Oil 109. Filip Rdesiński - współpracownik PiS - Lotos Terminale 110. Mariusz Chłopik - współpracownik PiS - Lotos Terminale 111. Kamil Patynowski - radny PiS - Lotos Terminale 112. Anna Czabańska - żona K. Czabańskiego - Lotos Paliwa 113. Wojciech Dąbrowski - były wojewoda/radny PiS - PGE 114. Paweł Śliwa - były radny PiS - PGE 115. Ryszard Wasiłek - kandydat na radnego PiS - PGE REKLAMA 116. Wanda Buk - Ministerstwo Cyfryzacji - PGE 117. Paweł Cioch - współpracownik PiS - PGE 118. Janina Goss - PGE 119. Tomasz Hapunowicz - były wójt z PiS - PGE 120. Grzegorz Kuczyński - PGE";
  TŁUSTE KOTY CD. (89.151.33...) 20-12-2021 22:32
  34.
          TŁUSTE KOTY CD. ";121. Marcin Kowalczyk - PGE 122. Jan Frania - był radny PiS - PGE Dystrybucja 123. Janusz Magoń - były radny PiS - PGE Obrót 124. Jarosław Kwasek - współpracownik PiS - PGE Dystrybucja 125. Zbigniew Dżugaj - działacz PiS - PGE Dystrybucja 126. Lucjan Cichosz - były poseł i senator PiS - PGE Dystrybucja 127. Andrzej Olborski - radny PiS - PGE Dystrybucja 128. Marcin Karlikowski - kandydat na radnego PiS - PGE Energia Odnawialna 129. Andrzej Olszewski - kandydat na posła PiS - PGE Energia Odnawialna 130. Paweł Mazurkiewicz - PGE Energia Odnawialna 131. Lucyna Kwiatos - współpracowniczka PiS - PGE Energia Odnawialna 132. Paweł Zołoteńki - współpracownik PiS - PGE Energia Odnawialna 133. Krzysztof Falkowski - był radny PiS - PGE Systemy 134. Robert Choma - był prezydent Przemyśla z PiS - PGE Obrót 135. Waldemar Szumny - radny PiS - PGE Obrót 136. Maciej Jankiewicz - były radny PiS - PGE Energia Ciepła 137. Katarzyna Polak - radna PiS - PGE Energia Ciepła 138. Magdalena Derlatka-Miodowska - PGE Energia Ciepło 139. Tomasz Wiśniewski - PGE GiEK 140. Anna Kęzik - radna Warszawy - Fundacja PGE 141. Paweł Kurtyka - współpracownik PiS - PGE Baltica 142. Michał Czarnik - PGE Lumi 143. Marcin Rolski - były radny PiS - PGE Lumi 144. Dorota Skrzypek - kandydatka na posłankę PiS - PGE Lumi 145. Paweł Majewski - współpracownik PiS - PGNiG 146. Robert Perkowski - były radny PiS - PGNiG 147. Roman Gabrowski - były radny PiS - PGNiG 148. Paweł Kozyra - PGNiG Obrót Detaliczny 149. Krzysztof Bączyk - PGNiG Exalo Drilling 150. Robert Więckowski - działacz PiS - Polska Spółka Gazownictwa 151. Jakub Kowalski - radny PiS - Polska Spółka Gazownictwa 152. Jarosław Głowacki - radny PiS - PGNiG Termika 153. Filip Ostrawski - współpracownik PiS - PGNiG Gas-Trading 154. Tymoteusz Pruchnik - współpracownik PiS - PGNiG Gas-Trading 155. Dariusz Dumkiewicz - (bliski posła PiS) - PGNiG Serwis 156. Dominik Zaremba - syn kierowcy polityków PiS - EuRoPol Gas 157. Marcin Szczudło - mąż posłanki PiS - PGNiG Obrót Detaliczny 158. Robert Gut - współpracownik PiS - PGNiG Obrót Detaliczny 159. Karol Tchórzewski - syn K. Tchórzewskiego posła PiS - PGNiG Exalo Drilling 160. Marian Żołyniak - były radny PiS - Polska Spółka Gazownictwa 