www.wiadomosci.rii.pl
logofacebook.jpg
Witaj
3.235.56.11

Chcą odwołać Przewodniczącą!

Radni chcą odwołania przewodniczącej Rady Gminy Stargard Wiesławy Kuśnierz.

1558957525.png
Ilość wyświetleń: 2696
   Radni chcą odwołania przewodniczącej Rady Gminy Stargard Wiesławy Kuśnierz. Projekt uchwały zostanie podczas najbliższej sesji poddany pod tajne głosowanie.  Pod wnioskiem podpisali się: Sebastian Janiak, Paweł Żmuda, Remigiusz Zakrzewski, Paweł Szutkowski, Monika Nikołajew i Agnieszka Bieniek. 

  Radni w uzasadnieniu projektu uchwały wyjaśniają: - Dotychczasowe pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Gminy w Stargardzie przez Panią Wiesławę Kuśnierz doprowadziło do wielu kontrowersji związanych z podejmowanymi decyzjami. Przewodnicząca dopuszcza do istotnych naruszeń prawa, poprzez łamanie przepisów regulujących procedurę podejmowania uchwał i dopuszczanie osób nieuprawnionych do aktu głosowania, co nie może być tolerowane w demokratycznym państwie prawnym. Brak takiej elementarnej wiedzy z zakresu i zasad uchwałodawczych oraz całokształt działań prowadzonych przez Panią Przewodniczącą pokazał, że nie spełnia należycie funkcji przewodniczącego, a w tym nie potrafi arbitralnie stanąć ponad podziałami w Radzie Gminy, nie sprzyja konsolidacji radnych, a wręcz przeciwnie, prowadzi do jeszcze większych podziałów oraz powoduje brak właściwej atmosfery w Radzie Gminy. Zachowanie takie, podważa powagę sprawowania funkcji Przewodniczącego, godzi w powagę pełnionego stanowiska oraz pozbawia zaufania niezbędnego do sprawowania tak istotnej funkcji społecznej. Mając na uwadze powyższe, uznać należy, że dalsze pełnienie funkcji Przewodniczącej Rady Gminy w Stargardzie przez Panią Wiesławę Kuśnierz nie gwarantuje rzetelnego i bezstronnego działania na rzecz interesu społecznego. 

   Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym rada gminy może odwołać przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.
MM - 27-05-2019


Reklama
1.
        Co znaczy "właściwa atmosfera w Radzie Gminy" lub "nie sprzyja konsolidacji radnych;? Czy to kółko różańcowe czy drużyna harcerska? Jest opozycja w Radzie Gminy ze swoimi prawami i trzeba je przestrzegać a nie opowiadać jakieś dyrdymały. Jeśli są uzasadnione prawnie przesłanki odwołania Przewodniczącej Rady Gminy - to o tym proszę pisać.
dg (37.47.128...) 27-05-2019 22:06
2.
        Wszedł diabeł z sowna do rady i kręci bezradnymi bez własnego zdania jak swoim ogonem.
Sebix (37.47.136...) 28-05-2019 09:48
3.
        A najlepsza jest Pani sołtys/ radna, która nie zna prawa i na niczym się nie zna. I dlatego może robić błędy. Jakie to szczęście, że jest Janiak sterowany przez urzędnika gminy bo byłoby nudno!
Zuza (5.173.216...) 29-05-2019 11:25
Dodanie opinii jest jednoznaczne z zatwierdzeniem regulaminu
Autor:
Dodanie wiadomości jest jednoznaczne z zatwierdzeniem regulaminu
Autor:
   Polecane przez INFO
baner_5_1570135131.jpgbaner_6_1570135113.jpgbaner_8_1570137912.jpgbaner_9_1570642654.jpgbaner_10_1570145489.jpgbaner_12_1570264808.pngbaner_13_1587714979.jpgbaner_15_1570638480.jpgbaner_16_1570645259.jpg
Copyright © Regionalny Informator Internetowy
info..pl M. Cywka
Robotnicza 9b
73-110 Stargard
tel. +48 91 578 42 10
e-mail: info.wiadomosci@gmail.com