logofacebook.jpg
Witaj
34.228.52.21

Przestępczość w powiecie ma różne oblicza

- Narasta skala oszustw seniorów - martwi się insp. Sławomir Bober, komendant powiatowy policji.

1677151296.JPG
Ilość wyświetleń: 1078
 Trwa Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Do 26 lutego przedstawiciele miejscowego wymiaru sprawiedliwości zapraszają do korzystania z bezpłatnych porad.


    O formach pomocy, z jakiej mogą korzystać osoby poszkodowane przestępstwem, mówiono podczas konferencji, którą zorganizowano w minioną środę w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Skarbowej. W roli prelegentów występowali przedstawiciele instytucji, które na co dzień mają do czynienia z osobami poszkodowanymi przestępstwami różnego kalibru, czyli policji, prokuratury, sądu, kuratorskiej służby sądowej oraz innych organizacji i stowarzyszeń. Mówiono o współpracy służb w udzielaniu pomocy poszkodowanym, o stojących przed takimi instytucjami wyzwaniach. Salę wypełnili po brzegi słuchacze, głównie osoby starsze.  

   - Jesteśmy dla naszych mieszkańców całą dobę, ściśle współpracujemy z sądami i prokuraturą – mówił na spotkaniu insp. Sławomir Bober, komendant Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. – Jako policja jesteśmy elementem systemu pomocy ofiarom przestępstw. Jesteśmy po to, by przyjąć zawiadomienie, rozpoznać przestępczość, sprawcę wykryć i przyprowadzić do sądu. 
  
   Mniej wypadków, dużo oszustw

   Komendant mówił o sytuacji związanej z przestępczością w powiecie stargardzkim. W ubiegłym roku wszczęto 2.302 postępowania przygotowawcze w formie śledztw i dochodzeń. Najczęstsze przestępstwa, do jakich dochodzi w powiecie dotyczą kradzieży i włamań. W 2021 roku na drogach powiatu zginęła jedna osoba, rok wcześniej ofiar śmiertelnych było aż pięć. Niestety, w naszym regionie narasta skala oszustw „na wnuczka” czy „na policjanta”.

   - Przestępstwa przeciwko seniorom niestety narastają – ubolewa Sławomir Bober, komendant stargardzkiej policji. – Oszuści zauważyli chyba, że seniorzy są w naszym rejonie bardziej łatwowierni. Sprawcy stale doskonalą się w przestępczym fachu, potrafią doskonale prowadzić rozmowę. Podsłuchaliśmy takie rozmowy, by je analizować. One są bardzo dobrze przez nich  prowadzone, potrafią wyciągać od seniorów dane ich bliskich. Dzwonią zazwyczaj na telefony stacjonarne, wybierają numery na chybił trafił z książek telefonicznych. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy kilkadziesiąt spotkań w mieście i powiecie, na których informowaliśmy seniorów o tych zagrożeniach.  Musimy się skupić na dzieciach, by rozmawiały o tych zagrożeniach ze swoimi rodzicami czy dziadkami. 


   
   Znęcanie się nad rodziną

 Nie brakuje w powiecie stargardzkim przypadków znęcania się fizycznego czy psychicznego nad członkami rodziny. W minionym roku policja wszczęła aż 139 takich postępowań. 62 z nich skończyły się skierowaniem do sądu aktów oskarżenia. Wobec 20 sprawców zastosowano tymczasowy areszt. W ub. r. były w powiecie cztery przypadki, kiedy policja skorzystała z nowego narzędzia jakim jest wydanie zakazu zbliżania się sprawców do swoich ofiar. W konsekwencji musieli wyprowadzać się z domów.  

   - W 2022 r. założyliśmy 370 niebieskich kart, co oznacza, że nie ma dnia, żebyśmy w naszym powiecie nie interweniowali w sprawie przemocy domowej – mówi komendant. – Jest to bardzo duża liczba.   

  Ofiarami przestępstw znęcania się fizycznego i psychicznego z reguły są kobiety i dzieci. Bywa, że latami milczą, kryjąc kata. Zaś ofiarami przestępczości ekonomicznej padają babcie czy dziadkowie, o czym także wspominano podczas konferencji. 

 - A nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, że są ofiarami przestępczości ekonomicznej, że są wykorzystywani - zauważa Agnieszka Ignasiak, szefowa PCPR w Stargardzie.  

  - Osoby, które padają ofiarą różnych przestępstw nie zawsze mają świadomość, że mogą się ubiegać o wsparcie – mówi Iwona Wiśniewska, starosta powiatu stargardzkiego.  – Jest wiele instytucji wsparcia dedykowanego właśnie im. Jedną z nich jest nasze Regionalne Centrum Kryzysowe. Jego początki nie były łatwe, niewiele osób wiedziało o tym, że w jego ramach mogą skorzystać z pomocy różnych specjalistów. My jako samorząd powiatowy, najczęściej spotykamy się z przejawami przestępstw czy działaniami niepożądanymi, gdy zabezpieczamy dzieci, które są ofiarami przestępstw. Jesteśmy organizatorami dla nich pieczy zastępczej. Apeluję do mieszkańców, by zgłaszali, jeśli widzą, że w danej rodzinie dzieje się coś złego. Czasem, dla dobra innych, trzeba wyjść ze swojej strefy komfortu. 