161. Lucyna Podhalicz - PGNiG Technologie 162. Konrad Fuśnik - był radny PiS - PGNiG Termika 163. Izabela Wierzchowska - działaczka PiS - PGNiG Termika 164. Joanna Gepfert - współpracowniczka PiS - PGNiG Termika 165. Jan Stępkowski - były radny PiS - PGNiG Termika Energetyka Rozproszona 166. Radosław Skrzetuski - były radny PiS - PGNiG Termika Energetyka Rozproszona 167. Nikodem Matusiak - syn posła PiS - PEC Tychy (zarekomendowany przez Tauron Ciepło) 168. Józef Wierzbowski - EuRoPol Gaz 169. Grzegorz Peczkis - były senator PiS - Tauron 170. Andrzej Furmanik - kandydat PiS na radnego - Tauron Kopalnia Wapienia Czatkowice 171. Marcin Wawrzyniak - Trybunał Stanu z rekomendacji PiS 172. Maciej Więckowski - był radny PiS - Tauron Wydobycie 173. Leszek Piechota - działacz PiS - Tauron Wytwarzanie 174. Marek Ryszka - współpracownik PiS - Tauron Wytwarzanie 175. Ewa Jankowska - Tauron Wytwarzanie 176. Wojciech Przepadło - działacz PiS - Tauron Wytwarzanie 177. Krzysztof Woźniak - były radny PiS - Tauron Dystrybucja 178. Robert Zasina - współpracownik PiS - Tauron Dystrybucja 179. Tomasz Jachna - działacz PiS - Tauron Dystrybucja 180. Waldemar Skomudek - działacz PiS - Tauron Dystrybucja";
  TŁUSTE KOTY CD. (89.151.33...) 20-12-2021 22:38
  35.
          TŁUSTE KOTY CD. ";181. Krzysztof Durkalec - działacz PiS - Tauron Dystrybucja 182. Karol Sońta - były radny PiS - Tauron Dystrybucja 183. Wojciech Nastula - radny PiS - Tauron Dystrybucja 184. Magdalena Szymczuk - była radna PiS - Tauron Obsługa Klienta 185. Mariusz Paczkowski - współpracownik PiS - Tauron Ekoenergia 186. Witold Olech - Tauron Sprzedaż 187. Mariusz Andrzejewski - działacz PiS - Tauron Sprzedaż 188. Józef Gawron - były radny PiS - Tauron Kopalnia Wapienia Czatkowice 189. Ryszard Maziar - Tauron 190. Artur Warzocha - były senator PiS - Tauron Nowe Technologie 191. Piotr Apollo - Tauron Nowe Technologie 192. Grzegorz Hlebowicz - radny PiS - Tauron Nowe Technologie 193. Piotr Wójcik - radny PiS - Tauron Dystrybucja Pomiary 194. Zdzisław Filip - były radny PiS - Tauron Nowe Jaworzno 195. Barbara Łuszcz - współpracowniczka PiS - Tauron Wsparcie 196. Dariusz Zagdański - radny PiS - Tauron Wsparcie 197. Włodzimierz Dola - PL.2012+ 198. Monika Borzdyńska - współpracowniczka PiS - PL.2012+ 199. Artur Murawski - PL.2012+ 200. Sabina Bigos-Jaworowska - PL.2012+ 201. Michał Góras - radny PiS - PL.2012+ 202. Cezary Jurkiewicz - radny PiS - PL.2012+ 203. Marcin Zarzecki - Polska Fundacja Narodowa 204. Mikołaj Wild - były wiceminister skarbu państwa - Centralny Port Komunikacyjny 205. Seweryn Szwarocki - kandydat PiS na radnego - Centralny Port Komunikacyjny 206. Leszek Skiba - kandydat PiS do Sejmu - Bank Pekao 207. Jerzy Kwieciński - były minister PiS - Bank Pekao REKLAMA 208. Michał Kaszyński - Bank Pekao 209. Maks Kraczkowski - były poseł PiS - PKO BP 210. Mieczysław Król - były radny PiS - PKO BP 