logofacebook.jpg
Witaj
34.228.52.21

Problem z oczyszczalnią ścieków. Wody Miejskie odpowiadają

Zdaniem firm asenizacyjnych, inne oczyszczalnie tak nie robią.

1663221632.jpg
Ilość wyświetleń: 1835
Przedsiębiorca zajmujący się wywozem nieczystości uważa, że stargardzka oczyszczalnia ścieków stosuje praktyki niezgodne z przepisami. 
 
 
   Piszę w imieniu przedsiębiorców zajmujących się opróżnianiem szamb z Państwa miejscowości. Niedługo może dojść do paraliżu wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych – szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków. Jak już słyszeliście problem z wywozem i z cenami ścieków jest już od początku roku. Oczyszczalnia ścieków w Stargardzie, podkreślam tylko w Stargardzie (w innych oczyszczalniach tak się nie dzieje) od początku roku zaczęła badać ścieki bytowe z gospodarstw domowych pod kątem przekroczeń norm, które nie zostały przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.

   Tym procederem chcą doprowadzić do paranoicznej sytuacji. Odbieranie ścieków od klientów będzie polegało na tym, że klient będzie musiał być przy tym, pobrane zostaną 2 próbki ścieków z Państwa zbiornika (jedna dla kierowcy druga dla właściciela. Beczka będzie musiała być zaplombowana w obecności klienta, i jedziemy albo klient z nami albo osobistym samochodem jedzie za nami na oczyszczalnie ścieków i tam zrywamy w obecności klienta plombę i dokonujemy zrzutu. W taki sposób będziecie mieli pewność że wieziemy tylko Wasz ściek. Gdy oczyszczalnia zbada go, wtedy My przedsiębiorcy będziemy od Was żądać dopłaty które na koniec miesiąca wystawia nam oczyszczalnia. I tak za każdym razem, ponieważ dziwną sytuacją jest to, że co odbiór możecie mieć rożne przekroczenia albo ich w ogóle nie mieć. Pisze tak bo mam przykłady że jeżdżę do klientów co 2 tygodnie i w jednym jest wszystko ok a następnym razem jest dopłata. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji to na odbiór szamba będziecie czekać tygodniami, ponieważ wywóz jednego szamba zajmie bardzo dużo czasu. 

   Kwoty do dopłat wahają się od 0.1gr za 1m3 ścieku do 230zł za 1m3 i to nie są wymyślone kwoty tylko szczera prawda. Przykład: „szambo” 10m3 opróżniane regularnie co 3 do 5 tygodni to koszt około 2300zł , 1500zł , 1000zł, 500zł. Zgłosiliśmy sprawę w Waszym jak i Naszym imieniu do UOKIK ponieważ w 2012 roku była podobna sprawa wręcz taka sama. UOKIK uznał tą praktykę za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazał zaniechanie jej stosowania.(Decyzja UOKIK nr RPZ 19/2012 ) Nawet jest wyrok Sądu podtrzymujący tę decyzję w sprawie, ponieważ przedsiębiorstwo zaskarżyło decyzję UOKIK. Treść orzeczenia XVII AmA 110/12 - Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych, znajdziesz je tutaj: www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/154505000005127_XVII_AmA_000110_2012_Uz_2015-10-08_002
 
   A w naszym przypadku UOKIK podjął działania, ale po około 4 miesiącach wysłał nam odpowiedź, że przedsiębiorstwo z tytułu naszych/waszych przekroczeń w ściekach ponosi większe koszty i muszą zużywać więcej środków chemicznych na oczyszczenie tych ścieków i nie widzi problemu. My twierdzimy że ktoś „ukręcił sprawie głowę” ponieważ dziwne jest to, że UOKIK przyjął taki argument, a dlaczego dziwne? Już tłumacze, my zrzucamy ścieki nie do osobnego zbiornika tylko do głównego kolektora gdzie płynie rzeka ścieków z miasta i tam się wszystko miesza. Więc pytanie jak moje marne 19m3 ścieków które zrzucam przez około 18minut „zatruwa” ścieki które płyną z miasta w ilości około miedzy 600m3 a 1000m3 na 1 godzinę? 

