logofacebook.jpg
Witaj
35.172.230.154
grafika_zmienna/banery/baner_153_1674636977.png

Ciemno na rondzie w Lipniku

Inwestor wybudował rondo i oświetlenie, ale to drugie nie działa.

1670848330.jpg
Ilość wyświetleń: 829
Kierowcy zgłaszają ciemności w okolicy ronda przy ul. Stargardzkiej w Lipniku oraz przy przejściu na działki przy ul. Szczecińskiej.  

Na rondzie i w jego pobliżu lampy są. Ale jest tam ciemno.  

   - Dlaczego od początku nie działa oświetlenie uliczne na nowym rondzie przy Centrum Handlowym w Lipniku? - pyta internauta. - 
 Zainstalowano tam oświetlenie, które w ogóle nie spełnia swojej roli. Na tym rondzie jest ciemno. 

  Zadzwoniliśmy z tą sprawą do Urzędu Gminy Stargard.

   - Tym rondem wraz z oświetleniem zarządza zagraniczny inwestor, ten sam, który budował to  centrum handlowe - odpowiada Małgorzata Majda z Urzędu Gminy Stargard. - Rzeczywiście latarnie nie palą się tam odkąd centrum powstało, zapewne ze względów oszczędnościowych. Uruchomienie tego oświetlenia leży w gestii tego inwestora.

 Inwestorem przedsięwzięcia, które powstało na granicy Stargardu i Lipnika jest firma  Europrojekt Gamma Saller Polbau Sp. z o.o. Pytania naszego internauty skierowaliśmy do tej firmy. Czekamy na odpowiedź. 

   Miejsc, które powinny być doświetlone jest więcej. Wskazują je kierowcy. 

   - Dlaczego nie świeci się nad przejściem dla pieszych przy działkach na ul. Szczecińskiej? - dopytuje internauta. - Nie widać pieszych, nie widać nocą oznaczenia poziomego na drodze. 

   Zarządcą tej drogi jest powiat stargardzki. 

   - Nie mieliśmy informacji od firmy zajmującej się konserwacją naszego oświetlenia, że jest tam jakaś awaria - mówi Wiesław Baczkowski, kierownik w Zarządzie Dróg Powiatowych. - Sprawdzimy to.   
WM - 12-12-2022


Artykuły powiązane:
 • Rondo prawie skończone, stoją mury centrum handlowego i Castoramy (galeria) (23-07-2021)

 • Rondo w Lipniku - uwaga na utrudnienia (16-04-2021)

 • Rusza budowa ronda w Lipniku (03-03-2021)

 • Outlet w Lipniku coraz bliżej (04-09-2020)

 • Miłe zaskoczenie: bez świateł przy rondzie (14-09-2018)

 • Reklama
  1.
          Dlaczego nie świeci się ani jedna lampa przy chodniku należącym do miasta pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 11, a blokiem nr 19 na os. Zachód? Przecież miasto łaci za prąd i konserwacje lamp ryczałtem dla enei! Prawdę mówiąc to ten fakt mnię nie dziwi bo przecież wszyscy widzimy jak enea wywiązuje się ze swoich obowiązków w całym mieście. Lampy nie są konserwowane, rdza zżera słupy które same walą się ze starości, żarówki wymienia jak w ciżgu ulicy przepali się wiele żarówek i jest ciemno, już nie wspomnę o sypiących się przerdzewiałych skrzynkach na ulicach!.Czy ktoś wreszcie się za ten bałagan związany z oświetleniem miasta weżmie?
  arbiter (85.221.131...) 12-12-2022 15:23
  2.
          bo HALOGENY 4000 WAT oświetlaja najważniejsze obiekty w CENTRUM
  ODPOWIEDŹ na pytanie (89.151.36...) 12-12-2022 16:56
  3.
          Czyli są mieszkańcy Stargardu 1- szej i 2-ej a może i 3- ej kategorii! Ci z 2-ej i 3-ej powinni to wszystko brać pod uwagę przy okazji najbliższych wyborach samorządowych.
  Bal (85.221.131...) 12-12-2022 19:14
  4.
          Ciemno, bo na zadupie nikt nie jeżdzi.
  as (31.11.131...) 12-12-2022 20:21
  5.
          Zadupie ale podatki płacimy takie same i tu ludzie nie są dzieleni na kategorie.
  Bal (85.221.131...) 12-12-2022 22:57
  6.
          Mylisz się; podatki w centrum od nieruchomości są wyższe..............
  Mikołaj (176.221.125...) 13-12-2022 20:23
  7.
          Mikołaj więcej staranności i umiejętności obsługi komputera a doszedł byś do wniosku że to ja, a nie Ty, mam rację. Podatki płacimy wszyscy jednakowe. Powiem Ci więcej Twoje mieszkanie czy dom w śródmieściu lub bliżej centrum ma większą wartość choć jest takie samo. Na dowód najnowsza uchwała Rady Miasta w tej sprawie.UCHWALA NR XLIV/442/2022 RADY MIEJSKIEJW STARGARDZIE z dnia 27 września 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości Na podstawie art. 5 ust. 1 i art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452, 1512) uchwala się, co następuje: § 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta Stargard: 1) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,89 zł, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2powierzchni użytkowej 27,21 zł, c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności w zakresie stacji paliw oraz bankowości - od 1 m2 powierzchni użytkowej 28,06 zł, d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 13,12 zł, e) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m2powierzchni użytkowej S,72 zł, f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2powierzchni użytkowej 8,76 zł; 2) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni . 1,12 zł, b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni 0,S8 zł, c) pozostałych, położonych w obszarze Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii zajętych na działalność rolniczą - od 1 m2 powierzchni 0,11 zł, d) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych- od 1 ha powierzchni S,63 zł, e) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - od 1 m2 powierzchni użytkowej 1,18 zł; 3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. § 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle zajęte na prowadzenie żłobków i klubów dziecięcych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324,1383). § 3. Traci moc uchwała Nr XXXI/335/2021 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 28 września 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r. poz. 4109). § 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard. Id: 2968780E-59BF-421A-87A2-DA9CC769421F. Podpisany Strona l § S. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Opinia Nr .A1..~/..~.rl:: . Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń pod względem prawnym i redakcyjnym .-tADfi~P~NY G~orz\J;z~ Id:
  Bal (85.221.131...) 14-12-2022 11:36
  8.
          Trącasz bąka, a on brzdąka. Mniej zadęcia, odrobina luzu, bo tzw szlag przy takim wzburzeniu grozi ludziom smutnym i napęczniałym. Już lepiej puść bąka w spodnie, ale nie przy ludziach.
  Mikołaj (176.221.125...) 16-12-2022 19:20
  Dodanie opinii jest jednoznaczne z zatwierdzeniem regulaminu
  Autor:
  Dodanie wiadomości jest jednoznaczne z zatwierdzeniem regulaminu
  Autor:
     Polecane przez INFO
  baner_5_1570135131.jpgbaner_6_1642147810.jpgbaner_8_1658156824.jpgbaner_9_1570642654.jpgbaner_10_1570145489.jpgbaner_12_1570264808.pngbaner_13_1587714979.jpgbaner_15_1570638480.jpgbaner_16_1570645259.jpgbaner_21_1672648553.jpg
  Copyright © Regionalny Informator Internetowy
  info..pl M. Cywka
  Robotnicza 9b
  73-110 Stargard
  tel. +48 91 578 42 10
  e-mail: info.wiadomosci@gmail.com