211. Maciej Łopiński - PKO BP 212. Tomasz Zdzikot - były radny PiS - Poczta Polska 213. Andrzej Bodziony - był radny PiS - Poczta Polska 214. Wiesław Włodek - działacz PiS - Poczta Polska 215. Zbigniew Dżugaj - działacz PiS - Poczta Polska 216. Artur Stroka - kandydat PiS na radnego - Jastrzębska Spółka Kolejowa JSW 217. Maciej Wieprzkowicz - były radny PiS - Jastrzębska Spółka Kolejowa JSW 218. Tadeusz Sławik - radny PiS - Jastrzębska Spółka Kolejowa JSW 219. Krzysztof Mentlik - radny PiS - JSW Centralne Laboratorium Pomiarowo Badawcze 220. Michał Urgoł - radny PiS - JSU 221. Łukasz Kasza - radny PiS - JSU 222. Grzegorz Muszyński - były radny PiS - JSW Innowacje 223. Mariusz Wielkopolan - radny PiS - JSW Innowacje 224. Robert Sołek - współpracownik PiS - JSW Innowacje 225. Łukasz Dwornik - kandydat PiS na radnego - JSW Szkolenie i Górnictwo REKLAMA 226. Antoni Augustyn - JSW Szkolenie i Górnictwo 227. Grzegorz Janik - były poseł PiS - JSW Szkolenie i Górnictwo 228. Małgorzata Zarychta-Surówka - radna PiS - JSW Koks 229. Jarosław Szlachetka - burmistrz Myślenic z PiS - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów 230. Sławomir Brzeziński - Węglokoks 231. Janusz Gałkowski - były senator PiS - Spółka Restrukturyzacji Kopalń 232. Janusz Smoliło - działacz PiS - Spółka Restrukturyzacji Kopalń 233. Szymon Ruman - Ministerstwo Cyfryzacji - Huta Łabędy 234. Sebastian Chwałek - działacz PiS - Polska Grupa Zbrojeniowa 235. Bogdan Borkowski - kandydat PiS na radnego - Polska Grupa Zbrojeniowa 236. Paweł Olejnik - Polska Grupa Zbrojeniowa 237. Dariusz Nowak - działacz PiS - Agencja Mienia Wojskowego 238. Marcin Wierzchowski - radny PiS - AMW Rewita 239. Karol Rukszto - kandydat PiS na radnego - AMW Kwatera 240. Dariusz Lasocki - były radny PiS - AMW Kwatera 241. Anna Adamczyk - AMW Kwatera 242. Marek Makuch - były radny PiS - AMW Sinevia 243. Łukasz Kudlicki - Ministerstwo Obrony Narodowej - AMW Sinevia 244. Marcin Chludziński - współpracownik PiS - KGHM 245. Paweł Gruza - Ministerstwo Skarbu Państwa/Min. Finansów - KGHM 246. Andrzej Kisielewicz - kandydat PiS do PE - KGHM 247. Agnieszka Winnik-Kalemba - KGHM 248. Leszek Rybak - były wiceprezydent Głogowa z PiS - KGHM Energetyka 249. Piotr Paszko - KGHM Energetyka 250. Piotr Karwan - radny PiS - KGHM Energetyka 251. Marek Litwiński - działacz PiS - WPEC Legnica 252. Halina Rosiak - radna PiS - WPEC Legnica 253. Cezariusz Lesisz - KGHM Metraco 254. Stefan Świątkowski - współpracownik PiS - KGHM Metraco 255. Bogumił Gwoździk - działacz PiS - Bipromet KGHM 256. Andrzej Jaroch - radny PiS - KGHM Cuprum 257. Krystian Mieszkała - były radny PiS - KGHM Cuprum 258. Wacław Szetelnicki - były radny PiS - Centrum Badań Jakości KGHM 259. Maciej Przerwa - radny PiS - Centrum Badań Jakości KGHM 260. Artur Mackiewicz - radny PiS - Centrum Badań Jakości KGHM";
  TŁUSTE KOTY CD. (89.151.33...) 20-12-2021 22:43
  36.