   O ofiarach przestępstw i pomocy im, mówili też przedstawiciele prokuratury, a także sądu. 

   - Rola sądu nie polega na udzielaniu wprost porad prawnych osobom poszkodowanym przestępstwem, sąd jest od rozstrzygania sporów i zajmują się tym wydział karny, cywilny oraz rodzinny i nieletnich - mówi Mariusz Nawrocki, wiceprezes Sądu Rejonowego w Stargardzie.  Ale jeśli ktoś się zwraca do nas o taką pomoc odsyłamy do punktów konsultacyjnych i odpowiednich instytucji.  
 

   Ponad 3700 spraw do rozpoznania miał w 2022 roku wydział rodzinny, w którym orzeka 4 sędziów. Średnio na każdego z nich przypada 800-900 spraw do rozpoznania rocznie. Niektóre muszą być rozpatrywane w trybie pilnym, bo w grę wchodzi dobro małoletnich. Czasem jest  zagrożone ich bezpieczeństwo i trzeba je natychmiast izolować i umieszczać w pieczy zastępczej.  

   - W miniony piątek jednej z rodzin w powiecie stargardzkim trzeba było odebrać troje dzieci, a w poniedziałek dwoje w kolejnej – mówi sędzia Nawrocki. - Z reguły nie mamy wątpliwości, że jest to konieczne. Czasem jest lepiej je zabrać i umieścić w pieczy zastępczej niż miałyby dalej funkcjonować w środowisku, w którym zagrożone jest ich dobro, a czasami nawet życie. Bywa, że takie decyzje musimy podejmować nawet w nocy.

   Kuratorzy mają ręce pełne roboty 


   Na pierwszej linii frontu w sytuacjach kryzysowych są też kuratorzy rodzinni. W minionym roku mieli do przeprowadzenia aż 1800 wywiadów środowiskowych, bywa, że 25-28 miesięcznie każdy. Kuratorzy rodzinni przez okrągły rok świadczą pomoc osobom poszkodowanym przestępstwem. 

   - To także my idziemy do dysfunkcyjnych rodzin odbierać dzieci wspólnie z policją i pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – mówi Bartłomiej Ciarkowski, kierownik zespołu kuratorskiej służby sądowej ds. nieletnich i rodzinnych. – To traumatyczne przeżycia, także dla kuratorów. Ale takie decyzje bywają konieczne ze względu na dobro dzieci. Dobrze, że w Stargardzie powstało Regionalne Centrum Kryzysowe. Dużo nam pomaga w naszej pracy. 
  
  Podczas konferencji mówiono też o możliwościach korzystania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. O możliwościach wsparcia z Funduszu Sprawiedliwości opowiadali Dariusz Matecki, radny Szczecina, przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości i Mateusz Wagemann, wicewojewoda zachodniopomorski. 

   Organizatorami konferencji byli Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Stowarzyszenie SOS dla rodziny z Tomaszem Piechowiakiem na czele. Prowadzi on Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Konferencję prowadziła Agnieszka Ignasiak, dyrektor PCPR w Stargardzie. Na spotkaniu w starostwie obecni byli także prok. Magdalena Matkowska, zastępca Prokuratora Rejonowego w Stargardzie, Robert Kwiatkowski, dyrektor Sądu Rejonowego  w Stargardzie, a także Paulina  Pawelska, kurator kuratorskiej służby sądowej ds. karnych w Stargardzie. 

   - Dużo wniosków o pomoc otrzymujemy też od osób, które opuszczają zakłady karne - mówi Paulina Pawelska. -
Część jest jednak odrzucanych.  

  Przypominamy, że 
Regionalne Centrum Kryzysowego znajduje się przy ul. Składowej 12 A, budynek B. Nr tel. 531 248 692 oraz 531 248 496, e-mail: rck@powiatstargardzki.pl

 
WM - 23-02-2023


Zapraszamy do galerii zdjęć:
1677133788.jpg 1677133789.jpg 1677133790.jpg 1677133791.jpg 1677133792.jpg 1677133793.jpg
grafika_zmienna/banery/baner_76_1605179991.jpg
Dodanie opinii jest jednoznaczne z zatwierdzeniem regulaminu
Autor:
Dodanie wiadomości jest jednoznaczne z zatwierdzeniem regulaminu
Autor:
   Polecane przez INFO
baner_5_1570135131.jpgbaner_6_1642147810.jpgbaner_8_1658156824.jpgbaner_9_1570642654.jpgbaner_10_1570145489.jpgbaner_12_1570264808.pngbaner_13_1587714979.jpgbaner_16_1570645259.jpgbaner_21_1672648553.jpgbaner_25_1675066268.jpgbaner_26_1675066314.jpgbaner_28_1677653215.jpgbaner_29_1677653242.jpgbaner_30_1680645093.jpgbaner_31_1695228839.png
Copyright © Regionalny Informator Internetowy
info..pl M. Cywka
Robotnicza 9b
73-110 Stargard
tel. +48 609 804 424 / 91 578 42 10
e-mail: info.wiadomosci@gmail.com