logofacebook.jpg
Witaj
35.172.230.154

Jeleń zginął z broni myśliwego. W Sądzie Okręgowym zapadł wyrok

Sprawą zastrzelenia jelenia zajmował się najpierw sąd rejonowy. Fot. zdj. ilustracyjne, źródło Pixabay.com.

1672217733.jpg
Ilość wyświetleń: 770
 W Sądzie Okręgowym w Szczecinie zapadł wyrok w sprawie zastrzelenia jelenia, który zaplątał się porożem w siatkę ogrodzenia. 

   Zakończyła się rozprawa myśliwych z Koła Łowieckiego Hodowca z gminy Dolice. Ten, który zastrzelił jelenia został skazany na 5 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu. Drugi uczestnik zdarzeń z 7 stycznia 2017 r. został uniewinniony, a wobec trzeciego, sąd warunkowo umorzył postępowanie.

   Do uśmiercenia jelenia doszło podczas 
zbiorowego polowania w okolicy Sławęcina w powiecie choszczeńskim, w którym brali udział myśliwi z KŁ Hodowca. Ważący ok. 140 kilogramów byk zaplątał się porożem w siatkę ogrodzeniową. Zdarzenie z 2017 roku trafiło najpierw na wokandę sądu w Stargardzie. Zdaniem zgłaszającego sprawę myśliwego, który też na tym polowaniu był, nie było potrzeby zabijania byka, bo można go było uwolnić. Myśliwi jednak połakomili się na łatwy łup. 

   6 września br. Sąd Rejonowy w Stargardzie trzech myśliwych z KŁ Hodowca skazał. Jacek W. i Zbigniew O. zostali uznanych winnych, tego że w porozumieniu z innym myśliwym, Mirosławem B., zabili jelenia i weszli w posiadanie tuszy, działając tym na szkodę Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. A zabierając poroże działali na szkodę Polskiego Związku Łowieckiego. Obaj zostali skazani na 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu. Zaś Mirosław B., otrzymał łączną karę 9 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu za uśmiercenie jelenia, wejście w posiadanie jego tuszy i poroża, sąd uznał też, że wprowadził w błąd skarbnika koła łowieckiego, przedkładając mu wniosek o wyrażenie zgody na zabranie zwierzyny na użytek własny. Wniosek zawierał nieprawdziwe informacje co do sposobu pozyskania zwierzyny, gatunku oraz jego masy. Myśliwemu, który sprzeciwiał się zabiciu byka, groził usunięciem z koła. 

  Sąd I instancji zobowiązał skazanych do naprawienia szkody w łącznej kwocie 5800 zł na rzecz wojewody zachodniopomorskiego. A Mirosława B. dodatkowo do  naprawienia szkody w kwocie 593, 60 zł na rzecz koła łowieckiego za zgarnięcie trofeum. 

   Sąd złagodził kary 

   Skazani myśliwi z KŁ Hodowca w Dolicach nie zgodzili się jednak z wyrokiem stargardzkiego  sądu. Złożyli apelację. Wyrok, który zapadł 16 grudnia br. w sposób znaczny zmienił orzeczenie sądu I instancji.  

 – Jeden z myśliwych został uniewinniony, drugiemu sąd obniżył karę - informuje Michał Tomala, rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie. - Dla trzeciego sprawa skończyła się warunkowym umorzeniem postępowania.

    Uniewinniony od zarzucanych mu czynów został myśliwy Jacek W. 

   - Brak było dowodów na to, że polecenie uśmiercenia jelenia wydał Jacek W. - mówi Mariusz Jasion, sędzia, który rozpatrywał apelację myśliwych. Większość świadków zeznała bowiem, że kierownikiem polowania był ówczesny prezes koła.  
 
   Zbigniew O., który strzelał do jelenia, nie mając uprawnień selekcyjnych, został skazany na niższy wyrok, bo na 5 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu. Ma też zapłacić 2700 zł na rzecz Skarbu Państwa. 
  
   Mirosław B., obecnie prezes koła Hodowca, został uniewinniony od grożenia innemu członkowi koła. Sąd wyłączył z postępowania sprawę zagarnięcia poroża. Natomiast za bezprawne wejście w posiadanie zwierzyny sąd warunkowo umorzył wobec niego postępowanie na okres roku próby. Ma też zapłacić 2700 zł na rzecz Skarbu Państwa.
 
   Z wyrokiem SO w Szczecinie nie zgadza się myśliwy, który powiadomił organy ścigania o zabiciu jelenia. Zamierza napisać skargę do Ministra Sprawiedliwości. Dodaje, że z KŁ Hodowca za to, że zgłosił sprawę organom ścigania i tak został ostateczni usunięty. 
 
(w) - 28-12-2022


Reklama
1.
        Jasion jest myśliwym ?
Postrzał (37.47.128...) 29-12-2022 15:49
Dodanie opinii jest jednoznaczne z zatwierdzeniem regulaminu
Autor:
Dodanie wiadomości jest jednoznaczne z zatwierdzeniem regulaminu
Autor:
   Polecane przez INFO
baner_5_1570135131.jpgbaner_6_1642147810.jpgbaner_8_1658156824.jpgbaner_9_1570642654.jpgbaner_10_1570145489.jpgbaner_12_1570264808.pngbaner_13_1587714979.jpgbaner_15_1570638480.jpgbaner_16_1570645259.jpgbaner_21_1672648553.jpg
Copyright © Regionalny Informator Internetowy
info..pl M. Cywka
Robotnicza 9b
73-110 Stargard
tel. +48 91 578 42 10
e-mail: info.wiadomosci@gmail.com