www.wiadomosci.rii.pl
logofacebook.jpg
Witaj
3.233.219.62
grafika_zmienna/banery/baner_89_1609318775.png

Czym są ratingi i w jakim celu się je wykorzystuje?

Czym są ratingi i w jakim celu się je wykorzystuje?

1621003430.jpg
Artykuł sponsorowany
Ilość wyświetleń: 153
Podmioty udzielając finansowania stają przed potrzebą oceny ryzyka kredytowego kontrahenta, czyli oszacowaniem zdolności do spłaty długu. Spośród kilku stosowanych obecnie metod najpopularniejszą jest ocena ratingowa. Ma on za zadanie przedstawienie wpływu sytuacji finansowej oraz otoczenia podmiotu na jego zdolność do regulowania zobowiązań. Najczęściej wynik analizy przedstawiany jest jako kombinacja liter i znaków. Ratingi rozpoczynające się od litery A oznaczają najniższe ryzyko niespłacenia zobowiązań, z kolei wyniki rozpoczynające się od liter C i D oznaczają bardzo wysokie ryzyko braku spłaty długu.

Ratingi mogą być ustalane przez instytucje finansowe lub agencje ratingowe. Te pierwsze ustalają ratingi na własne potrzeby, co za tym idzie wyniki analizy mają charakter wewnętrzny i nie są publikowane, z kolei ratingi stworzone przez wyspecjalizowane agencje są ogólnodostępne. Do najbardziej znanych agencji ratingowych zalicza się: Fitch Ratings, Moody''''s Investors Service i Standard & Poor’s. Odpowiadają one za 95% wszystkich przyznawanych ratingów na świecie.

Proces nadania ratingu rozpoczyna się od ustalenia ratingu wstępnego. Do jego sporządzenia wystarczą roczne sprawozdania finansowe badanego podmiotu. Po określeniu ratingu wstępnego przystępuje się do sporządzenia ratingu oficjalnego. Do jego wykonania potrzeba bardziej szczegółowych danych, na tym etapie bada się m.in. strukturę finansowania, raporty dla akcjonariuszy oraz ustala się prognozę finansową na okres od 3 do 5 lat. Ostatnim krokiem sporządzania ratingu jest konsultacja otrzymanych prognoz z ekspertami oraz zarządem badanego podmiotu. Po otrzymaniu opinii od komitetu ratingowego, ogłaszany jest rating ostateczny.

Najczęściej ratingi wykorzystywane są do oceny ryzyka przy udzieleniu finansowania, ale nie tylko. Posiadanie oceny ratingowej może znacząco podnieść wiarygodność spółki, co przełoży się na niższe koszty pozyskania długu. Ratingi wykorzystane są także przy sporządzaniu dokumentacji cen transferowych. Zgodnie z wytycznymi OECD, przy sporządzaniu analiz porównawczych dla transakcji finansowych, należy ocenić indywidualne ryzyko kredytowe pożyczkodawcy lub emitenta. Ocena powinna zawierać analizę przedsiębiorstwa, jak i jego otoczenia, a więc należy ją wykonać w taki sam sposób, jak ustala się oceny ratingowe.

Więcej interesujących informacji znajdziesz w artykule dotyczącym analiz porównawczych: https://cmt-advisory.pl/artykuly-eksperckie/benchmarking-analiza-porownawcza-w-zarzadzaniu-i-podatkach/
inf. pras. - 14-05-2021


grafika_zmienna/banery/baner_82_1605180363.jpg
Dodanie opinii jest jednoznaczne z zatwierdzeniem regulaminu
Autor:
Dodanie wiadomości jest jednoznaczne z zatwierdzeniem regulaminu
Autor:
   Polecane przez INFO
baner_5_1570135131.jpgbaner_6_1570135113.jpgbaner_8_1570137912.jpgbaner_9_1570642654.jpgbaner_10_1570145489.jpgbaner_12_1570264808.pngbaner_13_1587714979.jpgbaner_15_1570638480.jpgbaner_16_1570645259.jpgbaner_17_1617963357.jpg
Copyright © Regionalny Informator Internetowy
info..pl M. Cywka
Robotnicza 9b
73-110 Stargard
tel. +48 91 578 42 10
e-mail: info.wiadomosci@gmail.com