www.wiadomosci.rii.pl
logofacebook.jpg
Witaj
18.204.55.168

Nowe mieszkania na zamianę przy ul. Śniadeckiego

Nowe mieszkania na zamianę przy ul. Śniadeckiego.

1591098491.jpg
Ilość wyświetleń: 522
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością  w Stargardzie informuje, że zbliża się termin oddania do użytku nowego budynku mieszkalnego, wybudowanego na potrzeby Miasta, położonego w Stargardzie przy ul. Śniadeckiego 17. W budynku będą znajdowały się 24 mieszkania jedno, dwu  i  trzypokojowe. Lokale wyposażone będą w łazienki z wc, oraz instalację ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania.

   Mieszkania przeznaczone będą dla osób, które zajmują mieszkania wynajęte od Miasta i  w  zamian za przekazanie do dyspozycji wynajmującego dotychczas zajmowanego i odnowionego lokalu, chciałyby poprawić swoje warunki mieszkaniowe obejmując ww., nowe lokale mieszkalne.

Osoby zainteresowane powinny spełnić dodatkowo następujące warunki:
1)    posiadać ważną umowę najmu lokalu;
2)    udokumentować osiągane dochody, których miesięczna wysokość nie może być niższa niż:
   a)    1800 zł w gospodarstwie domowym jednoosobowym,
   b)    1080 zł na każdą osobę, w gospodarstwie domowym dwuosobowym,
   c)    840 zł na każdą osobę, w gospodarstwie domowym trzyosobowym,
   d)    780 zł na każdą osobę, w gospodarstwie domowym czteroosobowym,
   e)    720 zł na każdą osobę, w gospodarstwie domowym pięcioosobowym,
- przy czym ich źródłem nie mogą być wyłącznie świadczenia wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
3)    nie posiadać zaległości w opłatach w stosunku do Miasta za używanie innego lokalu;
4)    złożyć wniosek w sprawie zgłoszenia lokalu do zamiany lokalu oraz  deklarację o wysokości uzyskanych dochodów wraz z zaświadczeniami, oświadczenie o stanie majątkowym oraz oświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Przydziału i Zamiany Mieszkań Stargardzkiego TBS Sp. z o. o, tel. 91 819 22 93, 91 819 22 90.
Druk wniosku o zamianę lokalu, deklaracji i oświadczeń można pobrać ze strony internetowej: www.tbs.stargard.pl.
- Wniosek
- Deklaracja
- Oświadczenie 1
- Oświadczenie 2
STBS - 02-06-2020


Reklama
Dodanie opinii jest jednoznaczne z zatwierdzeniem regulaminu
Autor:
Dodanie wiadomości jest jednoznaczne z zatwierdzeniem regulaminu
Autor:
   Polecane przez INFO
baner_5_1570135131.jpgbaner_6_1570135113.jpgbaner_7_1571160617.jpgbaner_8_1570137912.jpgbaner_9_1570642654.jpgbaner_10_1570145489.jpgbaner_12_1570264808.pngbaner_13_1587714979.jpgbaner_14_1570275933.pngbaner_15_1570638480.jpgbaner_16_1570645259.jpg
Copyright © Regionalny Informator Internetowy
info..pl M. Cywka
Robotnicza 9b
73-110 Stargard
tel. +48 91 578 42 10
e-mail: info.wiadomosci@gmail.com