   A co lepsze zrzucamy ścieki przez urządzenie które ma opcje taką, że jeżeli ściek jest złej jakości to powinno się zamknąć i nie dopuścić do dalszego zrzutu, a Nam wszystko przechodzi i maszyna się nie zamknęła jeszcze nikomu. Żebyście mieli Państwo obraz jak nadużywają swojej pozycji dominującej(monopolistycznej) to pobieranie prób wygląda tak: pobierają próbkę dnia np. 20.08.2022 a dają do badania 25.08.2022, my wiemy że to żaden dowód ale w obawie że rozwiążą nam umowę i zostaniemy bez pracy płacimy te dopłaty… 

   Macie wstępne ale konkretne informacje jak wygląda problem, my płacimy dopłaty w tysiącach złotych i jeżeli tak dalej będzie i nie pomożecie nam działać w tej sprawie my zbankrutujemy albo przestaniemy wywozić ścieki od Was z gospodarstw domowych i nie ważne czy to szambo szczelne czy oczyszczalnia przydomowa. 

   Poświęćcie chwile swojego czasu i zgłaszajcie ten problem jako konsumenci do UOKiK, może im więcej zgłoszeń to wezmą się za to tak jak powinni), a nawet jeżeli macie kontakt to do mediów, pamiętajcie że w grupie siła ponieważ bo nam kończą się fundusze i cierpliwość. W niedługim czasie zostaniecie z wylewającymi szambami bo zaczniemy się stosować do zaleceń oczyszczalni żeby móc Was obciążać.

   Stanowisko spółki Wody Miejskie w Stargardzie: 

   W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi odbierania nieczystości ciekłych dostarczanych do stacji zlewnej zlokalizowanej na terenie obiektu Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie Wody Miejskie Stargard Sp. z o. o. zamieszczają poniższe oświadczenie.

   Spółka w ramach realizowanych zadań prowadzi działalność związaną z odbiorem nieczystości ciekłych z terenu Miasta Stargard, gmin powiatu stargardzkiego a nawet terenu poza powiatem stargardzkim. Dostarczanie ścieków socjalno–bytowych od mieszkańców realizowane jest za pośrednictwem przedsiębiorstw zewnętrznych, które świadczą na rzecz mieszkańców usługę odbioru nieczystości ciekłych, które następnie dostarczają wg. własnego uznania do wybranych oczyszczalni ścieków. Z tytułu odbioru ścieków do oczyszczenia Wody Miejskie Stargard za przyjęcie metra sześciennego pobierają od 01.04.2022 kwotę – 7,02 zł netto (w okresie od 01.02.2021 r. do 31.05.2022 r. była to kwota 6,70 zł netto), co przy przyjęciu przeciętnej wielkości przydomowej oczyszczalni ścieków 2 m3 daje rzeczywisty koszt dla gospodarstwa domowego w wysokości 14,04 zł za jedno opróżnienie.

   Ponadto zgodnie z treścią § 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych dopuszczalna wielkość ładunku zanieczyszczeń w nieczystościach ciekłych, wprowadzanych do stacji zlewnej jest wynikiem przyjętego dla Oczyszczalni Ścieków bilansu ilościowego i jakościowego ścieków w odniesieniu do przyjętego procesu oczyszczania i sposobu stosowania osadów ściekowych.

   Opłaty podwyższone stosowane przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. stanowią element rekompensaty dodatkowego kosztu jakie przedsiębiorstwo jest zobowiązane ponieść w związku z dokonywaniem zrzutu do stacji zlewnej ścieków z przekroczonymi parametrami. Ustawodawca określił wpływ przekroczeń na wartość dodatkowego kosztu jednostkowego odpowiadającego przekroczeniu, a wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. W odniesieniu do ilości odbieranych dowożonych ścieków socjalno-bytowych od początku roku 2022 do końca sierpnia, przekroczenia dopuszczalnych parametrów ścieku dowożonego dotyczyło 8,42% ścieków dowożonych. Również wysokość opłaty podwyższonej za analogiczny okres wyniosła średnio do metra3 ścieku dowożonego 1,15 zł, co również wskazuje, że średni koszt 1 metra3 ścieku socjalno-bytowego z uwzględnieniem przekroczeń wyniósł 8,17 zł netto.

   W przypadku, gdy Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. odstąpiłyby od naliczania opłaty podwyższonej w przypadku przekroczenia parametru ścieku dowożonego, to koszt jego oczyszczenia ponosiliby mieszkańcy Miasta Stargard w wyższych opłatach zawartych w taryfie.

   Przedsiębiorstwo nie wymaga również specjalnej procedury związanej z plombowaniem pojazdu asenizacyjnego oraz udziału mieszkańca w procedurze od opróżnienia zbiornika czy osadnika do zrzutu nieczystości ciekłych na stacji zlewnej.

   Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. nie posiadają pozycji monopolistycznej i nie są jedynym podmiotem, który stwarza możliwość odbioru nieczystości ciekłych, jednakże inne oczyszczalnie również funkcjonują w podobnych warunkach.

   Stacja zlewna obsługiwana przez Przedsiębiorstwo posiada możliwość wstrzymania odbioru nieczystości ciekłych w przypadku, gdy wprowadzana nieczystość ciekła nie spełnia (wybranych) dopuszczalnych parametrów, jednak w trosce o możliwość zapewnienia użytkownikom opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe, nie podejmuje takich działań, do momentu kiedy przekroczenia ścieku dowożonego nie stanowią zagrożenia dla utrzymania przez przedsiębiorstwo normy dla ścieku oczyszczonego wprowadzanego do rzeki Iny.
Usługi Asenizacyjne Stargard - 15-09-2022


Artykuły powiązane:
 • Ina znów skażona przez ścieki (20-06-2023)

 • Zgłoś oczyszczalnię lub szambo (06-03-2023)

 • grafika_zmienna/banery/baner_76_1605179991.jpg
  1.
          to trzeba za opróżnianie szamba brać wiecej np 1200zł raz w miesiącu i klienci sami zaczną drzeć mordy i naczej niczego nie osiągniecie!
  daro (46.215.105...) 16-09-2022 10:21
  2.
          Czasy dla szambiarzy się skończyły zmuszają do przyłączenia się do miejskiego ścieku czy to dobrze nie wiem,ale jak słyszę,że koledze za grosze opróżniają szambo bo gdzieś w lesie wylewają czy do rzeki to może i jest w tym jakaś logika.
  Rybak (37.47.182...) 27-09-2022 20:32
  3.
          odpowiedz Przedsiębiorstwa jest identyczna jak tłumaczy się nasz rząd z różnych dziwnych sytuacji... masz twarde dowody jak postępują a oni Ci w twarz mówią, że jest inaczej... 1.15 zł dopłaty? tak, oczywiście jak zsumowali wszystkie ścieki dowożone, podzielili przez kwoty kar za przekroczenia jakie dostali przedsiębiorcy i wynik wyszedł 1.15zl dopłaty do 1m3 ścieków, tylko czemu w rzeczywistości kwoty do 1m3 to nawet 150zł?
  serdeczny (46.205.140...) 28-09-2022 21:54
  4.
          Mam przydomowa oczyszczalnie w Grzedzicach, chcial bym byc podlaczony ale nie ma na to szans jeszcze przez wiele lat gmina nie zrobi kanalizacji. Nasze scieki to maly procent sciekow miejskich. Te kary/doplaty z powodu zanieczyszczen nie trzymaja sie logiki. Miasto moze spuścić olej silnikowy i nikt nie doplaca. Pomiary są subiektywne wedlug mnie. Warto temat rozwinąć.
  Pawel (91.226.236...) 04-12-2022 22:37
  5.
          Po powstaniu Wod Miejskich zacząl sie balagan,niekompetencja i łupienie bezpodstawne ludzi
  Maria (188.47.124...) 08-01-2023 08:29
  6.
          taka sytuacja jest tylko w STARGARDZIE Od kiedy powstaly Wody Miejskie OC TU CHODZI !!!!!!!!!!!
  JAN (31.6.210...) 03-08-2023 13:03
  Dodanie opinii jest jednoznaczne z zatwierdzeniem regulaminu
  Autor:
  Dodanie wiadomości jest jednoznaczne z zatwierdzeniem regulaminu
  Autor:
     Polecane przez INFO
  baner_5_1570135131.jpgbaner_6_1642147810.jpgbaner_8_1658156824.jpgbaner_9_1570642654.jpgbaner_10_1570145489.jpgbaner_12_1570264808.pngbaner_13_1587714979.jpgbaner_16_1570645259.jpgbaner_21_1672648553.jpgbaner_25_1675066268.jpgbaner_26_1675066314.jpgbaner_28_1677653215.jpgbaner_29_1677653242.jpgbaner_30_1680645093.jpgbaner_31_1695228839.png
  Copyright © Regionalny Informator Internetowy
  info..pl M. Cywka
  Robotnicza 9b
  73-110 Stargard
  tel. +48 609 804 424 / 91 578 42 10
  e-mail: info.wiadomosci@gmail.com