          TŁUSTE KOTY CD. ";261. Zbigniew Bytnar - były radny PiS - Pol-Miedź Trans 262. Kasjan Wyligała - współpracownik PiS - Pol-Miedź Trans 263. Radosław Pobol - były radny PiS - Mercus Logistyka 264. Przemysław Bożek - kandydat PiS na prezydenta Głogowa - Mercus Logistyka 265. Zbigniew Hajłasz - działacz PiS - KGHM TFI 266. Łukasz Ciołek - były radny PiS - Interferie 267. Paweł Stolarczyk - radny PiS - Interferie 268. Eugeniusz Stain - kandydat PiS na radnego - Uzdrowisko Połczyn PGU 269. Ireneusz Łojek - były radny PiS - Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa 270. Wojciech Zembik - radny PiS - Uzdrowisko Cieplice 271. Roman Kulczycki - kandydat PiS do Sejmu - Uzdrowisko Cieplice 272. Marek Waszkowiak - radny PiS - Inter Balt 273. Tadeusz Bałuch - kandydat PiS na radnego - Inter Balt 274. Agnieszka Chilmon - Ministerstwo Środowiska - Inter Balt 275. Maciej Bąk - Morski Port Gdynia 276. Witold Reclaf - działacz PiS - Morski Port Gdynia 277. Kamil Tarczewski - były radny PiS - Port Gdańsk 278. Piotr Koenig - działacz PiS - Port Gdańsk 279. Dorota Arciszewska-Mielewczyk - była posłanka PiS - Polskie Linie Oceaniczne 280. Dorota Płotka - radna PiS - Polskie Linie Oceaniczne 281. Kazimierz Drzazga - były radny PiS - Morskie Porty Szczecin-Świnoujście 282. Małgorzata Jacyna-Witt - radna PiS - Stocznia Szczecińska Wulkan 283. Andrzej Walkowiak - były poseł i radny PiS - Fabryka Obrabiarek do drewna w Bydgoszczy 284. Tomasz Broniowski - radny PiS - Kopalnia Soli Wieliczka 285. Borys Borówka - były radny PiS - Kopalnia Soli Bochnia 286. Łukasz Słoniowski - były radny PiS - Krakowski Park Technologiczny 287. Emilia Hermaszewska - żona europosła PiS - Armatura Kraków 288. Tomasz Rega - były radny PiS - Krajowa Spółka Cukrowa 289. Zdzisław Salus - Krajowa Spółka Cukrowa 290. Artur Niczyporuk - współpracownik PiS - Lubelski Rynek Hurtowy 291. Łukasz Reszka - starosta z PiS - Lubelski Rynek Hurtowy 292. Arkadiusz Szymoniuk - działacz PiS - Lubelski Rynek Hurtowy 293. Piotr Breś - radny PiS - Totalizator Sportowy 294. Jarosław Porwich - kandydat PiS do Sejmu - Agencja Rozwoju Przemysłu 295. Antoni Duda - stryj A. Dudy - PKP Cargo 296. Wiesław Pióro - były radny PiS - Uzdrowisko Krynica-Żegiestów 297. Danuta Lelito - była radna PiS - Uzdrowisko Krynica-Żegiestów 298. Przemysław Gawłowski - były radny PiS - Uzdrowisko Krynica-Żegiestów 299. Tomasz Górnicki - Polski Holding Nieruchomości 300. Tomasz Sztonyk - Polski Holding Nieruchomości 301. Tomasz Karusewicz - TUW PZU 302. Wojciech Dębski - były burmistrz Pułtuska z PiS - PZU Tower Inwestycje 303. Anna Sotek - współpracowniczka PiS - PZU Tower Inwestycje 304. Aleksandra Dołhan - była radna PiS - PZU Centrum Operacji 305. Dorota Penger - była radna PiS - PZU Centrum Operacji 306. Grzegorz Janas - kandydat PiS do Sejmu - PZU Centrum Operacji 307. Patrycja Kotecka - żona Z. Ziobro - Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń 308. Marcin Majerowski - kandydat PiS na radnego - PTE PZU 309. Daniel Obajtek - PKN Orlen 310. Zbigniew Leszczyński - PKN Orlen 311. Patrycja Klarecka - PKN Orlen 312. Armen Artwich - PKN Orlen 313. Jan Szewczak - były poseł PiS - PKN Orlen 314. Wojciech Jasiński - były minister skarbu i poseł PiS - PKN Orlen 315. Anna Wójcik - PKN Orlen 316. Andrzej Kapała - PKN Orlen 317. Jadwiga Lesisz - PKN Orlen 318. Izabela Kucińska-Świgost - działaczka PiS - Orlen Administracja 319. Marek Pietrzak - były radny PiS - Orlen Asfalt 320. Waldemar Hudomięcki - były radny PiS - Orlen Aviation";
  TŁUSTE KOTY CD. (89.151.33...) 20-12-2021 22:48
  37.
          TŁUSTE KOTY CD. ";321. Mariusz Rusiecki - radny PiS - Orlen Aviation 322. Sylwia Iwańczuk - Orlen Aviation 323. Anna Moskwa - Ministerstwo Gospodarki Morskiej i ŻŚ - Orlen Baltic Power 324. Piotr Guział - Orlen Budonaft 325. Jarosław Nosal - współpracownik PiS - Orlen Centrum Serwisowe 326. Paweł Stępkowski - współpracownik PiS - Orlen Centrum Serwisowe 327. Łukasz Porażyński - Orlen Deutschland 328. Leszek Jakubów - współpracownik PiS - Orlen Koltrans 329. Hanna Mazur - była radna PiS - Orlen Koltrans 330. Piotr Szpakowicz - były radny PiS - Orlen Laboratorium 331. Wioletta Kandziak - Orlen Centrum Usług Korporacyjnych 332. Łukasz Lipiec - współpracownik PiS - Orlen Ochrona 333. Janusz Fudała - współpracownik PiS - Orlen Oil 334. Daniel Kołada - działacz PiS - Orlen Paliwa 335. Adam Rogacki - były poseł PiS - Orlen Paliwa 336. Jakub Opara - były radny PiS - Orlen Paliwa 337. Krzysztof Zaremba - były poseł PiS - Orlen Paliwa 338. Joanna Zięba - Orlen Południe 339. Paweł Pachniewski - działacz PiS - Orlen Projekt 340. Paweł Majewski - KPRM/Ministerstwo Cyfryzacji/MSWiA - Orlen Upstream 341. Michał Orzeszek - działacz PiS - Orlen Upstream 342. Jarosław Chmielewski - działacz PiS/były radny PiS - Anwil 343. Tomasz Zbróg - były radny PiS - Anwil 344. Halina Szymańska - Team A. Duda - Anwil 345. Marcin Puchalski - działacz PiS - Orlen Centrum Edukacji 346. Błażej Krawczyszyn - IKS Solino 347. Maciej Libiszewski - Unipetrol 348. Jakub Szurski - Unipetrol 349. Małgorzata Sadurska - była posłanka PiS/KPRP - PZU SA 350. Ernest Bejda - CBA/kandydat PiS do Sejmu - PZU SA 351. Maciej Rapkiewicz - PZU SA 352. Paweł Mucha - radny PiS - PZU SA 353. Maciej Zaborowski - PZU SA 354. Kazimierz Kuberski - były wiceminister w MRPiPS - PZU Zdrowie 355. Oliwier Kubicki - radny PiS - PZU Zdrowie 356. Dominik Witek - kandydat PiS na radnego - PZU Zdrowie 357. Aleksandra Agatowska - PZU Zdrowie";
  TŁUSTE KOTY CD. (89.151.33...) 20-12-2021 22:52
  38.
          ";12 mln zł kosztowała kampania billboardowa Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, informująca o tym, że 60 proc. kosztów produkcji energii to nałożona przez Unię Europejską opłata za emisję CO2 – przyznał Ryszard Wasiłek, prezes TGPE. – Kampania będzie kontynuowana, jesteśmy z niej zadowoleni. Władze TGPE pytane były też o to, czy kampania nie wprowadza w błąd odbiorców, o czym alarmują eksperci m.in. Forum Energii czy Instratu, ale też Komisja Europejska. Eksperci wskazywali bowiem, że akcja billboardowa sprawia wrażenie, jakby to opłata za CO2 była główną składową rachunków za prąd Polaków i to ona w przeważającej mierze odpowiadała za wzrost ich rachunków. – stwierdził Wasiłek.";
  PRANIE MÓZGÓW (89.151.33...) 14-02-2022 19:37
  39.
          ";Sporo kontrowersji wywołała kampania zorganizowana przez polskie elektrownie. Polacy mają się z niej dowiedzieć, że za 60 proc. średniej ceny prądu odpowiadają koszty uprawnień do emisji CO2 wynikające z polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Za inicjatywą stoją spółki kontrolowane przez rząd: Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, Enea Połaniec, PGE GiEK oraz PGNiG Termika. Spółki nie podają, ile pieniędzy przeznaczono na ten cel. Na billboardach znajduje się informacja o ";kosztach produkcji energii";, a to nie jest równoznaczne z tym, co ostatecznie Polacy widzą na rachunkach. Osoba niezorientowana w temacie może więc łatwo dojść do wniosku, że opłata klimatyczna odpowiada za 60 proc. naszych wyższych rachunków. - Mamy do czynienia z propagandą ekonomiczną. To nie jest rzetelna informacja, to jest propaganda ekonomiczna mówi prof. Jerzy Hausner, były wicepremier i minister gospodarki.";
  PRANIE MÓZGÓW (89.151.33...) 14-02-2022 19:46
  40.
          Na falę krytyki zareagował organizator kampanii — Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, które przekazało w komunikacie, iż ";w żaden sposób kampania nie informuje, że 60 proc. kosztów wytworzenia energii wynikającej z kosztów uprawnień do emisji przekłada się na 60 proc. kwoty na rachunku dla odbiorców końcowych, który obok kosztów energii obejmuje także koszt dystrybucji energii oraz inne opłaty";. Co wpływa na ceny prądu w Polsce?... Zdaniem ekspertów od marketingu, billboardy mogą jednak dezinformować i budzić w społeczeństwie antyunijne nastroje. Kampania jest tak skonstruowana, że nie da jej się wprost zarzucić kłamstwa. Jest jednak również tak zbudowana, że mówi coś zupełnie innego, niż jest w rzeczywistości. Prawdą jest bowiem, że polityka klimatyczna UE przekłada się na 60 proc. kosztów związanych z wytworzeniem energii. Jednak na rachunku za prąd, który wszyscy dostajemy, opłata ta stanowi ok. 20 proc. ceny. Dodatkowo na plakatach nie wspomina się, że wszystkie te pieniądze nie trafiają do brukselskiej kasy, tylko do polskiego budżetu. Z tych środków właśnie powinny być finansowane inwestycje w dekarbonizację polskiej energetyki, co przełożyłoby się na niższy udział ETS (system handlu uprawnieniami do emisji CO2) w cenach prądu, a w konsekwencji — niższe rachunki. Tej informacji również na plakatach brakuje. Jak mówi w rozmowie Anna Mierzyńska, ekspertka ds. marketingu sektora publicznego, dla większości odbiorców, którzy nie mają specjalistycznej wiedzy na temat cen energii, oświadczenie Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie (TGPE) niczego nie wyjaśnia. - Kiedy przyjrzymy się informacji pojawiającej się na billboardach, to jest tam napis sugerujący, że polityka klimatyczna UE skutkuje drogą energią i wysokimi cenami. Jest też rysunek żarówki, z którego można wyciągnąć wniosek, iż gdyby nie koszty uprawnień do emisji, to rachunki byłyby o ponad połowę mniejsze. Dla przeciętnego odbiorcy to jest jasny i bezpośredni przekaz: Unia jest odpowiedzialna za wysokie ceny energii w Polsce. Odbiór tej grafiki jest jednoznaczny. To jest przekazowa manipulacja — podkreśla. Ekspertka wyjaśnia, że w całej kampanii chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby znaleźć i wskazać odpowiedzialnego za wysokie ceny energii. - Porażające jest, że TGPE twierdzi, iż prowadzi kampanię edukacyjno-informacyjną. Tymczasem mamy do czynienia ze zwykłą antyunijną, dezinformacyjną kampanią propagandową i nie można tego nazwać ani edukacją, ani informacją. Gdyby twórcy kampanii chcieli edukować, to wyjaśniliby Polakom, o co chodzi w opłacie klimatycznej UE i całej unijnej polityce klimatycznej. Gdyby chcieli edukować, to dodaliby, że dochody z ETS trafiają do budżetu państwa. To byłaby prawdziwa edukacja — zaznacza Anna Mierzyńska. Zdaniem Anny Mierzyńskiej, efektem tak prowadzonej kampanii może być tylko zniechęcanie do Unii. - Na szczęście na razie żadne sondaże nie pokazują, żeby Polacy dali się zniechęcić. Wiadomo jednak, że wielokrotnie powtarzany przekaz utrwala się w świadomości ludzi i wpływa na ich poglądy. Nie musi wpłynąć od razu, ale może mieć istotne znaczenie po jakimś czasie i w konkretnej, trudnej w tym momencie do przewidzenia, sytuacji.";
  PRANIE MÓZGÓW (89.151.33...) 14-02-2022 19:50
  41.
          Elita PiS marnuje nasze pieniądze... Pieniądze, które rządzący skierowali na hejtowanie Unii Europejskiej, można było wykorzystać w pożyteczny sposób. 12 milionów złotych to w skali państwa nie są gigantyczne środki, ale władza ma obowiązek rozliczać się zarówno z miliardowych, jak i milionowych wydatków. A skoro jesteśmy przy miliardach: co PiS zrobił z 25 miliardami złotych za handel emisjami? Gdzie są te pieniądze? Dlaczego nie zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na transformację naszej energetyki? Kto położył na nich rękę?
  Ściema PiS (89.151.33...) 14-02-2022 22:06
  42.
          W wyniku śledztwa dziennikarze stwierdzili, że prezes PiS Jarosław Kaczyński prowadził działalność gospodarczą dla spółki Srebrna, mimo że nie podał tej informacji w oświadczeniach majątkowych. Prasa informowała, że prezes PiS Jarosław Kaczyński zlecał prace na rzecz budowy bliźniaczych wież w centrum Warszawy - do tego celu, jak twierdzą dziennikarze, powołał specjalną spółkę, której nazwa nie wywołuje skojarzeń ze spółką Srebrna. Realizacja przedsięwzięcia, według dziennikarzy, uzależniona była od zwycięstwa wyborczego Patryka Jakiego w wyborach na prezydenta Warszawy. Dodatkowo, według doniesień medialnych, nie płacono za zlecone i wykonane prace austriackiemu biznesmenowi i prywatnie kuzynowi Kaczyńskiego. Ten, jak podają media, w desperacji nagrywał rozmowy, w których Kaczyński potwierdzał, że prace zostały wykonane, ale unikał zapłaty, kierując biznesmena do sądu. Biznesmen zgłosił sprawę na prokuraturę. Do dziś Jarosław Kaczyński nie został przesłuchany.";
  SREBRNA WIEŻA (89.151.33...) 03-10-2022 14:03
  Dodanie opinii jest jednoznaczne z zatwierdzeniem regulaminu
  Autor:
  Dodanie wiadomości jest jednoznaczne z zatwierdzeniem regulaminu
  Autor:
     Polecane przez INFO
  baner_5_1570135131.jpgbaner_6_1642147810.jpgbaner_8_1658156824.jpgbaner_9_1570642654.jpgbaner_10_1570145489.jpgbaner_12_1570264808.pngbaner_13_1587714979.jpgbaner_16_1570645259.jpgbaner_21_1672648553.jpgbaner_25_1675066268.jpgbaner_26_1675066314.jpgbaner_28_1677653215.jpgbaner_29_1677653242.jpgbaner_30_1680645093.jpgbaner_31_1695228839.png
  Copyright © Regionalny Informator Internetowy
  info..pl M. Cywka
  Robotnicza 9b
  73-110 Stargard
  tel. +48 609 804 424 / 91 578 42 10
  e-mail: info.wiadomosci@gmail.com